Transport

Skal vi gå eller ta buss?

Med unntak av kveldsforestillinger, så ser DKS det som et viktig poeng å beholde mulighetene for å kunne dekke elevtransporten når skoler skal delta på formidlingstilbud.
Samtidig ønsker vi å holde høy frekvens på tilbudene til elevene i Tromsø og har derfor hele tiden utfordringen med å holde transportugiftene nede.
Dette må gjøres i samarbeid med skolene. Mindre utgifter i elevtransport betyr flere tilbud i skolesekken! Dette kommer alle skolene og elevene til gode.

Det er viktig å huske på følgende:

Ordinær rutetrafikk benyttes til DKS formål. Annen leie av transportmidler skal kun gjøres etter egen avtale med DKS (dks@tromso.kommune.no). Har dere mange elever som skal til samme plass? Det hender da at at det kan være mer lønnsomt å leie buss fremfor å ta ordinær rutetrafikk - etter avtale med DKS. Skolene bestiller selv transport og faktura videresendes DKS i Agresso.

De elevene som har mulighet til dette går eller sykler.

Ved leie av transport der elevantallet tillater at flere skoler kan benytte seg av samme buss, så må skolene selv gjøre en innsats for å avtale seg imellom slik at kapasiteten på elevtransporten blir utnyttet til fulle

Prosedyre for bruk av ordinær rutetrafikk for elevtransport

Lærere må ikke legge ut privat eller bruke penger fra klassekassen ved bruk av elevtransport i tilknytning til formidlingstilbud i DKS.
Fra høsten 2013 må Skolene selv legge ut for transporten og dette tilbakeføres til skolene ved avslutning av årsregnskapet og ved skoleårets slutt.
Henvend deg til administrasjonen på din skole for å få informasjon om hvordan dette gjøres på din skole.

For å få fullt utbytte av rabattordningene MÅ Tromskortet benyttes ved betaling.
Vær oppmerksom på at det er den reisendes ansvar at man får riktig type billett.
Mellom 09.00 og 14.00 har man krav på gruppebillett for skoler - og barnehager, som er den gunstigse ordningen.

For detaljer om gruppereiser og Tromskortet se: Link til Tromskortet
Dersom du har spørsmål, kontakt administrasjonen for DKS i Tromsø kommune.

Refusjon av transportutgifter

Vi har nå byttet til et online skjema for innrapportering av transportutgiftene skolene har hatt i forbindlese med DKS-tilbudet.

Her finner du skjemaet.

Frist for innsending av skjemaet er 20. desember for høstsemesteret og 20. juni for vårsemesteret.