Transport

Transport og smittevern

Udirs smittevernveileder for grunnskole sier følgende om transport:

1) Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig

2) Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.

3) Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.

4) Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Vi anbefaler derfor at elevene går/sykler til arrangementer der det er mulig – samt at dere i de tilfeller dere må ta buss holder klassen samlet, og holder avstand til andre (jf. punk 1, 2 og 4). Videre anbefaler vi at lærerne vurderer hvor mange DKS-arrangementer dere skal delta på (jf. punkt 3).    

DKS har dessverre ikke økonomi til å dekke egen buss til alle som et smitteverntiltak. Bruk av kollektivtransport er mulig om man følger veilederen fra Udir. Skolene må selv ta avgjørelsen om bruk av kollektivtransport. Ved større grupper er det aktuelt å leie egen buss, men det må ikke skje uten at det er godkjent av DKS. Kontakt oss på dks@tromso.kommune.no ved spørsmål. 

Oppdatering vedrørende betaling:

Fordøren på bybussene er ble stengt igjen 09.10.20, og betaling må dermed foregå vi SMS etter følgende rutine: 

Når du vet antallet som skal reise så summerer du sammen riktig beløp og sender SMS med kodeord BUSS + beløp til 2002. Gjeldende priser "Spesialgruppe arn/ung" (6-17 år) er på krone 8,- per barn, og for voksen kroner 14,- Altså for åtte barn og en voksen blir det da: BUSS 78 til 2002. Den som betaler blir da belastet over telefonregning. Kvittering hentes ved å logge seg inn via Strex (som er leverandør av løsningen), kvittering vil ellers være spesifisert som en innholdstjeneste på telefonregningen.

Bruk av kommunale telefoner: Vi ønsker at skolene benytter kommunale telefoner til denne løsningen, men for at det skal fungere må telefonen åpnes for betalingstjenester. Dette gjør skolens administrator i Telenors «Min bedrift». Hør med administrasjonen på din skole om hvem som er administrator. Alle skoler skal ha en slik administrator, men i de tilfeller de ikke har det - eller ønsker å endre administrator - må enhetsleder bestille tilgang. Dette gjøres ved å sende bestilling via  https://tromkom.pureservice.com/  Logg inn med “federert autentisering”.  Velg “Bestille tjeneste”,  “Andre bestillinger, og fyll ut skjemaet. Emne skal være “Bestilling av administrator i Min Bedrift”. Beskrivelsen må inneholde  navn, mobilnummer og fødselsDATO til den som skal være administrator for skolen sine mobilabonnement.

Troms Fylkestrafikk endret billettsystemet 2. juni. Der ble den ordinære grupperabatten fjernet, og erstattet med "Spesialgruppe Barn Ung" som gjelder for skoleklasser over 10 pers og i perioden 0900-1400. Det gis da 60 % rabatt. Klasser under 10 personer gis ordinær rabatt for barn på 50 %. Se oversikt fra Troms fylkestrafikk. 

Kvittering legges ved refusjonsskjema. Frist for innsending av skjemaet er 20. desember for høstsemesteret og 20. juni for vårsemesteret.

For øvrig gjelder folgende retningslinjer for transport:     

DKS ser det som et viktig poeng å beholde mulighetene for å kunne dekke elevtransporten når skoler skal delta på formidlingstilbud.
Samtidig ønsker vi å holde høy frekvens på tilbudene til elevene i Tromsø og har derfor hele tiden utfordringen med å holde transportugiftene nede.
Dette må gjøres i samarbeid med skolene. Mindre utgifter i elevtransport betyr flere tilbud i skolesekken! Dette kommer alle skolene og elevene til gode.