Om Den kulturelle skolesekken i Tromsø

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et statlig kunst- og kulturprogram for grunnskolen finansiert av statlige spillemidler og en kommunal egenandel. Gjennom dette programmet skal alle grunnskolene få profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av forestillinger, utstillinger, konserter, kunstnerverksteder, etc.

Oppleve-skape-lære:

DKS Tromsømodellen tilbyr et formidlingsopplegg der barn og unge får oppleve hvordan det er å lykkes gjennom positiv utvikling av egen ferdighet og kompetanse, ved en sterk vekt på at elevene får delta aktivt i å skape selv. Dette arbeidet settes i sammenheng med kunstnerisk opplevelse og rom for refleksjon og læring. Målet er å heve kompetanse på fagfeltet og å vekke nysgjerrighet og kreativ idérikdom som elevene kan nyte godt av i videre arbeid.

Gjennom DKS Tromsømodellen vil vi sikre at elevene:

Møter den profesjonelle kunsten og opplever en forestilling eller utstilling

Møter den profesjonelle kunstneren og skaper en forestilling eller et kunstobjekt

Lærer om kunsten, kulturen, kunstneren, seg selv og seg selv i samspill med andre

Les mer om Tromsømodellen her.