Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

Gå til skole

DKS - Tromsø

Tromsø kommune

Postadresse: Kultur og idrett, 9299 Tromsø

Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø

Telefon: 950 33 934

E-post:dks@tromso.kommune.no

Kontaktperson: Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø(permisjon til 1/8/20)

Antall produksjoner: 62

 • Alle

Alien planet – Tegne og animasjons verksted

Visuell kunst, Trinn: 7
Hvem er jordens innbyggere og hvilke organismer fins i framtiden når homo sapiens ikke er der mer?
I dette verkstedet lærer elevene å lage animasjonsfilm ved bruk av enkle animasjon og lyd apper på ipad. De lærer også å tegne kroki og egne karakterdesign, og blir introdusert for materialer som kullstift, G-pen, blekk, collage osv.
Elevene arbeider i grupper (3 elever pr. gruppe) med animasjonene. Her får de lage vesener, slik som vitenskapen også finner opp organismer som potensielt kan leve på andre planeter under andre forhold enn de som eksisterer på jorda. Hvordan ser ett vesen ut hvis det er tynn atmosfære, lite/mye oksygen, 200 + grader osv.? Kommuniserer de?Er det humanoider, planter og/eller bakterier som tar over etter oss når homo sapiens har opphørt å eksistere? Vitenskapen sier store versjoner av kakerlakk insekter og tilpassingsdyktige pattedyr slik som mus og rotter kan komme til å dominere jorden. Om mange millioner år når vi selv er blitt som dinosaurene, hva eksisterer her da? Vitenskapen lager ofte hypotetiske vesener som kan eksistere på andre planeter, men hva med denne planeten. Hvilke vesener vil utvikle seg her? 39 prosent av jordens overflate kan få nye klimaforhold allerede i 2100, vil dette føre til nye blandinger og dyrearter?Inspirert av dagens klimadebatt og de spørsmål som mange unge bærer på vil dette verkstedet forsøke å fange en fremtid uten oss mennesker (eller en ny type menneske) på film. Kunstneren gjør en kort introduksjon av eget kunstnerskap.Oppvarming.Vi begynner undervisningen med kroki. Alle elevene får sitte modell en gang hver mens de andre tegner med kullstift, skissepapir og knettgummi. Elevene lærer å fange liv og bevegelsepå papiret.
Oppgave 1. Humanoid - karakterdesign,Intro om tegning og tegneserie i kunsten. Deretter kort om ansiktet og kroppens proporsjoner.Dette er en selvstendig oppgave hvor elevene skal lage sin egen menneskeinspirerte karakter. De får bruke G-pen og flytende blekk (som profesjonelle tegneserieskapere ofte bruker). 
Oppgave 2. Hvem er på jorden om 10 000 000 år?Intro om animasjonens opprinnelse og historie i kunsten.  I elevgrupper på tre og tre skal jordens fremtid animeres. Hvordan er landskapet? Hvordan er klima? Hvordan vesener bor der. Alle gruppene skal animere en sekvens på minst 3. minutter. Elevene får bruke plastelina, collage fra magasiner og vi lager våre egne landskap-scener der alt utspiller seg. (Vi stabiliserer ipad og telefoner med det vi finner i klasserommet hvis tripod ikke er tilgjengelig).
Oppgave 3. Surkle surkleBruke lydprogram (ekstra eller innebygd i animasjons appen) for å lage lydene vesenene bruker for å kommunisere med hverandre. Elevene kan bruke sin egen stemme og også lete etter lydene i skolens område.

Arkitekt hatter (NODA)

Visuell kunst, Trinn: 7

Arkitektur - tegning og modellbygging

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Kunstner Pia Krabberød starter DKS verkstedet med fem minutters innledning om arkitektur. Der elevene blir presentert for noen utvalgte bygg fra historien. Bygg som viser store forskjeller og som åpner opp samtalen om de bakenforliggende behovene og ideene som er styrende for arkitekturen.Elevene får så tegne sitt eget fantasibygg. Dette skal omsettes til en plantegning som angir størrelser og proporsjon. På bakgrunn av sin plantegning lager elevene først en prøve i bølgepapp før elevene skal bygge huset i arkitektpapp i målestokk 1:1.Underveis i arbeidet vil samtalen styres inn på spørsmål om hvilken betydning arkitektur har.

Barnebokbad - filosofisk samtale, metodekurs for lærerne - litteraturprogram 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Barnebokbad - filosofisk samtale - metodekurs for lærerne
Innføring i metoden filosofisk samtale og praktisk om undervisningsopplegg i forkant av barn ebokbadet med Sigrid Agnethe Hansen.
​​​​​​​
Metoden bak barnebokbad er et pedagogisk verktøy, som ikke begrenser seg til arbeid med barn. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3). Høytlesing, uavhengig av alder, er i utgangspunktet et ufravikelig prinsipp i arbeidet med denne metoden – av flere grunner. Dette er både for å sikre at alle har samme utgangspunkt før samtalene og at alle har de samme referansene. I tillegg handler det om å la elevene slippe å måtte ta stilling til om de har lyst til å lese eller ikke, slippe å måtte konfronteres med at de ikke kan lese, og ikke minst: eliminere muligheten for at de ikke mestrer.

Metoden ​​​​​​​bidrar til:
 • positive erfaringer med litteratur uavhengig av leseferdigheter
 • erfaring med å være et forberedt og kompetent publikum
 • å dykke dypere inn i tekst
 • å utvide teksten gjennom andres perspektiv
 • å Inspirere til tettere samarbeid mellom bibliotek og skole
 • å skape mer meningsfylte møter mellom forfattere og deres publikum (gjennom f.eks. DKS)
Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus. Kurset er gjennomgående praktisk og gir deltakerne det de trenger for å fungere som samtaleledere – samt for å planlegge og gjennomføre egne Barne- og elevbokbad. Alle får størst utbytte av kurset (også elevene i siste instans) dersom flere lærere fra samme skole deltar.
​​​​​​​
Kurset arrangeres fredag 4. februar 2022 og det er et heldags kurs.
Bokbadene med Sigrid Agnethe Hansen gjennomføres i uke 9 (1., 2. og 3. mars) på Tromsø bibliotek i Fokus kvartalet.

Barnebokbad med forfatter Sigrid Agnethe Hansen - litteraturprogram 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Dette bokbadet er for skoler/klasser der norsklærerne har deltatt på metodekurset Barnebokbad, filosofisk samtale. Elevene leser romanen Ser du dette? og forbereder spørsmål i fellesskap før de møter forfatter Sigrid Agnethe Hansen.Om romanen Ser du dette? (2020)
Nakenbilete på avvegar.

Anna har flytta til ein ny stad. Men eit rykte kan reise fortare enn ein bil kan køyre. Eit rykte bryr seg verken om kilometer, fart eller reiserute. Eit rykte vil berre fort fram. Og det vil nå så mange som mogleg.

Anna har reist frå eit rykte. Ho må starte på nytt. Med ny skule og nye venner. Korleis klarer ho å handtere det nye livet når ho heile tida fryktar at fortida skal avsløre henne?

«Ser du dette?» handlar om Anna og eit nakenbilete som blir spreidd på nettet. Om å gi hjartet sitt til ein som tråkkar det i tusen knas. Om å vere 15 år og tore å stole på nokon igjen.

Om forfatteren
Sigrid Agnethe Hansen (f. 1989) er fra Harstad og bosatt i Tromsø. Hun er journalist og programleder i NRK Troms og debuterte med ungdomsromanen Ser du dette?, utgitt i 2020. Debutboka ble svært godt mottatt av kritikere og har nådd mange unge lesere. Romanen var med i Foreningen !les sin aksjon txt 2020.
Blekksprut - fra idé til tekst

Litteratur, Trinn: 8
Om verkstedene
​​​​​​​Blekksprut er et kreativt skiveverksted som handler om veien fra ide til tekst. Det legges opp til en variert dag, der leker og aktiviteter setter i gang skriveprosessen. Verkstedet preges av spontanitet og aktivitet. Vi kaller produksjonen for Blekksprut, for vi vil at eleven skal bruke penn og papir. Vi vil at blekket skal sprute! Gjennom kreative skriveøvelser, teatersport og improvisasjonsøvelser får elevene produsere flere kortere tekster i ulike sjangre. Vi jobber videre med én selvvalgt tekst der elevene får veiledning av instruktører og gir respons til hverandre. Dagen avsluttes ved at elevene leser tekstene sine opp i klasserommet for resten av klassen. Vi ønsker å gi elevene enkle og lekne erfaringer med å komme i gang med skriving og gi dem verktøy og teknikker til å jobbe videre med egne tekster. Elevene vil i stor grad bestemme selv hvilken sjanger eller tematikk de vil jobbe med og får veiledning underveis. Blekksprut gir elevene mulighet til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og verkstedet kan med fordel legges opp som en fagdag i norsk. Dette er en morsom og utradisjonell tilnærming til norskfaget og elevene vil ha utbytte av dagen uansett nivå.De som holder verkstedene er Ron Røstad og Therese Bakkevoll som i mange år holdt skrivekurs for ungdomsskole og videregående gjennom Den kulturelle skolesekken.I tillegg har de hatt skrivekurs for HATS - Hålogaland amatørteaterselskap. Ron Røstad (født 1975) er en skribent og blogger som er bosatt i Tromsø. Norgesmester i poesislam i 2009. Du kan lese tekster han har skrevet i antologiene Signal (2006),Trykk (2009), antologi og Dette er ikke veien hjem  (2010)Therese Bakkevoll (født 1975) har bakgrunn fra to år på Forfatterstudiet i Tromsø, samt diverse skrivekurs i regi av bl.a. Ordkalotten litteraturfestival og Norsk skuespillersenter. Hun er medlem av Stabburet skrivefellesskap og har vært nestleder i Ordkalotten litteraturfestival, og hun var med i redaksjonen til Kuiper fra 2009 til 2015, da tidsskriftet ble lagt ned. Therese var representert i kollektivromanen La blærekongen friste Dem til sengs og klype Dem kåt (2010), og i 2016 satte hun opp monologen Ringside på Rådstua Teaterhus, der hun sto for både manus og framføring. Therese er ellers en erfaren slampoet, med opplesninger i Norge og Danmark. I 2008 var hun norgesmester i poesislam.Verkstedets forankring i læreplanverket: 
Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre.Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringe

Byvandring: jødisk historie og kultur i Tromsø - bestillingstilbud 8.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Ny byvandring som viser en lite kjent del av Tromsøs historie!
Hvordan har den lille jødiske befolkningen preget bybildet i Tromsø? Hvilke spor finner man av jødisk liv i Tromsø i dag? Hva er en snublestein? Kan man trekke paralleller mellom den jødiske minoritetens erfaring og andre minoriteter? 

I Perspektivet Museums store bildesamling finner man kun ett familieportrett av en jødisk familie i Tromsø, samt tre bilder av forretninger drevet av personer med jødisk opphav. Hvorfor er det så lite materiale i samlingen?I denne byvandringen i sentrum av Tromsø ønsker Perspektivet Museum å sette fokus på jødisk historie, kultur og tradisjoner, som har vært en underkommunisert del av byhistorien. Sentralt i vandringen står en formidler som tar elevene med på en historisk reise og oppdagelsesferd i byen.Mye av aktiviteten og livet til Tromsø-jødene før andre verdenskrig var sentrert rundt nettopp bykjernen. Det var her de bodde og drev forretninger, og hadde interimsynagoge. Sammen med formidler vil elevene utforske områder og bygninger som til sammen vil danne et bilde av den jødiske historien i deres by.

Dataspill som kultur og underholdning - workshop (Bestillingstilbud for 8.-10. trinn)

Kunstarter i samspill, Trinn: 8-10
At dataspill har en sterk posisjon i barne- og ungdomskulturen, er det ingen tvil om. Majoriteten av norske barn og ungdom spiller dataspill, og digitale opplevelser er en naturlig del av deres hverdag. Digital kompetanse inngår også som en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal tilegne seg i skolen.  I dette opplegget analyserer vi og designer egne spill, samt vurderer ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i dataspill. Målet er å bevisstgjøre ungdom rundt spill, hva de består av, hvilke typer spill som finnes der ute, og at spill er både underholdning, næring, kunst og kultur. Det er få ting i kulturen vår som er så interaktivt som dataspill. Spill er en fellesnevner for mange unge. Det er noe de er opptatt av, og som de fleste har et entusiastisk og positivt forhold til.

I spill kombinerer man mange ulike kulturformer som gjør at man får en unik opplevelse, der man selv deltar og er med på å skape noe, og får et eierskap til det man gjør. På grunn av dette egner spill seg enormt bra til å formidle tematikk innenfor ulike emner som blant annet historie, helse, politikk, kunst og kultur. Det aktiviserer personen som spiller, og gir en helt annen innfallsvinkel, interesse og oppmerksomhet enn om man skulle lære det samme materialet fra for eksempel en dokumentarf eller en bok.

I løpet av kurset vil elevene lære mer om spill, ulike sjangere og hvordan spill kan brukes til å formidle ulik tematikk.

I tillegg er det svært få kvinner som arbeider med spill og teknologi, og ved å formidle dette som kvinne, bedriftseier, produsent og spilldesigner håper jeg å kunne inspirere flere jenter til å vurdere å studere teknologi.

Plan for opplegget (2,5 time)
Programmet foregår delvis som presentasjon og delvis som samtale mellom elevene og foredragsholder. Målet er å inspirere og aktivisere elevene, delta i diskusjoner underveis om hva spill er og hvordan man kan lage spill.5 min: Filmskaperen intoduserer seg selv10 min: Hva er en spillutvikler?15 min: Hva er et dataspill?             Spill som underholdningSpill som kultur10 min: Pause30 min: Oppgave: Vi analyserer ulike mobilspill i grupper og presenterer for hverandre10 min: Spill utover underholdning: Undervisning, kunst, trening og politikk10 min: Pause50 min: Vi designer egne spillkonsepter i gruppeBrainstorming og presentasjon10 min: Oppsummering og avslutning

Den rare tida (Tromsø byteater)

Scenekunst, Trinn: 4
En forestilling om hvordan en pandemi påvirker oss og livene vi lever, sett gjennom barnas øyne.Det er rart å ikke kunne være sammen som før eller reise dit man vil. Det var rart at alle måtte være hjemme fra  skolen i mange uker. Det er rart at det finnes et bittelite virus som gjør at hele verden må gjøre ting annerledes enn vi gjorde før. Gjennom intervjuer med barn i målgruppa lager Tromsø Byteater en forestilling om denne annerledes tida. Hvordan har vi det, hvordan gjør vi det beste av situasjonen og hvordan blir fremtiden? Dette er spørsmål vi og barna forsøker å finne svar på i forestillingen.

Bakgrunn
Den rare tida er en teaterforestilling basert på dokumentarisk materiale om hvordan barn nord i Norge lever i og opplever verden under en pandemi.2020 ble et annerledes år hvor vi alle på en eller annen måte har blitt, og fortsatt er, berørt av korona. Hvordan har denne tida vært for barn og unge i Nord-Norge? Hvordan har de det nå, og hva tenker de om fremtida?Basert på spørreundersøkelser og intervjuer av barn i 1. – 4. klasse belyser forestillingen disse spørsmålene. En referansegruppe av barn bidrar aktivt i prosessen frem mot forestilling med synspunkter og innspill. De samme barna deltar også i forestillingen som stemmer og medspillere via video- og lydopptak.Den rare tida er en blanding av dokumentar og fiksjon, og skapes i brytningspunktet mellom teater , videokunst og musikk.
De som lager forestillingen erAnethe Alfsvåg – manus og regiCecilie Lundsholt - dramaturgBenjamin Mørk – musikkIngvill Fossheim – scenografiStian Andreassen – video og animasjonAlexander Martinsen – skuespillerStine Anette Figenschau Hemmingsen - skuespiller

Ellos eatnu / Nullpunkt - bestillingstilbud for 8.-10. trinn (Sámi Našunálateáhter Beaivváš )

Scenekunst, Trinn: 8-10
Fortellinger om samenes motstand mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget i Finnmark, Norge. Dette er den viktigste fortellingen om Sápmi i nyere tid. Ingen enkelthendelser har berørt Sápmi dypere. Konflikten fikk store ringvirkninger også i storsamfunnet.Forestillingen er et doku-drama som omhandler Alta-aksjonen 1979 -1982. Tre faktiske personer som var med under Alta-aksjonen får sine fortellinger presentert i stykket, de er intervjuet som vitner, og publikum får høre tre samiske perspektiv på historien. Tre hovedhendelser står i fokus: Sultestreiken i Oslo i 1979, Politiaksjonen i Stilla i 1981, Brosprengingsforsøket i 1982.Fortellingen fortelles med dialog, monolog, sang, rap, joik, hip hop og dans, og vil også inneholde dokumentarisk og historisk/kunstnerisk materiale.
Muitaluvvo sámiid vuostálastin Guovdageainnu-Álttájoga buođđudeami Finnmárkkus, Norggas. Dat lea deháleamos dáhpáhus Sámis ođđa áiggis. Ii oktage ovttaskas dáhpáhus leat čuohcan Sápmái nu garrasit. Riidu dagahii stuora váikkuhusaid maiddái stuoraservvodagas.Čájálmas lea doku-drámá Áltá akšuvnna birra 1979 – 1982. Golbma olbmo geat oassálaste Álttá akšuvnnas, muitalit iežaset dáhpáhusaid birra dán bihtás geaid mii leat jearahallan dego vihttánin, ja geahččit besset gullat golbma sámi oaidninsaji dán historjjás. Golbma váldodáhpáhusa leat: Nealgudeapmi Oslos 1979:s, Politiijaveahka Savvonis 1981:s, Fállejogašalddi bávkaleapmi 1982:sČájálmas ovdanbuktojuvvo dialoga, monologa, lávlun, rap, luđiid, hip hop ja dánssa vugiid mielde, ja sisdoallá maid dokumentáralaš ja historjjálaš/dáiddalaš osiid.
Forfatter og Instruktør: Mette Brantzeg.
Skuespillere: Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Emil Karlsen
Varighet: 70 min. Urpremiere  4.2.2022, Alta
Scenespråk: Nordsamisk. Tekstes til norsk 

En jord der blomster gror

Annet, Trinn: 4
Danseverksted som er inspirert av sangen En himmel full av stjerner, Barn av regnbuen. Denne sangen er utrolig aktuell nå i disse klima kris tider. Greta Thunbergs skolestreik for miljøet har inspirert mange skoleelever over hele verden som har deltatt i deres lokale skolestreiker. Tematikken vil altså omhandle miljøet, hvordan ta vare på jorda og hverandre? Sangen vil bli sunget av elevene som en del av forestillingen og vil også inspirere til å lage deres egne danser og tekster i fht tematikken. Vi vil lytte oss inn til hvilken spesifikk tematikk rundt miljøet som elevene på 4 trinnet er opptatt av; vindmølleparker, gruvedrift med havdeponi i Repparfjorden, plastikken i havet, grønn energi, klimakrisen-oppvarmingen, lakseoppdrett? Vi ønsker ikke å pådytte dem noen tematikk, men være åpen til å høre hva de tenker. Verkstedet varer i 4 dager.

Fantastisk fantasy - verksted

Litteratur, Trinn: 8
Fantastisk fantasy - la fantasien bli virkelighetI dette fantasykurset får elevene et innblikk i fantasyens fantastiske verden. Leselyst, kreativitet og skriveglede – som ikke setter noen grenser –  preger dette kurset. Ved å introdusere elvene for en sjanger som er svært populær for tenåringer, og ved å la dem selv få lov til å prøve/erfare å lage magiske verdener, er målet å få dem til å både ville lese og skrive mer. Forhåpentligvis vil de også sitte igjen med en bedre leseropplevelse når de har lært genren å kjenne, og de skal ha klart for seg hvilke fantasybøker som vil passe for akkurat dem.
​​​​​​​Elevene vil få en motiverende innføring i hvordan de selv kan bygge opp et eget fantasyunivers.
Med eget forfatterskap innen fantasygenren som en trygg ramme, vil dagen gi elevene en litteraturfordypning i fantasyens genre. De vil få en motiverende innføring i hvordan de selv kan bygge opp et eget fantasyunivers.
Elevene blir delt inn i grupper der de sammen skal lage en hovedperson i en fantasyverden. Det viktigste er å få dem til å føle nysgjerrighet, kreativitet, og å gi dem de verktøy de trenger for å utvikle skrive- og leselyst.  
Elisabeth Øvreberg er utdannet journalist, og jobber nå som senior kommunikasjonsrådgiver hos Norges Sjømatråd i Troms.

Fiskelim

Visuell kunst, Trinn: 7
Skulptur / form med inspirasjon fra fiskehoder, laget med tekstil og fiskelim.

Folke - barokk med Bjarte Eike og Arktisk filharmoni. Fast tilbud for 6. trinn/ Bestillingstilbud for 6.-7. trinn

Musikk, Trinn: 6
Klassisk barokkmusikk kombinert med folkemusikk fra Norge og Storbritannia - går det an? Absolutt - i alle fall i ledelse av Bjarte Eike og Arktisk filharmoni.Barokkfiolinist Bjarte Eike har bygget sin karriere på å flytte grensene i den klassiske musikken - konstant på søken etter nye og spennende prosjekter som gjerne eksperimenterer i rommet mellom ulike musikksjangre. Sentralt står alltid kontakt med publikum i salen og fremførelsene blir utført med smittende energi og humør.I Folke-barokk får elevene en sprudlende miks av historiefortelling, humor og musikk. Med seg på scenen har Bjarte Eike fire medlemmer fra Barokksolistene, hvor Eike selv er kunstnerisk leder. Barokksolistene står bak konsertkonsepter som The Alehouse sessions, som utforsker musikk fra det 17. århundrets engelske puber. Eike tar med seg energien fra dette konseptet med videre i Folke-barokk, i en konsert spesielt tilpasset det yngre publikum.Dette er en fin mulighet til å gjøre seg kjent med hvor fengende og rå barokkmusikk kan framstå. Det vet alle som har vært på konsert med Bjarte.Dette er et fast tilbud til elever på 6. trinn, som etter Tromsømodellen skal ha fordypning i musikk. De resterende plassene er ledig for bestilling (6.-7. trinn).

Generasjon Utøya

Annet, Trinn: 8-10

Generasjon Utøya (Bestillingstilbud for 8.-10. trinn)

Film, Trinn: 8-10
Det er sommer og feriestemning i Oslo, fredag 22. juli 2011. Stille gater preger bybildet i hovedstaden. 15:25 rammer en kraftig eksplosjon regjeringskvartalet. På nyhetene hører vi om en bombe som har eksplodert, og en mulig terrorhandling.
På Utøya arrangerer Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, (AUF), sommerleir. På øya befinner det seg 564 mennesker, de fleste barn og unge, som er et direkte mål for terroristen Anders Behring Breivik. Ina, Kamzy, Renate og Line befinner seg på ulike steder av øya når terroristen jakter på dem denne mørke, regntunge sommerdagen.De nekter å la seg skyte til taushet og representerer en generasjon politikere som tør å drømme om og kjempe for en bedre framtid. De unge politikerne opplevde å bli dødelig såret, eller de så sine venner og kjæreste bli drept. Felles for dem alle er at de er tvunget til å bearbeide det som skjedde, og har valgt å jobbe aktivt videre for det de tror på. De kjemper videre ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av en hel ungdomsgenerasjon, samtidig som de gir håp til et helt land og folk.Filmen følges av regissør og en av de fire medvirkende.Om filmen:Denne filmen handler om fire, unge kvinner som alle overlevde Utøya 22.juli 2011, og som på hver sin måte har valgt å reise seg og kjempe videre for verdiene de tror på. De ble enten dødelig såret, eller så sine kjærester og venner ble skutt av terroristen, og flere sliter i dag med ettervirkninger, men har valgt å konfrontere frykten og møte hatet med et sterkt engasjement innen politikk og frivillig arbeid. Dette er Generasjon Utøya.Gjennom å skildre de fire kvinnenes liv i sitt politiske engasjement etter 22. juli, får vi innblikk i et Norge i endring. At kjærlighetsbudskapet fra rosetogene har kjølnet kraftig av den kalde vinden som blåser over Europa og verden. En utvikling der vi ser en økende grad av politisk polarisering og ekstremisme. Senest i august 2019 i Oslo blir en norsk 21-åring overmannet i en moské i Bærum idet han skyter seg inn i lokalet og prøver å drepe de som besøker moskéen, særlig muslimer. Like før hadde han drept sin stesøster, som var adoptert fra Kina. Det kommer fram i avhørene at en direkte årsak til angrepet, er at han ble inspirert av Anders Behring Breiviks kompendium. For ni år siden angrep Breivik regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya, og drepte 77 mennesker med et uttalt ytterliggående, politisk motiv. Angrepet mot to moskéer i Christchurch, New Zealand, i  2019, viste seg også å være direkte inspirert av 22. juli-terroristen.Denne smitteeffekten blant ekstremister skaper en frykt blant Utøya-overlevende, som er helt reell. De er opptatt av retorikken og debattklimaet i det offentlige rom, at det er en sammenheng mellom ord og handling, fordi de har sett og erfart at voldelige ord kan føre til terror. Ina påpeker at det har skjedd en endring i det offentlige ordskiftet de siset årene.Om de medvirkende Ina Libak, Kamzy Gunaratnam, Line Hoem og Renate Tårnes:INAPå en av de siste dagene i august 2019 forbereder INA (29) seg igjen på å vitne i rettssalen i Oslo tinghus, åtte år etter terrorangrepet. Denne gangen for å vitne mot en hvit, norsk middelaldrende mann som har kommet med drapstrusler og hatsjikane mot henne. Ina ble skutt fire ganger på Utøya, og overlevde angrepet så vidt.
I dag har hun blitt en av de sterke, markante unge, politiske stemmene i Norge, og det er derfor en profilert og elsket ny AUF-leder som blir applaudert fram på landsstyremøtet høsten 2018. Men engasjementet og hennes tydelige tilstedeværelse i det offentlige rom, har en bakside. Ina opplever med jevne mellomrom hets og sjikane på sosiale medier, og har også fått direkte drapstrusler.
På denne augustdagen er hun og Mani, tidligere leder i AUF, innkalt for å vitne mot mannen som har sendt dem ubehagelige drapstrusler. På kontoret sitt på Youngstorget i 7. etasje i Folketeaterbygningen, sitter Ina og memorerer hvilke ord mannen truet henne med. Fra vinduet hennes kan vi se den skadde høyblokka i regjeringskvartalet. Den høye bygningen som huset statsministerens kontor er ennå ikke rehabilitert, og står i dag innpakket i et tøylignende stoff og minner oss daglig om bombeangrepet.
Inne på kontoret til Ina henger det eldre valgplakater med et nostalgisk uttrykk, noe som gir assosiasjoner til Arbeiderpartiets storhetstid. Ina forteller at 22. juli endret hele hennes livsanskuelse og forhold til politikk. Som hun sier selv: Før 22. juli var politikk viktig, etter terroren har det blitt livsviktig å drive med politikk.LINELINE (33), rømte fra terroristen, og løp i panikk under hele det 72 minutter lange angrepet. Hun gjemte seg på ulike steder på øya, og så flere av sine venner bli skutt og drept. Hun løp, flyktet og var i en ekstrem alarmberedskap før hun til slutt segnet om nede ved strandkanten og la seg ned i fosterstilling, overbevist om at også hun kom til å dø. I dag, åtte år senere, har Line ennå ikke orket å reise tilbake. Hun får fortsatt angstanfall når hun løper, kroppen og hjernen assosierer det med flukten.I dag går Line i terapi i hjembyen Kristiansund, for å bearbeide traumene. Hun går til psykolog for å bearbeide traumene og minnene, og har sakte, men sikkert begynt å trene sammen med en fysioterapeut for å hjelpe kroppen til å erfare at det er ok med høy puls. Det har gått flere år før hun først nå i år har greid å begynne å jobbe fysisk med trening, og på den måten begynne på en endringsprosess.Line er lokalpolitiker, og jobber i Frivillighetssentralen med bl.a. ansvaret for å bosette flyktninger i kommunen. Line håper gjennom treningen og rehabiliteringen å bli sterk nok til å reise tilbake til Utøya en gang i nærmeste framtid.KAMZYKAMZY (30), er tilbake på Utøya en tidlig sommerdag i 2019 sammen med venninnen Faten. Det er sol og vakkert på øya denne dagen, en kontrast til regnet som aldri tok slutt 22. juli 2011. Kamzy forteller Faten om hvordan de løp langs Kjærlighetsstien, om de mange ungdommene som tok tilfeldige valg, noen løp til venstre noen til høyre, og Kamzy om det avgjørende øyeblikket når hun bestemmer seg for å svømme, og dermed berger livet. To dager etter terrorangrepet ble Kamzy intervjuet av NRK, og spurt om hun var sint på gjerningsmannen. Da svarte hun: Jeg er ikke sint på Anders Behring Breivik, jeg synes synd på ham. Han ble sviktet av alle i oppveksten.I dag er Kamzy varaordfører i Oslo, og har engasjert seg sterkt i forhold til barn og unges deltakelse i demokratiet. Hun er vokst opp på Grorud, østkanten i Oslo, og som lokalpolitiker er Kamzy opptatt av inkludering og å motvirke utenforskap. Hvorfor noen unge, særlig gutter, havner utenfor og er et lett offer for ytterliggående holdninger og idéer. Kamzy er ikke redd for å snakke om vestkant-gutten Anders, som et sted på veien ble radikalisert og endte opp som den verste massemorderen i Norge etter andre verdenskrig. Med bakgrunn i sin personlige historie fra 22. juli, drar hun rundt til skoler og forteller hvor viktig det er å delta med sin stemme i det norske samfunnet. På den måten ønsker hun å forebygge utenforskap, og være med på å forhindre at lignende terrorangrep skjer igjen.Kamzy forteller at de ga hverandre et løfte i dagene etter angrepet: Aldri mer 22. juli og det betyr aldri mer en Anders Behring Breivik. Han var en av oss, som Kamzy sier. Hatet kom innenfra, og derfor må vi starte her. Kamzy har derfor satt seg et mål i 2020 om at hun skal besøke alle videregående skoler i hele Oslo, og møte barn og unge der de er. Det innebærer at hun også drar til skoler med belastete miljøer og dårlig omdømme, for å få de unge i tale, og på den måten tenke endring.Kamzy er opprinnelig fra Sri Lanka, og kom til Norge som liten jente og flyktning. Hun har i hele oppveksten vært tøff og konfrontert mobbere og andre som har vært rasistiske i sine holdninger. Som varaordfører møter hun jevnlig på hatytringer og rasistiske holdninger knyttet til sin rolle. Da Kamzy ble leder av 17. mai-komitéen høsten 2018, ble hun utsatt for eksplisitt rasisme da FRP-politiker og tidligere medlem av Nobel-komitéen, Inger Marie Ytterhorn, var kritisk til at Kamzy skulle lede komitèen, fordi hun ikke var nok kronisk norsk. Gjennom sin væremåte og tydelige tilstedeværelse i det offentlige rom og på sosiale medier, står imidlertid Kamzy fram som en modig rollemodell. Der mange andre har berøringsangst, tør hun å uttrykke seg høyt og tydelig når det er nødvendig. Hun får jevnlig hatmeldinger på sosiale medier, og høsten 2019 velger hun å gå til politiet med de mest rasistiske meldingene.RENATETorsdag 21. juli 2010 går ei ung jente på scenen inne i storsalen i kafèbygget. Det var solnedgang, det var latter, det var sang. Det var sommerfri…Det var minner som aldri vil dø. Strofene fra Postgirobyggets Idyll forener de mange hundre ungdommene i allsang. Renate (31) synger med stor innlevelse, kjæresten har nettopp stått på talerstolen, de er unge og lykkelige. Neste dag, fredag den 22. juli endres alt. Renate ser kjæresten bli skutt rett foran seg utenfor kafébygget.  Tiden etter 22. juli skulle bli en av de mest krevende i AUFs historie, og Renate blir en av lederne i ungdomsorganisasjonen som står i spissen for det vanskelige arbeidet med å gjenoppbygge øya. Etter at så mange barn og unge ble regelrett henrettet på øya, var det lenge fare for at Utøya skulle forbli en gravplass. Hvordan var det mulig å noen gang skulle kunne arrangere sommerleir her på nytt? Renate og mange av ungdommene er kritiske. Løsningen ble å utforme et nytt bygg som skulle forene fortid med framtid. Hegnhuset. Et bygg som består av 564 små stolper som hegner rundt 69 større stolper og som sammen omfavner restene av kafèbygget som står slik det stod 22. juli med kulehull på veggene. De små stolpene representerer alle de barn, unge og voksne som var på øya den mørke fredagen, mens de 69 mindre stolpene representerer og er et synlig minne over de 69 som ble drept. I dag finner Renate ro når hun vandrer gjennom bygget. Hun viser oss dommen som er en del av en utstilling med en tidslinje som viser hendelsesforløpet den 22. juli. Og for Renate er dommen det viktigste av alt. I dag har Utøya blitt et senter for demokratibygging og -utdanning med besøk fra hele verden. Renate er jevnlig med som guide og forteller, der hennes historie er en del av den store fortellingen om 22. juli. Hun mener berøringsangsten til å reflektere over det som skjedde 22. juli har vært overraskende stor. Hun mener vi ennå ikke har tatt et oppgjør med terroristens tankegods og hvilke holdninger som lå til grunn for angrepet. Det å forstå hvorfor terroren skjedde og hvilke strømninger som skjer i Norge og Europa i vår tid.August 2018 pakker Renate sekken, tørker tårene og forlater øya for siste gang som en del av ledelsen i AUF. Senere på høsten går hun av som generalsekretær i ungdomsorganisasjonen.

Girl with the angry face (Bestillingstilbud for 1.-3. trinn) (NIE teater)

Scenekunst, Trinn: 1-3
Lisa har lett for å bli sint. Når hun blir sint, så blir hun veldig sint. Hun har aldri slått noen, eller kastet stein på noen.
Men når hun blir sint så sier hun slemme ting.En dag sier hun så mange slemme ting, at alle de andre på skolen roper «Buuu, du er stygg i fjeset». Lisa går hjem og tenker at ingen forstår henne. Ikke de andre barna, ikke lærerne og heller ikke foreldrene.Dette er en forestilling om språk og sinne, men også en forestilling om vennskap, og om hvordan det er mulig å gjøre ting godt igjen når alt føles vondt.Forestillingen handler om språk: hvordan språk forandrer vår oppfatning av verden rundt oss, hvordan verden rundt oss forandrer språk, og hvordan språk forandrer vår oppfatning av andre mennesker. Dev handler også om å være seks år gammel og passe inn (eller ikke!), uansett hvor du er og hvilket språk du snakker.The Girl with The Ugly Face er basert på samtaler og workshops med barn, om følelsene sinne, ensomhet og skyld. Følelsen av å være inkludert, og å ikke være inkludert har vært viktige i prosessen. Ensemblet har samarbeidet med barn i alderen 6-9 år i utviklingen av forestillingen.Sagt om forestillingen:«... Dette er et fantastisk stykke teater for det unge publikummet...»
- Internasjonal delegat, Showbox Fringe 2019

«... Handlingen var veldig gjenkjennelig for barna. De ser seg selv fullt og helt i historien, og de var med utøverne fra start til slutt...»
- Publikumstilbakemelding

Guovssahasa hálddus/ Fanget av nordlyset - Bestillingstilbud for samiskspråklige elever 1.-7. trinn (Beaivváš Sámi Našunálateáhter)

Scenekunst, Trinn: 1-7
Sámi musikála Nils Gaup bokteBártnáš guhte hárddii guovssahasa lea dološ cuvcca ođastuvvon hámis ja lea dan birra go muhtin nieiddaš vuolgá ohcat unna vieljaža maid Guovssahas lea váldán iežas háldui.Dáhpáhus álggahuvvo hui dábálaš bearraša luhtte 2020’s. Sii leat eadni, áhčči, nieiddaš ja unna vieljaš. Stuoraoabbá lea viežžame unnavieljaža ruoktot muhtin skábmaeahkeda go unnavieljaš fuobmá hárdigoahtit Guovssahasa, go son lea oahppan ahte juoga dáhpáhuvvá go muhtin hárdá dan. Nieiddaš gal ii jáhke dasa ja lohka dan dušše dološ diidan,  iige beroš hehtet su. Muhto imáš dáhpáhuvvá dan seammás go Guovssahas libaidišgoahtá ja dohppe bárehuočča iežas lusa. Ii oktage jáhke nieiddažii go son muitala dáhpáhusa birra, muhto áddjá gal velá muitá maid vuorasolbmot lávejedje máinnastit go son lei unnin. Nieiddaš šaddá čađahit ovddolaš mátki gávnnahan dihte mot beasašii Guovssahasa lusa.
En samisk musikal av Nils Gaup.Dette er det gamle sagnet “Gutten som terget nordlyset” i modernisert versjon, og er historien om en jente som må gjennom en mytisk reise for å finne lillebroren som ble tatt av Nordlyset.Det hele starter hjemme hos en helt vanlig familie anno 2020, med mor, far, datter og lillebror. Jenta blir sendt ut for å hente hjem lillebroren, og når de er på vei hjem i vintermørket, bestemmer lillebroren seg for å erte nordlyset. Han har nemlig hørt at noe vil skje hvis man gjør det. Jenta tror at dette bare er gammel overtro, og gjør ingenting for å hindre ham i å erte Nordlyset og ja, det merkelige skjer: Nordlyset flammer voldsomt til og rykker gutten opp til seg, han blir borte, og ingen tror på jenta når hun forteller hva som skjedde. Men bestefar husker fremdeles hva de gamle fortalte da han var liten. Jenta må gjennomføre en gåtefull reise for å finne ut hvordan man kommer seg opp til Nordlyset.
Scenespråket er nordsamisk. Tilbudet gis til samiskspråklige elever på barneskolen.

Helan og Halvan - stumfilmkonsert med Arktisk filharmoni (Bestillingstilbud for 8.-10. trinn)

Kunstarter i samspill, Trinn: 8-10
Opplev Helan og Halvans slapstickkomedier Liberty og Big Business med levende filmmusikk.Rett før de verdenskjente komikerne Oliver Hardy og Stan Laurel, på norsk kjent som Helan og Halvan, produserte sin første «snakkis» med Unaccustomed As We Are i 1929, produserte de to komiske stumfilmer, Liberty og Big Business, som begge også er fra 1929. Begge disse filmene tar slapstick-komedie til det ekstreme, med harmløse og klossete misforståelser som setter i gang ustoppelige kjedereaksjoner som eskalerer til det ekstreme.I Big Business møter vi juletreselgerne Hardy og Laurel som kommer i konflikt med en huseier i løpet av sommeren. Laurel er veldig klossete og det leder til flere misforståelser rundt begrepet «Tit for Tat», som på norsk betyr tilsvarende gjengjeldelse. Dette gjør at bilen til de to businessmennene og det lille huset til den trakasserte huseierens mann blir berørt.

I filmen Liberty opptrer Hardy og Laurel på et stillas 70 meter over bakken, under byggingen av en skyskraper. Med sine utallige stunt, er filmen basert på de spektakulære produksjonene med Buster Keaton og Harold Lloyd, spesielt Safety last fra 1923.Vises på Kulturhuset fredag 24. september kl. 10:00.

Hillesøy i vikingtiden - Fast tilbud/ Bestillingstilbud for 5.-6. trinn

Kulturarv, Trinn: 5-6
Hvordan vet vi noe om vikingenes levesett? I vårt pedagogiske skuespill laget av studentene på årsstudiet i drama, får elevene møte Hillesøyfolket som levde for 1200 år siden og arkeologene som fant dem i 2017.Hillesøyfolket og arkeologiske utgravninger gjennom skuespill og praktiske oppgaverGjennom små korte teaterstykker får elevene bli kjent med Hillesøy og se en rekke hendelser, i tillegg til utgravningen av den mest bevarte vikinggraven i Nord-Norge. Elevene blir tatt med tilbake til den tiden da menneskene i graven levde, og de vil få kunnskaper om levesettet for 1200 år siden.Ved hjelp av praktiske oppgaver skal de selv også bli kjent med hvilke ulike fagfolk som knyttes til en utgravning og få mulighet til å utføre elementer i arbeidet ulike fagfolk gjør - før, under og etter utgravningen. Vi diskuterer hvilke kunnskaper vi kan være rimelig sikre på, hvilke som er gjetninger og hvilke feilkilder som finnes. Kanskje de plutselig selv sitter i en virkelig utgravning?Noen grupper i Hillesøy i vikingtiden inngår som en del av de faste tilbudet i kulturarv for 5. trinn. De resterende gruppene er bestillingstilbud for 5.-6. trinn.

I Sareptas urtekrukke - Fast tilbud 5. trinn

Kulturarv, Trinn: 5-10
Visste du at  i Paracet finner du en syntetisert variant av et stoff som finnes i selja? Kanskje ikke så rart at samene tygde seljebark for å bli kvitt hodepine før i tiden.Det som en gang var allmennkunnskap om naturen, er nå blitt godt bevarte hemmeligheter. Ligger nøkkelen til en bærekraftig utvikling nettopp i disse eldgamle hemmelighetene? I Tromsøs botaniske hage, skal vi utforske dette spørsmålet sammen med elevene. Gjennom morsomme aktiviteter som såpelaging og artsgjenkjenning får elevene kunnskap om hvordan man brukte urter og nyttevekster før, og hvordan man kan bruke dem nå. Vi håper på å inspirere elevene til å ta ansvar for miljøet og se mulighetene i naturen rundt dem. Opplegget er et tverrfaglig opplegg som lar elevene utforske temaet gjennom naturfag, samfunnsfag, mat og helse og kunst og håndverk.I Sareptas urtekrukke er en del av det faste tibudet i kulturarv for 5. trinn.

Interaktiv konsert med LÛT - fast tilbud 6. trinn

Musikk, Trinn: 6
Bli med på en konsert litt utennom det vanlige! Tromsøbandet LÜT ønsker å la barn og unge få oppleve en ekte rockekonsert av internasjonalt kaliber, hvor elevene selv bestemmer forskjellige premisser rundt konserten. Dette gjøres med en digital avstemning i forkant.Det er opp til elevene å bestemme bandets klær, låter, instrumenter og effekter rundt hver enkelt konsert, noe som gir elevene en delaktighet og medvirkning til konserten på en helt egen måte.Om bandet
LÜT (etablert i 2015) består av fem unge tromsøværinger, og er et rockeband som på kort tid har etablert seg som et av Norges mest spennende band. Etter utgivelsen av Pandion (2017) har LÜT turnert ubarmhjertig i inn og utland med et unikt, tight og energisk liveshow med fengende melodier og massive gitarriff.
​De har blant annet blitt nominert til årets liveartist på P3 Gull samt høstet skryt av Metallicas egen Lars Ulrich på radiopodcasten It's Electric! . Bandet ble også Spellemann-nominert som årets nykommer i 2018. Neste album slippes i januar 2021. Singlene fra det nye albumet har blitt fodt mottatt.
De har blant annet blitt nominert til årets liveartist på P3 Gull, samt høstet skryt av Metallicas egen Lars Ulrich på radiopodcasten «It´s Electric!».  Bandet ble også Spelleman-nominert som årets nykommer i 2018. Aktuell med nytt album i januar 2021. Singlene fra det nye albumet har blitt godt mottatt​.
Kombinasjonen av god humor, smittsom energi på scenen og velspilte links vi gjøre bandet fra Tromsø til en fryd for alle sanser - jury, NRK P3 Gull
​Dette er en del av det faste DKS-tilbudet for 6. trinn, i fordypning musikk.

Jorda Rundt

Musikk, Trinn: 6
Verkstedet Jorda Rundt tar elevene med på en musikalsk reise der de blir kjent med musikk og fra flere land og kontinenter. Gjennom samspill, sang og dans lærer elevene et bredt repertoar og er innom mange av kompetansemålene som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk. Verkstedet avsluttes med en fremvisning på slutten av andre skoledag for foresatte, medelever og lærere. Verkstedet ledes av de tre musikerne Øyvind Nilsen, Tore Nedgår og Sigbjørn Sigurdsson. De har alle bred erfaring etter å ha jobbet med DKS i mange år.

KAIVANDRING I ISHAVSBYEN

Kulturarv, Trinn: 5-7
Fangst, fiske og polare ekspedisjoner har gitt identiteten til Tromsø. På en kaivandring utenom det vanlige får elevene kjenne smaken av nydampet tran, og mange andre spennende smaker fra gamle og nye tider i ishavsbyen. Full steam jobber sammen med Norges arktiske universitetsmuseum for å gi elevene en lærerik, meningsfull og minneverdig opplevelse av vår felles byhistorie.Sammen med museumspedagogen på byens brygger, skal elevene først få lære om hvordan Tromsø by ble nettopp dét, og hvordan livet som barn var i ishavsbyen. Etterpå går turen innom Full Steam der vi får servert - og smakt på - historien om hvordan trankokeriene gav byen en eim av suksess, og hvordan lofotfisket formet byen og tromsøværingene.Velkommen til en levende og lærerik kaivandring. Husk å ha på klær som passer til én time ute i Tromsøs vårvær, og én time inne på Full steam. Oppmøte på Polarmuseet.Kaivandring i ishavsbyen er en del av det faste tibudet i kulturarv for 5. trinn.

Kven er du? Bestillingstilbud for 6. trinn

Kulturarv, Trinn: 6
Kven er du?
I det nye prosjektet IMMKven skal kulturforskere fra UiT Norges arktiske universitet sammen med Varanger museum/Ruija Kvenmuseum og dokumentarfilmskaperen Kristin Nicolaysen utforske videreføring av kvensk og norskfinsk kultur.Museumspedagogen tar elevene med på en vandring i vandreutstillingen som dreier seg om å se på hvordan språk, natur og steder har betydning for videreføring av kvensk og norskfinsk kultur. Gjennom oppgaver og diskusjon blir elevene kjent med kvenenes samtid og begreper som kulturarv, identitet og tilhørighet. Undervisningsopplegget dekker flere av punktene i læreplan for samfunnsfag, og gir elevene en minnerik opplevelse. Mer informasjon om opplegget vil komme i forkant av opplegget.
Kompetansemål i samfunnsfag etter 7. trinn som helt eller delvis dekkes i dette opplegget:
 • «samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag»

Landkunst

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Et Land Art verksted.

Lek og lær med ord og litteratur - Litteraturprogram for 2. trinn

Litteratur, Trinn: 2
Gjennom litteraturprogrammet blir elevene kjent med god litteratur og får oppleve god fortellerkunst. De blir også bedre kjent med biblioteket nærmest der de bor, får en eksklusiv Leseknapp når de har lest eller hørt ti bøker, og de er med på å lage klassens egen eventyrfortelling i ord og bilder.

Programmet består i følgende:
Infomøte for kontktlærerne på 2. trinn, mandag 31. januar 2022, kl. 13-15 på Tromsø bibliotek, undervisningsrom plan0.Bli kjent med ditt bibliotek!
I uke 7, 8 og 9, fra mandag 14. februar. og til og med fredag 4. mars inviteres elevene til bokprat på biblioteket.
Klassene inviteres til det biblioteket som ligger nærmest skolen de går på: Kroken bibliotek, Tromsdalen bibliotek eller biblioteket i byen. Elevene ved distriktsskolene får besøk av bokbussen. Bibliotekets bokpratere tar barna med i litteraturens verden og presenterer et godt utvalg med bøker og lydbøker.
Alle får lånekort og får låne bøker med seg hjem, og et lesekort der man skriver opp det man har lest eller blitt lest for. Leser man ti bøker, får man diplom og en eksklusiv leseknapp når man leverer lesekortet på biblioteket.Fortell1rstund
I uke11, 12 og 13, fra mandag 14. mars og til og med fredag 1. april, blir det fortellerstund på biblioteket.
En profesjonell forteller inviterer inn i eventyrets rike. Etterpå tar elevene over og lager sammen med fortelleren sitt eget eventyr som de i etterkant lager bilder til. Det hele blir til en flott eventyrbok, et fint tilskudd til skolebibliotekets samling.Leseknappens dag
Biblioteket i byen inviterer barn og foreldre til Leseknappens dag lørdag 23. april 2022 fra kl. 11.00 - 14.00. 

Litteraturprogram for elever på 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Litteraturprogrammet for elever på 8. trinn er et årlig tilbud til alle elver på trinnet. Mandag 27. september, kl.13-15 er det informasjonsmøte for kontakt- og norsklærerne der programmet i sin helhet presenteres.Bokprat
I ukene 42, 43 og 44   kommer elevene klassesvik til biblioteket der profesjonelle bokpratere presenterer ny og aktuell ungdomslitteratur som skal inspirere til å lese litteratur i ulike sjangre. Etter bokpraten har elevene anledning til å låne.Verksted
Det er inngått avtale med flere forfattere om å holde skriveverksted i løpet av høst- og vårse,esteret. Verkstedene med forfatterpresentasjon, tid for gjennomføring og påmelding presenteres på nettet og det åpnes for påmelding etter programslipp våren 2021.
Følgende verksted er med i årets program:
uke 48: Blekksprut med Ron Røstad og Therese Bakkevoll. Verksted, hel dag.
Uke 45: Lær å skrive kick ass fortellinger på 90 minutter med Jan Tore Noreng. Verksted på 90 minutter.
Uke 46 og uke 8: Fantastisk fantasy med Elisabeth Øvreberg. Fantasy verksted, halv dag.
Uke 37, 39, 41 og 42: Skriv deg forbanna med Monika Steinholm. Verksted, halv dag.Bokbad
For fjerde skoleår på rad inviteres noen skoler til å være med i fordypnoingsprogrammet bokbad. Norsklærere og skolebibliotekarer ved skolene som er med deltar på metodekurset Barnebokbad som arrangeres fredag 4.2.2022. Kurset er en innføring i metoden filosofisk samtale og gir praktisk veiledning hvordan elevene i fellesskap forbereder forfattermøte/bokbadet som arrangeres i uke 8 eller 9. Dette skoleåret bokbader elevene Sigrid Agnethe Hansen som er forfatteren av ungdomsromanen Ser du dette? som kom ut i 2020.

Lurveleven / Roskaremu - fast tilbud for 1. trinn (Skrål og Skrammel)

Scenekunst, Trinn: 1
Gjennom musikk, sang, fortelling og miming er forestillingen Lurveleven (Roskaremu på kvensk) en invitasjon inn i et kvensk eventyrunivers. Elevene får bli kjent med den unge jenta Siiri Anna og hennes familie og lydene og språket som hører dem til. Når Siiri Annas eldre bror dør, blir all lyd borte, og Siiri Anna legger ut på en farefull ferd for å finne igjen det kvenske språket! Reisen tar henne inn i et eventyrunivers, der hun møter de merkeligste karakterer. Litt etter litt gjenvinner hun lydene og det kvenske språket som forsvant da broren hennes gikk bort.Näyttämäpeli Roskaremu oon kuttu kväänin muistelusmailmhaan musikin, laulun, muisteluksen ja miimauksen kautta. Koululaiset saahaan opastua nuorheen tyttärheen Siiri Annhaan ja hänen perheesseen, ja kans niihin äänhiin ja kielheen mikkä heile kuuluthaan. Ko Siiri Annan vanhempi veli kuolee, jaukuthaan kaikki äänet, ja Siiri Anna lähtee vaaralisele reisule niin ette taas löyttäät kväänin kielen! Reisu viepi hänen muistelusmailman sisäle, missä hän kohattelee viekkhaimat haamut. Vähän kertaa hän voittaa takasin net ä kväänin kielen ja net äänet jokka hävisivä ko hänen veli nukkui pois.
Om utøverneCornelius Borger Østlie, Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl utgjør fortellertruppen Skrål og Skrammel. Truppen har siden 2015 reist rundt med fortellerforestillinger med utgangspunkt i samiske og kvenske fortellinger og eventyr, deriblant forestillingen Karhuu! Hvorfor bjørnen har så kort hals, som har vært på turné i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal.  

Skrål og Skrammels målsetting er å kunne tilby forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, med hovedvekt på den immaterielle kulturarven.

Ørjan Steinsvik er en fagutdannet skuespiller med en bachelor i Drama og teater fra Høyskolen i Volda og en treårig fagskoleutdanning i skuespill for film og TV fra Norsk Skuespillerinstitutt.
Borghild Otelie Aasebøstøl er en faglærer i drama/teater ved Høgskulen i Volda og scenekunstner med mastergrad i Estetiske fag fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Cornelius Borger Østlie er en strengeinstrumentalist med en bachelorgrad i musikk fra Høgskulen i Volda.

Miljøagentene rydder opp (Julia Andersen og Ellen Charlotte Sørheim)

Scenekunst, Trinn: 4
Miljøagantene rydder opp er et sirkus- og teaterverksted som tar opp hvordan vi skal behandle kloden vår. Gjennom elementer fra nysirkus fortelles det en historie om hvordan dagens barn kan lære de voksne å ta vare på jorda. Ved bruk av en humoristisk fortellerstil, gøyale kostymer og kule rekvisitter lager vi en visning sammmen med elevene.Prosjektbeskrivelse
"Miljøagentene rydder opp" er et fire dagers sirkus- og teaterverksted med 4.trinn på grunnskolen (evt. 5. - 7. trinn), som skal ende i en visning for medelever og foreldre/foresatte. Vi tar i bruk elementer fra nysirkus og teater, og har med diverse sirkusutstyr som skal tas i bruk i løpet av verkstedet.

MUNCHMUNCH - et digitalt tilbud (Bestillingstilbud for 4.-7. trinn)

Visuell kunst, Trinn: 4-7
​​​​​​​MUNCHMUNCH er en digital AR-opplevelse for kreativ utfoldelse rettet mot skolebarn i hele Norge. Munchs bilder ble ofte kritisert for å se uferdige ut. Opplevelsen gir et innblikk i Edvard Munchs virke, og oppfordrer barn til å være kreative på sine egne premisser ved å fokusere på prosess fremfor resultat. Med MUNCHMUNCH kan barn uttrykke følelser inspirert av Munchs metoder samt reflektere rundt stedene de omgir seg med – i egen skaperprosess og gjennom produksjon på tvers av by- og kommunegrenser. Den kreative prosessen ekspanderes til nye virtuelle høyder gjennom verktøy og teknologi barn engasjeres av. MUNCHs mål er å bidra til individuell skaperglede i en ramme som fremmer felles engasjement gjennom deling, refleksjon og inspirasjon.
MUNCHMUNCH er en app som kan lastes ned på smarttelefoner og ipader, både ios og android. Skolen melder sin interesse til DKS, så får dere tilsendt brukerkode og instruksjoner.Appen er gratis å laste ned og i bruk. For skoler som ikke har ipader har DKS klassesett som er mulig å låne. 

Musikk og dans fra Nordområdene

Musikk, Trinn: 6
I dette to-dagers verkstedet får elevene lære triks, regler, danser og sanger av erfarne instruktører. De som ønsker det får spille i orkester. Gjennom verkstedet får elevene oppfylt mange av kompetansemålene som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering. De får synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykke og fremføre sanger og viser fra endre og nyere tid. Elevene lærer også norske folkedanser med litt ny vri. Verkstedet avsluttes andre dag med en fremvisning på skolen. 
Verkstedet ledes av Anne Nymo Trulsen, Lene Larsen og Sigurd Johan Heide

Musikkens verktøykasse

Musikk, Trinn: 5-7
I musikkens verktøykasse vil elevene sammen med musikerne komponere og fremføre musikk ved hjelp av grafisk notasjon og ulike instrumenter. Elevene får innføring i musikalske verktøy som lydkvalitet/tekstur, form, rytme, melodi og harmoni som de bruker i komposisjonen. Komposisjonene blir fremført for medelever og det blir gjort opptak av lyd og bilde.Verkstedet avholdes på skolen og varer i 2 skoledager. 

Nordlysets arv - Bestillingstilbud 8.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Kan nordlyset lage lyd? Hvorfor beveger nordlyset seg som det gjør? Og kan det påvirke oss mennesker?Sammen med elevene undrer vi oss, og utforsker nordlyset fra ulike perspektiver. Forskning, teknologi og kunst går hånd i hånd når vi skal gjøre det mektige og uforståelige nordlyset til noe vi kan forstå. Vi vil dele en spennende og nyskapende utstilling om nordlysforskning med elevene i et tverrfaglig undervisningsopplegg på Norges arktiske universitetsmuseum.I utstillingen kan man bli til en solvind og få nordlyset til å blafre. Man kan lytte til en symfoni som er både inspirert og laget av lyden av nordlyset eller drømme seg bort i en partikkelstorm.Kom til oss og opplev fortiden, nåtiden og fremtiden under nordlyset.Opplegget, som er beregnet for elever i ungdomskolen, er laget i samarbeid med ungdomsskoleelever.Elevene vil sitte igjen med svar på følgende spørsmål:
Hvordan skapes nordlyset?
Hvordan har menneskenes syn på naturfenomener endret seg gjennom tidene?
Hvordan bruker kunstnere forskning og teknologi til å lage kunst?
Hvordan påvirker nordlyset kommunikasjon og navigasjon, og kan dette få konsekvenser for oss i fremtiden?Den nye læreplan etter 10. trinn forSamfunnsfag:
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.
Naturfag:
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar.
 • Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser.
Kunst og håndtverk:
 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

Det er laget en app tilknyttet utstillingen. Den heter Under lyset og er gratis.
Lastes ned her:
IphoneAndroid

Når nettene blir lange, og mørket faller på - bestillingstilbud 1.-2. tr.

Kulturarv, Trinn: 1-2
Når nettene blir lange og mørket faller på, da er tiden inne til å se på stjernene.Hva er et stjernebilde? Lager egentlig stjernene bilder? Hvorfor snakker vi i Norge om Karlsvogna, når de i England kaller de samme stjernene for Plogen?

Med utgangspunkt i noen av de mest kjente stjernebildene forteller vi eventyr som har gitt opphav til navnene. Vi er innom både samiske, nordiske og greske myter og sagn.Hva annet kan vi se på nattehimmelen? Vi ser etter Melkeveien og planeter slik de ses fra jorda. Og til slutt tar vi en reise ut i solsystemet for å besøke noen av de andre planetene som går i bane rundt vår sol.

Tilknytning til læreplanenOverordnet del, Identitet og kulturelt mangfold
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.Kompetansemål, Naturfag
Mål for opplæringen er at elevene skal kunneOppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.Planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året.

Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet - bestillingstilbud for 5.-7. trinn (Hålogaland teater)

Scenekunst, Trinn: 5-7
Velkommen til teaterforestillingen basert på Endre Lund Eriksens barnebokserie om Pittbull-Terje!
Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet.Jim og Terje er blitt 13 år gamle og skal begynne på ungdomsskolen. Nå innser de at det er på tide å få seg dame.Siden de er to raringer scorer de ikke akkurat høyest på typetoppen, og de er villige til å ta hva som helst. Det fører dem inn i en rekke herlige situasjoner som vi alle kjenn ner godt fra starten av puberteten!De har også foreldre som er like rare som dem selv. Dette har barnevernet fått snusen i, og det siste har de begynt å bli vel nærgående. Før de kan få seg damer blir derfor Jim og Terje enige om å ta kontroll over familiesituasjonen. De bestemmer seg for å gå til kamp mot barnevernet.
For Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet vant forfatter Endre Lund Eriksen ARKs barnebokpris for 2006. Regissør Morten Røsrud har tidligere satt opp Tobias og dagen det smalt ved Hålogaland Teater, som vant Heddaprisen for Beste barneforestilling.

Rasmus og Verdens Beste Band

Musikk, Trinn: 1
Årets førsteklassinger skal på konsert med Rasmus og Verdens Beste Band!Rasmus og Verdens beste band ble etablert i 2007. Bandet kommer fra Trondheim, og har utgitt 5 plater og musikken til NRK supers serie om Kosinus. Bandet har fått 3 spellemannpriser, flere kulturpriser deriblant Teskjekjerringprisen. Flere av sangene deres har blitt til teaterstykker - Puppan te pappa - musikal på Trøndelag Teater i 2014, og Snøhula - en juleforestilling på Turneteatret i Trøndelag i 2017. Bandet kombinerer fengende popmusikk og morsomme tekster med dypt alvor, som feks i sangene om Farmor og mormor, Verdens fineste katt, Snøhula og Gutten på Stranda. Bandets siste plate Banjo på badet ble utgitt i 2017 og produsert av Kåre Vestrheim. Musikken ligger ute på Spotify og YouTube, og bandets nettside finnes herRasmus og Verdens beste band vil gjerne at elevene hører på og/eller ser videoen til sangen "Gutten på stranda", og lærer seg refrenget til "Ballongsangen" på forhånd. Lenke til video og sangtekst finner dere i kolonnen til høyre.

Rekonstruksjon Utøya

Film, Trinn: 10
Rekonstruksjon Utøya er en film om å overleve og om å leve videre med traumatiske minner fra den mest omfattende og brutale fascistiske terrorhandlingen som har funnet sted i Europa etter andre verdenskrig. Utøya-overlevere Rakel, Mohammed, Jenny og Torje gjenforteller sine historier i et tomt svartmalt filmstudio.I løpet av to uker rekonstruerer de sine opplevelser fra 22.juli i 2011. Sammen med et filmteam og 12 andre ungdommer, og uten andre rekvisitter enn hvit tape til å merke gulvet med, gjenskaper de dagen som forandret livene deres. Dagen da morgendagens makthavere skulle bli et offer for et fascistisk korstog mot det åpne, demokratiske og flerkulturelle samfunnet.I denne dokumentarfilmen vender av de overlevende tilbake til minne fordi de er overbevist om at det er viktig for dem selv, for oss, for samtiden og for fremtiden.Nå med helt nytt undervisningshefte for skolene, med egne oppgaver for elevene. 

SAMEKULTUREN - Bestillingstilbud 2. -3. trinn

Kulturarv, Trinn: 1-3
Bli med inn i samisk eventyrverden og lær om duodji*I den nye versjonen av dette populære DKS- tilbudet får elevene bli med inn i en samisk eventyrverden. Gjennom teater blir elevene deltakere i en spennende historie om samejenta som var på jakt etter stallos gull.Etter at eventyropplevelsen er ferdig får elevene en omvisning i utstillingene "Sábmi - en nasjon blir til". Som en fin avslutning ser vi nærmere på samisk håndarbeid - duodji.Gjennom tægerarbeid og gjenstander av tre, bein og horn, fortelles hvordan samene utnyttet naturressurser. Den bløte duodjien, som klesdrakt i stoff og skinn, kan si mer om hvordan husdyr som sau, geit og rein ikke bare ble brukt som mat, men utnyttet i sin helhet.Elevene får selv prøve seg på duodji. De får lære seg å lage nøkkelringer som de kan ta med seg hjem som et minne om den spennende dagen på museet.* Endringer som følge av smittevernhensyn:
 • Tilbudet foregår ute. Elevene må være godt kledd.
 • Tilbudet forkortes med 30 minutter, og varer i 90 minutter
 • Det blir ikke duodji-verksted på museet, men elevene får med seg hver sin materialpakke som de kan lage nøkkelring  av på skolen eller hjemme. Det følger med instruksjoner.


Samisk skihistorie - Bestillingstilbud for 5.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 5-10
DKS og Norges arktiske universitetsmuseum inviterer til en lærerik dag ute i snøen - bli med og lær om samisk skihistorie i teori og praksis.
Samisk skihistorie - uteundervisningDet er ikke tvil om at skikulturen har sterk betydning i Norge. Gjennom flere generasjoner har vi hørt om skisportens historie, alle skiheltene våre og skiekspedisjonene. Vi har hørt om «nordmenn som er født med ski på beina».En mer ukjent historie er den samiske skihistorien. Hva vet vi om samisk skibruk og hvem var Skridfinnene? Her får du høre historier du muligens aldri har hørt før. Viste du at stavene kunne brukes til så mye mer enn å bare stake seg frem? I dette undervisningsopplegget skal du ikke bare lære om ski, staver og skisko, du får også lære deg noen samiske ord for snø. Hvilke snøord er det og hva ble de brukt til? Vi skal selvfølgelig også bruke skiene i aktivitet, slik at vi holder oss varm. Dette blir en lærerik dag både for lærere og elever, og kanskje vil dere sitte igjen med et nytt syn på vår felles kultur og historie.Tilbudet foregår ute, på utvalgte oppmøtesteder på Kvaløya, Tromsøya og fastlandet. Meld deg på din skoles nærmeste lokasjon. Tilbudet foregår utendørs, så god bekledning og et varmt sitteunderlag er en god idé. Det vil være mulig å spise lunsj ute i området før/etter dks-tilbudet, mellom kl. 11:00-12:00. Lunsj vil være i skolens regi og ikke en del av DKS-tilbudet.Elevene må ha med seg skiutstyr!

Les over vedlagt infoskriv til lærerne på forhånd.
Dette tilbudet er tverrfaglig og oppfyller flere læreplanmål. Se vedlagt skriv for mer informasjon. Undervisningen er også koronavennlig og et frisk pust i en ellers digital hverdag.

Sangskatten - fast tilbud 3. trinn

Musikk, Trinn: 3
Synger dere fortsatt de gamle barnesangene? Kan unger i dag de samme sangene som deres besteforeldre lærte da de var barn?Det er ikke uten grunn at NRK.supers «Sangfoni» er blitt en suksess. Ta en slitesterk barnesang, pakk den inn på nytt og la ungene leke med den. Hvor mange barneprogrammer klarer å fenge både null- og nittiåringer og samtidig bli en snakkis blant voksne. Noe av svaret ligger i den gode følelsen av fellesskap sang gir, i tillegg til sprudlende lek og glede som overstråler programserien.Vi har latt oss begeistre, og inviterer til allsangkonsert. Kom og syng Alle fugler, Blåmann bukken min, Vi har en grevling i taket og mange flere, sprekt arrangert, akkompagnert av et sprudlende orkester og med et topptrent barnekor i front.Ingen er for små og ingen er for gamle til å ha glede av SANGSKATTEN. Dette er konserten som sender deg syngende hjem, der du straks leter fram den gamle sangboka og planlegger familiekor.

Skriv deg forbanna - verksted med Monika Steinholm

Litteratur, Trinn: 8
Skriv deg forbanna 
Skriveverksted med forskjellige skriveøvelser: 
tekst, bilder, blackout poesi, forbudte ord Kort om verkstedet:
På dette halvdagsverkstedet vil jeg snakke om at tekst oppstår og finnes på mange forskjellige steder der vi ikke nødvendigvis tenker at skriving er så viktig (PC-spill, TV-serier, film, teater, musikk).  
Elevene vil oppleve dette i praksis gjennom små skriveøvelser. Istedenfor at elevene skal jobbe med én tekst gjennom dagen, skal vi gå gjennom flere små øvelser for å sette igang kreativiteten og skrivelysten: skriv en historie fra bilder, blackout poesi, skriv en sint tekst (tenk på noe som gjør deg sikkelig forbanna og bruk det for alt det er verdt!), skriv en glad tekst, skriv om en som er så forelska at du også blir det. Beskriv en potet, stubbe, kopp eller stein. 
 
Jeg leser utdrag fra mine egne ungdomsbøker og bruker eksempler derfra til de gitte oppgavene. Jeg tror og håper at dette vil fenge elevene siden de er midt i målgruppa for bøkene. 
 
Målet er at elevene, ved å jobbe på denne måten, skal lære å skape levende tekster. At de skal komme mer i dybden og ikke bare nøkternt fortelle alt som skjer. Når de mestrer dette, kan de bruke det i andre tekster og oppgaver fremover. Forarbeid:  
Snakk om hvilket forhold har dere til tekst? Hva er tekst? Hvor finner vi tekst? Monika Steinholm 
Debuterte med ungdomsromanen Fuck verden i 2015. Har siden gitt ut to til ungdomsromaner (Nærmere kommer vi ikke og Under snøen) og to barnebøker (Mumiene våkner og Livsfarlig vinter, ANKH). 
 
Hun har hatt en rekke skriveverksted og forfatterbesøk i regi av DKS (Nordland, Troms, Tromsø, Rana, Levanger) og har også deltatt på flere litteraturfestivaler. 

SPEEDMONSTER- bestillingstilbud 5. trinn

Visuell kunst, Trinn: 5
Lag ditt eget speedmonster!
Design og lag ditt eget speedmonster! Her tar vi opp de gamle tradisjonene med selvlagde mekaniske leker. Den gang var det ikke som nå at man bare kan gå i butikken og kjøpe en ferdig leke. Og det var nok ekstra morsomt når man klarte å lage en leke som kunne ”gjøre noe”. Speedmonster er vår moderne versjon av en tradisjonell hjemmelaget mekanisk leke.
I løpet av prosjektet vil elevene bli presentert for* En innføring i hva teknologi og design er* Læring om mekanikk og energi (teoridel)* Problemstillinger underveis som stiller krav om faglig kunnskap i bl.a. matemtikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnsfag* Leketøysteknologi og -historieTilknytning til læreplanenKompetansemål, Kunst og håndverk, 7. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunnebruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.(Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt)(Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk)Målene i parentes dekkes av for- og etterarbeid.

STEINALDER i NORD - Bestillingstilbud 3. trinn

Kulturarv, Trinn: 3
Nord-Norge ble tidlig bebodd - de eldste spor av mennesker i Norge er funnet i Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på Træna i Nordland. Formidlinga er knytta til forhistoria til Nord-Norge og spesielt til Tromsø-området.Bli kjent med steinalderen i Nord-Norge gjennom aktivitetstema med bruk av arkeologikassa ute, flint som redskap, og helleristning. De fleste aktivitetene ute.Elevene får være med på en utgravning i arkeologikassen, og må forske på hva gjenstandene vi finner kan være. De vil få prøve seg på ulike typer steinalderteknologi. Likeså vil de bli kjent med helleristninger og jakt– og fangstmetoder. I utstillingen vil de få se gjenstander fra steinalderen.Elevene får prøve seg på ulike aktiviteter knyttet til tidsperioden:  bruk av flintkniv, avtegning av helleristninger.

Stomppoesi - bestillingstilbud for 8.-10. trinn

Kunstarter i samspill, Trinn: 8-10
Siden tidenes morgen har trommer og ord vært to elementer som har hørt sammen i mange kulturer. Det være seg ord og rytmer til feiringer, markeringer av sorg, varsling av fare eller rituelle overganger i livet. Disse elementene legger Nasra og Ingvild til grunn for sin konsert og plasserer det inn i vår samtid ved å knytte det verbale rundt slampoesi, rap til det rytmiske rundt beatboxing og “found rythms” (funnet rytmiske instrumenter).​Tekstene omhandler overgangen fra barn til ung/voksen med tema; identitet, verdighet, tilhørighet, selvfølelse, livsglede/depresjon, seksualitet og integritet. Sammen med rytme og musikk søker utøverne å skape et kreativt, lekent rom for å snakke om fine, viktige, følelsesladde og til dels alvorlige tema. Vi ønsker å vise viktigheten av å prate om ting og befrielsen det kan gi å gjøre det gjennom rap, slampoesi, rytmer og kreativ lek.Rytmene vil fremføres primært av sammensatte trommer og perkusjonsinstrumenter, der hen prøver å gå vekk fra den tradisjonelle trommesettet, og heller presentere en hjemme/stuevennlig versjon av rytmiske instrumenter. Alt fra blikkbokser til sofaputer, hyller, bord/pult overflater, esker, kopper, matbokser, hyller og kommoder og ellers ting vi omringer oss med i det daglige vil kunne tas i bruk med stor glede for tilhørerne. Konsertene spilles på Hovedbiblioteket og på skolene.
Om utøverneIngvild Austgulen er slampoet, rapper og sanger bosatt på Kvaløya i Tromsø. Austgulen er blant annet vokalist i bandet Opphav og vokalist og bassist i punk-bandet The Cameltoes. I tillegg opptrer hun med slampoesi under navnet Nuorta. Austgulen har gjennom flere år markert seg med musikk og poesi som setter fokus på samfunn, politikk og menneskers selvutvikling. Hun har spilt konserter over hele landet, tatt del i ulike produksjoner og spilt på blant annet Trænafestivalen, Riddu Riddu og Kråkeslottfestivalen. Austgulen har tidligere gjort turnéer med DKS med Opphav og nylig med en oppsetning om Markens Grøde i regi av DKS Nordland og Hamsunsenteret hvor hun også medvirket som produsent.Nasra Ali Omar er perkusjonist med lang fartstid i både Tromsø og også som frilanser tilknyttet større nasjonale konsertproduksjoner. Som utøver er hun sjangeroverskridende, og har den senere tid vært aktuell med internasjonale vellykkede stumfilmkonserter. Til daglig er Nasra fast bandmedlem i Electronikakonseptet UGRESS. I tillegg ti dette er hun ofte å finne på opptredener sammen med nasjonale utøvere som for eksempel Bugge Wesseltoft og 9Grader Nord for å nevne noen. Hun har medvirket i utallige forestillinger for barn og unge, både i regi av kulturskoler og også Den Kulturelle Skolesekken, og Nordland Teater, Hålogaland Teater og Musikk i Nordland. Nasra har solid erfaring som utøver for de aller minste, og som utøver er hun leken, og åpen i sin formidlingspraksis - noe som ofte treffer barna. 

Stumfilmdager i Tromsø 2022 - visninger for DKS

Film, Trinn: 5-7
Neste utgave av Stumfilmdager i Tromsø arrangeres 27.-30. april 2022.
I samarbeid med Tromsø internasjonale filmfestival vil det bli satt opp egne DKS-visninger for elever på 5.-7. trinn.
På Stumfilmdager møter klassiske stumfilmer nyskrevet og levende musikk i en kinosal bygd for nettopp stumfilm - Verdensteatret.Første utgave av Stumfilmdager ble arrangert i 2006 og neste års utgave vil bli den 16. i rekken!Program for Stumfilmdager 2022 vil bli annonsert rundt februar.

Teater verksted -Alexander Martinsen

Scenekunst, Trinn: 4-7
Teaterverksted med instruktøren Alexander Martinsen. Alexander er kjent fra Tromsø Byteater.

The Fluteman Show - Fast tilbud for 6. trinn

Musikk, Trinn: 6

Blokkfløyter- slik verden aldri tidligere har opplevd de!Fløytemann Gabor Vosteen spiller på et av de enkleste musikkinstrumentene - blokkfløyten - men med ferdigheter som vil gi deg hakeslipp.Han serverer et forrykende enmannsshow med musikk som strekker seg fra Bach, Mozart og Paganini til 2000-tallet. Vær forberedt på å se en mester i arbeid, samtidig som du ler sokkene av deg!The Fluteman Show vant nylig den internasjonale prisen YAMawards for årets beste musikkproduksjon for barn og ungdom.Gabor Vosteen kommer til Tromsø i april 2022, og i samarbeid med Arktisk filharmoni inviterer DKS Tromsø til en forrykende musikalsk forestilling for 6. trinnet.Hurra for blokkfløyta!Dette er en del av det faste DKS-tilbudet i fordypning musikk for elevene på 6. trinn. For mer informasjon om dato og tidspunkt som din skole er satt opp på, se turnéplan.   ​​​​​​​

TIFF JR - Any day now (bestillingstilbud for 4.-5. trinn)

Film, Trinn: 4-5
13-år gamle Ramin skal snart begynne på ungdomsskolen, og han gleder seg til å tilbringe sommerferien med venner og familie. Samtidig ligger det et alvor bak familiens lykkelige fasade. Den iranske familien venter på svar på sin søknad om oppholdstillatelse i Finland.
Ramin og hans familie prøver å holde motet oppe selv om fremtiden er uviss. De er glade og sosiale mennesker som er flinke til å nyte hvert øyeblikk, og de inviterer gjerne til fest på asylmottaket de bor på. Til tross for den vanskelige situasjonen familien er i handler det for Ramin også om å være en vanlig tenåring som forelsker seg og prøver å finne ut hvem han er.
Filmen er delvis basert på regissør Hamin Ramezans egne erfaringer, hans familie flyktet fra Iran til Finland da han var barn.
Regissør: Hamy RamezanLand: FinnlandÅr: 2020Språk: Finsk, Farsi og engelsk tale med norsk tekst.
Visninger:Onsdag 1.september 09:0010:35 VerdensteatretFredag 3.september 11:1512:50 Fokus 2

TIFF JR - Death of Nintendo (Bestillingstilbud for 7. trinn)

Film, Trinn: 7
Det nærmer seg den hellige uke på tidlig 90-tallet og Paolo (14) og vennene hans er dypt inne i det nye Nintendo-spillet de nettopp har fått tak i. Det som kunne vært en rolig feiring blir fort mer spennende når Shiara, den mest populære jenta på trinnet inviterer Paolo og vennene hans med på spøkelsesjakt.Det er sagt at den dagen det er kortest vei mellom åndeverden og de levende er «Good Friday» (Langfredag) og det er jo bare to uker til! Hva er vel bedre enn å dra på kirkegården på jakt etter en Manananggal på den mest hellige dagen i året?
Regissør: Raya Martin Land: Filippinene og USAÅr: 2020Språk: Tagalog og engelsk tale med engelsk tekst.
Visning:
​​​​​​​Torsdag 2.september 09:0010:50 Fokus 2

TIFF JR - Fritzi: A revolutionary tale (Bestillingstilbud for 5.-7. trinn)

Film, Trinn: 5-7
Fritzi (12) skal passe Sputnik, bestevenninna Sophie sin hund, ei lita stund, men skjønner snart at Sophie nok aldri kommer tilbake. De bor i Leipzig i Øst-Tyskland i 1989, mens den enorme muren som splittet Tyskland i to kastet lange skygger over folks liv. Men nå har Sophies familie flyktet. Da kaster Fritzi seg uredd inn i revolusjonen for å få revet muren.
Engasjerende og nydelig tegnet film!
Regissør: Ralf Kukula og Matthias BruhnLand: Tyskland, Belgia og Luxenburg År: 2019 Språk: Tysk dialog med norsk tekst.
Visninger:Onsdag 1.september 09:0010:40 Fokus 1Fredag 3.september 09:0010:40 Fokus 2

TIFF JR - Hei verden (Bestillingstilbud for 6.-7. trinn)

Film, Trinn: 6-7
FILMVISNING M/ GJESTERI HEI VERDEN følger vi fire ungdommer gjennom tre år av deres tidlige ungdomstid.Runa, Joachim, Viktor og Dina er ulike som ungdommer flest, men har det til felles at de i ung alder står fram som skeive. Vi får ta del i hva de opplever av motstand, støtte, skam og stolthet den første tiden etter at de har «kommet ut».TIFF Junior samarbeider med Arctic Pride og Troms lokallag av Skeiv Ungdom om visningene av filmen.
Regissør: Kenneth ElvebakkLand: NorgeÅr: 2021Språk: Norsk
Visninger:
Torsdag 2.september 11:4513:45 (Filmbesøk av Dina, Joachim fra filmen og regissør Kenneth Elvebakk. Det blir Q&A etter visningen) Fredag 3.september 11:3013:30 (Filmbesøk av Dina, Joachim fra filmen og regissør Kenneth Elvebakk. Det blir Q&A etter visningen)

TIFF JR - Snødronningen (Bestillingstilbud for 1.-2. trinn)

Film, Trinn: 1-2
Årets åpningsfilm for TIFF Junior er SNØDRONNINGEN, en herlig ny animasjonsfilm for hele familien, basert på H.C. Andersens berømte eventyr! Denne vises i DKS for de yngste elevene.Med et ønske om å skape en ny verden – hvor de klare linjene erstatter følelser og nordavinden gjør menneskers sjel kald, forsøker Snødronninga å finne og ødelegge alle kunstnere og deres arvinger. Ifølge spådommen er den siste trusselen mot hennes onde planer speilmaker Vegard og hans barn som besitter et speil som ikke bare reflekterer utseende, men også sjelen. Om Snødronningen klarer å fange barna er alt håp ute og den evige vinter vil legge seg i både landskap og folkets hjerter.
Regissør: Vladlen Barbe, Maxim SveshnikovLand: RusslandÅr: 2012Språk: Norsk taleVisninger:
 • Torsdag 2.september 11:1512:40 Fokus 2
 • Fredag 3.september 09:3010:55 Fokus 1

TIFF JR -Filmer fra nord junior (Bestillingstilbud 3.-4. trinn)

Film, Trinn: 3-4
Kortfilmprogram for elever på 3.-4. trinn - med gjesterFire kortfilmer fra nord, håndplukket for Junior-publikummet! I dokumentaren SKOLEN VED HAVET av Solveig Melkeraaen møter vi Tilde og Thorvin. De går i første klasse på Strengelvåg skole, men nå skal skolen legges ned og hva skjer egentlig da? Animasjonsfilmene DET STORA ÖVERFLÖDET (av Magnus Fredriksson) og URSA – NORDLYSETS SANG (av Natalia Malykhina) viser hva som kan skje når klimaet endrer seg. Og så har vi premiere på fantastiske NORDLYS/GOEKSEGH av Oskar Östergren.SKOLEN VED HAVET av Solveig Melkeraaen (Norge, 2021)DET STORA ÖVERFLÖDET av Magnus Fredriksson (Sverige, 2021)URSA – NORDLYSETS SANG av Natalia Malykhina (Norge, 2021)NORDLYS/GOEKSEGH av Oskar Östergren Njajta (Sverige/Norge 2021)
Visninger:Onsdag 1.september 09:3010:50 Fokus 2 (Filmgjest til stede)Torsdag 2.september 09:3010:50 Fokus 1 (Filmgjest til stede)

TIFF JR 2021 - DIGITAL

Film, Trinn: 4-7
I år som i fjor tilbyr vi et digitalt filmprogram under TIFF JR. Dette er filmer som dere har mulighet til å se i klasserommet og/eller på skolen. Lærer logger seg inn i en strømmeløsning via passord som dere får etter påmelding.
Filmer som er tilgjengelige på digitalt program er:les mer herAny day now - les mer her  (4.-7. trinn)
Fritzi: a revolutionary tale - les mer her  (4.-7. trinn)
Kapasitet per film er 300 elever. Man kan melde seg på begge filmene, men er ikke garantert plass på begge.
Send påmelding til: dks@tromso.kommune.noDere vil da få en post med innloggingspassord og lenke til videre påmelding digitalt. Husk epost til lærer, samt info om klassetrinn og antall elever som skal se filmen.​​​​​​​

TIFF Junior 2021

Film, Trinn: 1-7
TIFF's barnefilmfestival TIFF jr. vil vise internasjonal kvalitetsfilm for elever på barneskolen under vår festival 1.-3. september 2021. 

TIFF jr. viser nye barnefilmer fra hele verden. Et av målene med TIFF jr. er å øke elevenes mediekunnskap - ved å vise et mangfold av filmer som skiller seg ut fra de mainstream serier og filmer barn ser mest av. Ved å utfordre barna med andre typer filmer, stimuleres barnas evne til å forholde seg kritisk til medieuttrykk.Årets filmer til DKS- visningene er disse*:1.-2. trinn: Snødronningen (russisk, animasjon)3.-4. trinn: FFN junior (Filmer fra nord - kortfilmprogram)4.-5. trinn: Any day now (Finland)5.-7. trinn: Fritzi: A revolutionary tale (Tyskland/Belgia/Luxenburg, animasjon)6.-7. trinn: Hei verden (Norge)7. trinn: Death of Nintendo (Filipinene/USA)*Det kan bli justeringer i trinnfordelingene til enkeltefilmer (dvs vi åpner opp for flere trinn)
Se nærmere omtale med turnéplan for hver enkelt film.
Påmelding sendes til dks@tromso.kommune.no​​​​​​​

TIFF Ung 2022 (utsatt til senere i vinter)

Film, Trinn: 8-10
Tromsø internasjonale filmfestival har gleden av å invitere alle ved ungdomstrinnene til filmvisning under festivalen, som finner sted 17.-23. januar 2022. I samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken vil festivalen presentere ulike filmer fordelt på visninger kun for ungdomsskolene i Tromsø kommune.

Til hver film vil det være utviklet et studieark som vil ha forslag på oppgaver knyttet til filmene som kan benyttes både før og etter filmvisning. Visningene vil være lukkede visninger kun for elever og lærere, og det vil være en formidler tilstede for å innlede filmene og sette de i en pedagogisk sammenheng.Filmtitler og turnéplan kommer snart​​​​​​​Utsatt til senere i vinter. Mer info kommer!


Treskjærings POP

Visuell kunst, Trinn: 7

Utetime

Visuell kunst, Trinn: 7
Utetime tar elevenes faktiske omgivelser på alvor. I første halvdel av opplegget får elevene tilgang på egnede gjennbruksmaterialer og verktøy for å bygge egne fantasiprosjekter i skolegården. Friminuttet blir visningsarena for arbeidene til de andre elevene på skolen. Siste del benyttes til opprydding, dokumentasjon og refleksjon. 
Skolegårdene, som flekkvis ligger strødd utover landet vårt, representerer et unikt offentlig rom. I motsetning til allmenningen er dette barnas og ungdommens arena og skal være et trygt, men samtidig smart område å vokse opp i. Imidlertid utvikles og designes skolegårdene i vårt tid imot en mal av ferdigproduserte utemøblement, lekeapparat og forhåndsprogramerte aktivitetsbinger.
Dette er en del av det faste tilbudet til elever på 7. trinn, som en del av fordypning i visuell kunst.  ​​​​​​​

Videospill: på din kommando (Bestillingstilbud for 8.-10. trinn)

Visuell kunst, Trinn: 8-10
The only thing you have to do, is to shoot humans – hvordan lærer vi å hate?Hva er det som skaper hat mot andre grupper av mennesker? Hvordan kan vi kjenne igjen propaganda og retorikk som prøver å få oss til hate andre?Opplegget i dette kunstbesøket med Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg, søker å diskutere disse spørsmålene gjennom å la elevene møte medieuttrykk som på ulikt vis tematiserer propagandaens metoder for å skape avhumanisering og hat. Elevene får spille et Commodore 64-aktig skytespill hvor de spiller seg gjennom noen mer eller mindre korrekt gjengitte historiske hendelser fra 1989: Studentopprøret på Den himmelske freds plass, Berlinmurens fall, henrettelsen av ekteparet Ceausescu i Romania.Spillsekvensen danner introduksjon til en felles refleksjon rundt historiefortelling og historieforfalskning. De historiske feilene spillet inneholder, rettes opp. Mennesker som deltok i hendelsene vises fram. Perspektivet utvides ved å se på propagandabilder og tekster fra forskjellige historiske epoker og ståsteder. Målet er å reflektere rundt propaganda, med vekt på hvordan den prøver å dele verden inn i de gode (oss) og de onde (dem) ved å bruke mekanismer for glorifisering og demonisering av mennesker.Målet med opplegget er å bli mer bevisst på de kreftene i verden som prøver å ta menneskeligheten fra hele grupper av mennesker. Så slipper vi å skyte hverandre.DKS-prosjektet tar utgangspunkt i en installasjon og videospill som ble laget i forbindelse med Sørlandsutstillingens 50 års-jubileum. Dette er et bestillingstilbud for ungdomsskolen. Utøverne kommer til skolen og opplegget gjennomføres i klasserom. Skolen melder seg opp for én dag/ to klasser.

Aktuelle læreplanmål Norsk etter 10. trinn:bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne teksterutforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjongjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
Samfunnsfag etter 10. trinn:vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vårdrøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folkgjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer

Vinter i fangsthytta - Bestillingstilbud 4. trinnet

Kulturarv, Trinn: 4
"En må kunne alt, være like god snekker som baker, smed, skytter, skomaker - det er de tusen håndverksfag. Og likevel er ikke dette nok(...)," sa fangstmann Henry Rudi.

Overvintring på Svalbard var for mennesker som var eventyrlystne, kunne tåle ensomheten i isødet og likte jakt og fangst.

Det harde arbeidet innebar planlegging, tilrettelegging av fangsthytta, innsanking av ved, klargjøring av feller og det å ta vare på fangsten. Hvilke dyr de fanget og kunnskapen om disse var viktig for fangstmannen/kvinna. I tillegg til de vanlige gjøremålene innomhus. Farene ved livet i ensomheten var en annen ting. Historien om Henry Rudi og Wanny Woldstad fra Tromsø blir fortalt.

Dette og flere spennende historier vil dere få høre om på Polarmuseet. Vi kommer også inn på dyreetikk.

Yana og Yetien - fast tilbud for 4. trinn (Pickled Image / Figurteateret i Nordland)

Scenekunst, Trinn: 4
Forestill deg at du er langt, langt hjemmefra og helt alene. Du kommer frem til en avsidesliggende og snødekt landsby som er omkranset av tett skog og underlige lyder.​Slik starter historien om Yana. Hun kan ikke forstå et ord av hva noen sier, og de andre barna plager henne med historier om mystiske fjellmonstre.​Historien om Yana fortsetter og blir etter hvert veldig hårete….​
Familieforestillingen Yana og Yetien fortelles uten språk, med nykomponert musikk, nydelige vinterlandskap og fantastiske dukker. Dette er en mørk, morsom og gripende fortelling om et barns besluttsomhet og kamp for å bli forstått, og om oppdagelsen av at venner kommer i alle mulige uforutsette størrelser og former.Forestillingen er en co-produksjon med Figurteateret i Nordland og Pickled Image.
Det bristolbaserte teaterensemblet Pickled Image ble dannet i 2000, og har spesialisert seg på figurteater, på kulturscener og som gateteater. Siden oppstarten har kompaniet høsta internasjonal anerkjennelse og mottat en rekke priser for sine mørke, humoristiske produksjoner.
​This show was made in Northern Norway, above the Arctic Circle where Yetis still exist

PRESSEN OM YANA OG YETIEN:"... Nært om et vanskelig tema..." - Lofotposten"... Utterly magical story of friendship told through beautiful puppetry - with a healthy amount of fart jokes!..." - Bristol Arts Monster 


Uttrykksform
Tidspunkt
Åpne filter