Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Aktuelt

15 års bursdagsfeiring og fagdag

I anledning 15-årsjubileet til Den kulturelle skolesekken i Tromsøskolen så ønsker vi å feire med en markering! Vi inviterer alle kulturkontakter og andre interesserte til å feire sammen med oss!

Det hele vil foregå på TVIBIT ONSDAG 26. APRIL KL. 9-15

Sett av datoen—dagen vil bestå av faglig oppdatering og erfaringsdeling, fremvisninger av DKS-verk og -opplevelser.

Stimuleringmidler for Tromsøskolene

Stimuleringmidler for Tromsøskolene

Vi viderefører ordningen med stimuleringsmidler. Midlene er søkbare og skal hjelpe til med å realisere ekstraordinære prosjekter som skolene ønsker å gjennomføre i samarbeid med profesjonelle aktører i kulturlivet.

Oversikt over tilbud

I overgangen fra katalog til digital distribusjon av programmet har vi laget to plakater som viser oversikten over tilbudene vi har i år. Plakatene er distribuert til skolen men du finner dem også her.

Publisert:14.09.16

Les mer

Ny DKS Program-App!

Nå kan alle se DKS programmet til sin skole på appen KSYS. Appen finnes til iPhone/iPad og Galaxy. Her finner du en enkel introduksjon til appen.

Publisert:14.09.16

Les mer

Følg DKS i Tromsø Kommune på FB.

- O P P L E V E
- S K A P E
- L Æ R E


  test