Fem fagsenterprogram

Den kulturelle skolesekken i Tromsø kommune vektlegger å sikre et systematisk møte mellom skolene og et voksende rikt og allsidig kulturliv som omfatter profesjonelle kunstnere, kulturformidlere og kulturarbeidere i alle kunstformer. Helt avgjørende for dette møtet er samarbeidet med de fem lokale fagsentrene:

KULTA; fagprogram i scenekunst, 4.trinn

Kulturskolen; fagprogram i musikk, 6.trinn

Kunstskolen; fagprogram i billedkunst, 7.trinn

Tromsø Bibliotek; fagprogram i litteratur, 8. og 2. trinn

Filmhuset TVIBIT; fagprogram i film, 9.trinn

Kort sammenfatning av de fem kulturfeltene:

Musikkfeltet sikrer møtet med profesjonelle musikere og elevene arbeider innenfor et mangfold av sjangere som til slutt ender opp i en forestilling.
Det visuelle kunstfeltet (billedkunst) sikrer at elevene ikke bare skal lære om ulike teknikker og om kunst sett i et historisk og samtidsperspektiv, men også få muligheten til å skape noe helt eget gjennom de kreative prosessene som veiledes av kunstnerne.
Filmfeltet øker kunnskap og holdning til film som uttrykksform og kunstform, og lærer unge å bruke film som uttrykksmiddel for egen aktivitet. Elevene har en egen dag hvor de produserer en kortfilm fra manus til ferdig film.
Scenekunstdelen sikrer teateropplevelsen, og sammen med profesjonelle instruktører lærer elevene hva som skal til for å lage en teater- eller sirkusproduksjon. Arbeidet ender i en forestilling med kostymer og full scenerigg.
Litteraturfeltet tilbyr prosjekt som øker leselyst og skriveferdighet, og gir elevene positiv opplevelse i møte med tekst gjennom bokprat, skrivekurs og forfatterbesøk. Programmet styrker også samarbeidet mellom skolebibliotek og folkebibliotek.
Elevene er m.a.o. garantert et møte med profesjonelle billedkunstnere, skuespillere, regissører, filmskapere, forfattere, musikere, instruktører og andre sentrale aktører som er påkrevd i en produksjon eller utforming av kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Fagsentrene har utviklet dialogbaserte formidlingsmetoder og tilbud innenfor kunst og kulturuttrykk som aktiviserer og inkluderer elevene i formidlingsarbeidet. De kan bidra med pedagogisk kompetanse og er vant til å tilby et undervisningsopplegg der barn og unge får oppleve hvordan det er å lykkes gjennom positiv utvikling av egen ferdighet og kompetanse.

I oppleve-skape-lære programmet er det selve prosessen som står i fokus. Resultatet, gjerne i form av en forestilling, en kortfilm, et kunstobjekt eller en utstilling, er først og fremst viktig som en del av prosessen. Målet er å heve kompetanse på fagfeltet og å vekke nysgjerrighet og kreativ idérikdom som elevene kan nyte godt av i videre arbeid også på tvers av faggrenser.