Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

Gå til skole

DKS - Tromsø

Tromsø kommune

Postadresse: Kultur og idrett, 9299 Tromsø

Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø

Telefon: 91 24 88 60

E-post:dks@tromso.kommune.no

Kontaktperson: Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø(permisjon til 1/8/20)

Antall produksjoner: 14

  • Alle

Barnebokbad - filosofisk samtale, metodekurs for lærerne - litteraturprogram 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Barnebokbad - filosofisk samtale - metodekurs for lærerne
Innføring i metoden filosofisk samtale og praktisk om undervisningsopplegg i forkant av barn ebokbadet med Sigrid Agnethe Hansen.
​​​​​​​
Metoden bak barnebokbad er et pedagogisk verktøy, som ikke begrenser seg til arbeid med barn. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3). Høytlesing, uavhengig av alder, er i utgangspunktet et ufravikelig prinsipp i arbeidet med denne metoden – av flere grunner. Dette er både for å sikre at alle har samme utgangspunkt før samtalene og at alle har de samme referansene. I tillegg handler det om å la elevene slippe å måtte ta stilling til om de har lyst til å lese eller ikke, slippe å måtte konfronteres med at de ikke kan lese, og ikke minst: eliminere muligheten for at de ikke mestrer.

Metoden ​​​​​​​bidrar til:
  • positive erfaringer med litteratur uavhengig av leseferdigheter
  • erfaring med å være et forberedt og kompetent publikum
  • å dykke dypere inn i tekst
  • å utvide teksten gjennom andres perspektiv
  • å Inspirere til tettere samarbeid mellom bibliotek og skole
  • å skape mer meningsfylte møter mellom forfattere og deres publikum (gjennom f.eks. DKS)
Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus. Kurset er gjennomgående praktisk og gir deltakerne det de trenger for å fungere som samtaleledere – samt for å planlegge og gjennomføre egne Barne- og elevbokbad. Alle får størst utbytte av kurset (også elevene i siste instans) dersom flere lærere fra samme skole deltar.
​​​​​​​
Kurset arrangeres fredag 4. februar 2022 og det er et heldags kurs.
Bokbadene med Sigrid Agnethe Hansen gjennomføres i uke 9 (1., 2. og 3. mars) på Tromsø bibliotek i Fokus kvartalet.

Barnebokbad med forfatter Sigrid Agnethe Hansen - litteraturprogram 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Dette bokbadet er for skoler/klasser der norsklærerne har deltatt på metodekurset Barnebokbad, filosofisk samtale. Elevene leser romanen Ser du dette? og forbereder spørsmål i fellesskap før de møter forfatter Sigrid Agnethe Hansen.Om romanen Ser du dette? (2020)
Nakenbilete på avvegar.

Anna har flytta til ein ny stad. Men eit rykte kan reise fortare enn ein bil kan køyre. Eit rykte bryr seg verken om kilometer, fart eller reiserute. Eit rykte vil berre fort fram. Og det vil nå så mange som mogleg.

Anna har reist frå eit rykte. Ho må starte på nytt. Med ny skule og nye venner. Korleis klarer ho å handtere det nye livet når ho heile tida fryktar at fortida skal avsløre henne?

«Ser du dette?» handlar om Anna og eit nakenbilete som blir spreidd på nettet. Om å gi hjartet sitt til ein som tråkkar det i tusen knas. Om å vere 15 år og tore å stole på nokon igjen.

Om forfatteren
Sigrid Agnethe Hansen (f. 1989) er fra Harstad og bosatt i Tromsø. Hun er journalist og programleder i NRK Troms og debuterte med ungdomsromanen Ser du dette?, utgitt i 2020. Debutboka ble svært godt mottatt av kritikere og har nådd mange unge lesere. Romanen var med i Foreningen !les sin aksjon txt 2020.
Blekksprut - fra idé til tekst

Litteratur, Trinn: 8
Om verkstedene
​​​​​​​Blekksprut er et kreativt skiveverksted som handler om veien fra ide til tekst. Det legges opp til en variert dag, der leker og aktiviteter setter i gang skriveprosessen. Verkstedet preges av spontanitet og aktivitet. Vi kaller produksjonen for Blekksprut, for vi vil at eleven skal bruke penn og papir. Vi vil at blekket skal sprute! Gjennom kreative skriveøvelser, teatersport og improvisasjonsøvelser får elevene produsere flere kortere tekster i ulike sjangre. Vi jobber videre med én selvvalgt tekst der elevene får veiledning av instruktører og gir respons til hverandre. Dagen avsluttes ved at elevene leser tekstene sine opp i klasserommet for resten av klassen. Vi ønsker å gi elevene enkle og lekne erfaringer med å komme i gang med skriving og gi dem verktøy og teknikker til å jobbe videre med egne tekster. Elevene vil i stor grad bestemme selv hvilken sjanger eller tematikk de vil jobbe med og får veiledning underveis. Blekksprut gir elevene mulighet til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og verkstedet kan med fordel legges opp som en fagdag i norsk. Dette er en morsom og utradisjonell tilnærming til norskfaget og elevene vil ha utbytte av dagen uansett nivå.De som holder verkstedene er Ron Røstad og Therese Bakkevoll som i mange år holdt skrivekurs for ungdomsskole og videregående gjennom Den kulturelle skolesekken.I tillegg har de hatt skrivekurs for HATS - Hålogaland amatørteaterselskap. Ron Røstad (født 1975) er en skribent og blogger som er bosatt i Tromsø. Norgesmester i poesislam i 2009. Du kan lese tekster han har skrevet i antologiene Signal (2006),Trykk (2009), antologi og Dette er ikke veien hjem  (2010)Therese Bakkevoll (født 1975) har bakgrunn fra to år på Forfatterstudiet i Tromsø, samt diverse skrivekurs i regi av bl.a. Ordkalotten litteraturfestival og Norsk skuespillersenter. Hun er medlem av Stabburet skrivefellesskap og har vært nestleder i Ordkalotten litteraturfestival, og hun var med i redaksjonen til Kuiper fra 2009 til 2015, da tidsskriftet ble lagt ned. Therese var representert i kollektivromanen La blærekongen friste Dem til sengs og klype Dem kåt (2010), og i 2016 satte hun opp monologen Ringside på Rådstua Teaterhus, der hun sto for både manus og framføring. Therese er ellers en erfaren slampoet, med opplesninger i Norge og Danmark. I 2008 var hun norgesmester i poesislam.Verkstedets forankring i læreplanverket: 
Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre.Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringe

Byvandring: Følg biblioteket gjennom Tromsø bys historie (Bestillingstilbud for 5.-7. trinn)

Litteratur, Trinn: 5-7
Tromsø bibliotek og byarkiv markerer bibliotekets 150 års jubileum med utstilling og historisk byvandring.
Gjennom å vandre i bibliotekets fotspor får elevene innblikk i bibliotekets og byens historie de siste 150 årene. I forbindelse med vandringen er det lagt opp til forskjellige aktiviteter for elevene.Guidet, historisk byvandring med stoppesteder ved bygningene Tromsø bibliotek har holdt til i gjennom tidene. På hvert stoppested er det et oppslag (QR-kode) med anekdoter og små fortellinger fra bibliotekets historie. Stunt og opplesning i lokalene vi besøker.
Vandringen ender opp i Fokus, der Tromsø bibliotek og byarkiv har holdt til siden 2005. Der blir det omvisning i jubileumsutstillingen og diverse aktiviteter på biblioteket. Elever som deltar får også være med i Tromsø biblioteks jubileumskonkurranse.​​​​​​​
Høsten 2021 (uke 40/41)

Fantastisk fantasy - verksted

Litteratur, Trinn: 8
Fantastisk fantasy - la fantasien bli virkelighetI dette fantasykurset får elevene et innblikk i fantasyens fantastiske verden. Leselyst, kreativitet og skriveglede – som ikke setter noen grenser –  preger dette kurset. Ved å introdusere elvene for en sjanger som er svært populær for tenåringer, og ved å la dem selv få lov til å prøve/erfare å lage magiske verdener, er målet å få dem til å både ville lese og skrive mer. Forhåpentligvis vil de også sitte igjen med en bedre leseropplevelse når de har lært genren å kjenne, og de skal ha klart for seg hvilke fantasybøker som vil passe for akkurat dem.
​​​​​​​Elevene vil få en motiverende innføring i hvordan de selv kan bygge opp et eget fantasyunivers.
Med eget forfatterskap innen fantasygenren som en trygg ramme, vil dagen gi elevene en litteraturfordypning i fantasyens genre. De vil få en motiverende innføring i hvordan de selv kan bygge opp et eget fantasyunivers.
Elevene blir delt inn i grupper der de sammen skal lage en hovedperson i en fantasyverden. Det viktigste er å få dem til å føle nysgjerrighet, kreativitet, og å gi dem de verktøy de trenger for å utvikle skrive- og leselyst.  
Elisabeth Øvreberg er utdannet journalist, og jobber nå som senior kommunikasjonsrådgiver hos Norges Sjømatråd i Troms.

Ikke akkurat lykke - (bestillingstilbud 4. - 7. trinn)

Litteratur, Trinn: 4-7
Forfattermøte med fokus på leseglede og klassemiljøLykke er klassens klovn. Hun er den som alltid kommer med morsomme kommentaer, problemet er bare at disse kommentarene handler om henne selv. Det er nemlig mye mindre vondt når hun styrer dem, enn når de kommer fra de andre i klassen. Heldigvis har hun bestevenninna Liv, men hva skjer når Liv mener at de kanskje burde prøve å bli litt kulere og Lykke bare vil være seg selv, akkurat som hun er?Selv om Lykke føler seg ubrukelig til mye, er det et par ting hun kan: Hun kan spille tuba, og det viser seg at hun er ganske bra på å skrive sinte dikt. I løpet av forestilingen vil forfatteren veksle mellom høytlesning fra boka Ikke akkurat Lykke (2020, Vigmostad & Bjørke) og samtale med elevene om klassemiljø, om hvordan det kan være å føle seg utenfor og hva man kan gjøre for at alle skal føle seg som en del av klassen.Timen avsluttes med at alle skriver sitt eget "sinnadikt". Målet med opplegget er at ungene skal få både økt leselyst og skrivelyst. De skal også kunne reflektere over hvordan det føles å være utenfor og hva man kan gjøre for at alle skal ha det fint i klassen. 

Katten og havet - Sakprosa for småskolen (bestillingstilbud 1. - 4. trinn)

Litteratur, Trinn: 1-4
Forfatteren Bjørn Arild Ersland har vært i Barentshavet på tokt og skrevet en bok om hvordan havforskere jobber. Opplevelsene i Barentshavet danner grunnlag for boka Katten og havet,en frittstående oppfølger til Hvor gammel blir en tiger, som har to parallelle fortellinger. Den ene handler om forskningstoktet og den andre handler om forfatteren og katten som leter etter sjødyr og fisk mellom strandsteinene. Han viser hvordan de store forskningsprosjektene som foregår langt til havs handler om de tingene vi ser når vi leter etter strandkrabber og fanger reker mellom steinene.
Fortellingen fra boka er gjort om til en forestilling i DKS.
I opplegget knyttes elevenes nærmiljø til livet i Barentshavet. I forkant av hvert skolebesøk drar forfatteren ned i stranden på det stedet han besøker og leter etter krabber, skjell, sjøstjerner og andre sjødyr. Disse holdes levende ved å pakke dem i tang. På skolen viser Ersland det han har funnet samtidig som han forteller om havet og viser bilder fra arbeidet med forskerne.Klimaendringene kan virke skremmende og truende. I skoleopplegget vil forfatteren ta med seg den grunntonen som boka er skrevet ut i fra. Forskerne viser at vi har et stort problem, men det er fortsatt mulig å gjøre en hel masse for at dette skal gå bra.Om forfatteren
Bjørn Arild Ersland (f. 1965) er opprinnelig fra Mandal, nå bosatt i Stavanger. Han har skrevet en rekke kritikerroste barnebøker. Mest kjent er han for sine bilde- og faktabøker som f.eks. Bjørnen sover (2019) og Hvor gammel blir en tiger (2016) som blant annet ble nominert til Brageprisen og Kulturdepartementets pris for beste sakprosa for barn. I 2009 mottok Ersland Skolebibliotekarprisen og i 2019 ble han tildelt professorkompetanse i barne- og ungdomslitterær skrivekunst.

Kokotopia - forfattermøte og barnebokbad med Simon Stranger (Bestillingstilbud 5.-7. og BANG! Ordkalotten for barn og unge)

Litteratur, Trinn: 5-7
Forfatteren Simon Stranger er i Tromsø under Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival. Elever på 7. trinn ved Fagereng skole har lest bøkene i Kokotopia serien og inviteres til biblioteket der de møter og bokbader forfatteren om fakta og fleip i bøkene om middelalderen, oldtiden og steinalderen. Kokotopia er også del av årets bestillingstilbud for elever på mellomtrinnet.Om forfatteren
Simon Stranger (f. 1976) debuterte som barnebokforfatter med bildeboka Krusedullen (2005). Året etter mottok han Riksmålsprisen for Gjengangeren. Ungdomsromanene Barsakh (2009), Verdensredderne (2012) og De som ikke finnes (2014) er solgt til oversettelse i flere land. Blant voksne lesere er han kanskje mest kjent for romanen Leksikon om lys og mørke (2018). Kokotopia er en ellevill reise gjennom historien og første bind iden hunoristiske serien om Simon og Helena som opplever verdenshistorien i forskjellige tidsepoker. Til nå er det kommet tre bøker med mye fakta og fleip fra middelalderen, oldtiden og steinalderen.

Lek og lær med ord og litteratur - Litteraturprogram for 2. trinn

Litteratur, Trinn: 2
Gjennom litteraturprogrammet blir elevene kjent med god litteratur og får oppleve god fortellerkunst. De blir også bedre kjent med biblioteket nærmest der de bor, får en eksklusiv Leseknapp når de har lest eller hørt ti bøker, og de er med på å lage klassens egen eventyrfortelling i ord og bilder.

Programmet består i følgende:
Infomøte for kontktlærerne på 2. trinn, mandag 31. januar 2022.Bli kjent med ditt bibliotek!
I uke 7, 8 og 9, fra mandag 14. februar. og til og med fredag 4. mars inviteres elevene til bokprat på biblioteket.
Klassene inviteres til det biblioteket som ligger nærmest skolen de går på: Kroken bibliotek, Tromsdalen bibliotek eller biblioteket i byen. Elevene ved distriktsskolene får besøk av bokbussen. Bibliotekets bokpratere tar barna med i litteraturens verden og presenterer et godt utvalg med bøker og lydbøker.
Alle får lånekort og får låne bøker med seg hjem, og et lesekort der man skriver opp det man har lest eller blitt lest for. Leser man ti bøker, får man diplom og en eksklusiv leseknapp når man leverer lesekortet på biblioteket.Fortell1rstund
I uke11, 12 og 13, fra mandag 14. mars og til og med fredag 1. april, blir det fortellerstund på biblioteket.
En profesjonell forteller inviterer inn i eventyrets rike. Etterpå tar elevene over og lager sammen med fortelleren sitt eget eventyr som de i etterkant lager bilder til. Det hele blir til en flott eventyrbok, et fint tilskudd til skolebibliotekets samling.Leseknappens dag
Biblioteket i byen inviterer barn og foreldre til Leseknappens dag lørdag 23. april 2022 fra kl. 11.00 - 14.00. 

Litteraturprogram for elever på 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Litteraturprogrammet for elever på 8. trinn er et årlig tilbud til alle elver på trinnet. Mandag 27. september, kl.13-15 er det informasjonsmøte for kontakt- og norsklærerne der programmet i sin helhet presenteres.Bokprat
I ukene 42, 43 og 44   kommer elevene klassesvik til biblioteket der profesjonelle bokpratere presenterer ny og aktuell ungdomslitteratur som skal inspirere til å lese litteratur i ulike sjangre. Etter bokpraten har elevene anledning til å låne.Verksted
Det er inngått avtale med flere forfattere om å holde skriveverksted i løpet av høst- og vårse,esteret. Verkstedene med forfatterpresentasjon, tid for gjennomføring og påmelding presenteres på nettet og det åpnes for påmelding etter programslipp våren 2021.
Følgende verksted er med i årets program:
uke 48: Blekksprut med Ron Røstad og Therese Bakkevoll. Verksted, hel dag.
Uke 45: Lær å skrive kick ass fortellinger på 90 minutter med Jan Tore Noreng. Verksted på 90 minutter.
Uke 46 og uke 8: Fantastisk fantasy med Elisabeth Øvreberg. Fantasy verksted, halv dag.
Uke 37, 39, 41 og 42: Skriv deg forbanna med Monika Steinholm. Verksted, halv dag.Bokbad
For fjerde skoleår på rad inviteres noen skoler til å være med i fordypnoingsprogrammet bokbad. Norsklærere og skolebibliotekarer ved skolene som er med deltar på metodekurset Barnebokbad som arrangeres fredag 4.2.2022. Kurset er en innføring i metoden filosofisk samtale og gir praktisk veiledning hvordan elevene i fellesskap forbereder forfattermøte/bokbadet som arrangeres i uke 8 eller 9. Dette skoleåret bokbader elevene Sigrid Agnethe Hansen som er forfatteren av ungdomsromanen Ser du dette? som kom ut i 2020.

Lær å skrive en kick ass fortelling på 90 minutter

Litteratur, Trinn: 8
Lær å skrive kick ass fortellinger på 90 minutter
På nitti minutter går Jan Tore Noreng gjennom hvordan man bør tenke når man skal skrive skjønnlitterært, og hvilke knep det er lurt å bruke. Sammen med elevene snekres kjappe fortellinger med enkle grep. Ofte går det av hengslene, og da er det som gøyest!
​​​​​​​I tillegg til nytte for den enkelte elevs tekster, gir det innsikt i hvordan «ekte» forfattere nærmer seg det å skrive. I etterkant passer det selvfølgelig utmerket å gå i gang med et skriveprosjekt i norsk-timene.Om forfatteren
​​​​​​​Jan Tore Noreng er født i 1968 og bor i Medfjordvær på Senja.. Han er utdannet lærer og har tatt forfatterstudiet ved Norges arktiske universitet UiT. Jan Tore Noreng har jobbet som lærer, undervisti kreativ skriving ved Kultursjkolen i Berg nkommune og han er i dag en prisbelønnet forfatter som er blant de mest erfarne og etterspurte formidlere.. Bøkene hans er populæare og Jan Tore er god til å inspirere barn og unge til lesing og skriving. Det er ti år siden Jan Tore Noreng debuterte med barneboka Dødens skole som ble nominert til Arks barnebokpris samme år. I 2016 mottok han Uprisen for ungdomsromanen #Alfahann. Høsten 2021 er han aktuell med ungdomsromanen Freaks.

Robofobia - ekstra ekkelt forfatterbesøk - (bestillingstilbud 5. - 7. trinn)

Litteratur, Trinn: 5-7
Ellevilt forfatterbesøk med en av Norges beste formidlere. Roboter! Spøkelser! Engasjement!Hva om det viser seg at lærerne dine er roboter? Hva om pappa kidnappes og den eneste som kan redde ham er du? Hva om Oslo mørklegges og terrordroner kommer ned fra himmelen og sprer frykt blant innbyggerne?Robofobia-serien er spenningslitteratur for mellomtrinnet, spesialdesignet for å skape grøss og leseglede. Det handler om teknologiens farer og muligheter, og hovedpersonen Rikard møter stadig nye farer sammen med sine venner, Tommy og Karen. Jan Tore Noreng, en av Norges beste formidlere, forteller om og leser fra bøkene sine og presenterer universet og personene i serien. Pluss mer!Elevmedvirkning: Elevene engasjeres i samtale, og lærerne oppfordres til å planlegge besøket på forhånd ved blant annet å forberede spørsmål til forfatteren.
Om forfatteren
​​​​​​​Jan Tore Noreng er født i 1968 og bor i Medfjordvær på Senja.. Han er utdannet lærer og har tatt forfatterstudiet ved Norges arktiske universitet UiT. Jan Tore Noreng har jobbet som lærer, undervisti kreativ skriving ved Kultursjkolen i Berg nkommune og han er i dag en prisbelønnet forfatter som er blant de mest erfarne og etterspurte formidlere.. Bøkene hans er populæare og Jan Tore er god til å inspirere barn og unge til lesing og skriving. Det er ti år siden Jan Tore Noreng debuterte med barneboka Dødens skole som ble nominert til Arks barnebokpris samme år. I 2016 mottok han Uprisen for ungdomsromanen #Alfahann. Høsten 2021 er han aktuell med ungdomsromanen Freaks.

Skriv deg forbanna - verksted med Monika Steinholm

Litteratur, Trinn: 8
Skriv deg forbanna 
Skriveverksted med forskjellige skriveøvelser: 
tekst, bilder, blackout poesi, forbudte ord Kort om verkstedet:
På dette halvdagsverkstedet vil jeg snakke om at tekst oppstår og finnes på mange forskjellige steder der vi ikke nødvendigvis tenker at skriving er så viktig (PC-spill, TV-serier, film, teater, musikk).  
Elevene vil oppleve dette i praksis gjennom små skriveøvelser. Istedenfor at elevene skal jobbe med én tekst gjennom dagen, skal vi gå gjennom flere små øvelser for å sette igang kreativiteten og skrivelysten: skriv en historie fra bilder, blackout poesi, skriv en sint tekst (tenk på noe som gjør deg sikkelig forbanna og bruk det for alt det er verdt!), skriv en glad tekst, skriv om en som er så forelska at du også blir det. Beskriv en potet, stubbe, kopp eller stein. 
 
Jeg leser utdrag fra mine egne ungdomsbøker og bruker eksempler derfra til de gitte oppgavene. Jeg tror og håper at dette vil fenge elevene siden de er midt i målgruppa for bøkene. 
 
Målet er at elevene, ved å jobbe på denne måten, skal lære å skape levende tekster. At de skal komme mer i dybden og ikke bare nøkternt fortelle alt som skjer. Når de mestrer dette, kan de bruke det i andre tekster og oppgaver fremover. Forarbeid:  
Snakk om hvilket forhold har dere til tekst? Hva er tekst? Hvor finner vi tekst? Monika Steinholm 
Debuterte med ungdomsromanen Fuck verden i 2015. Har siden gitt ut to til ungdomsromaner (Nærmere kommer vi ikke og Under snøen) og to barnebøker (Mumiene våkner og Livsfarlig vinter, ANKH). 
 
Hun har hatt en rekke skriveverksted og forfatterbesøk i regi av DKS (Nordland, Troms, Tromsø, Rana, Levanger) og har også deltatt på flere litteraturfestivaler. 

Skriv og tegn en drøm

Litteratur, Trinn: 8
Kreativt verksted om å lage tegneserie av sine drømmer. Forfatteren Monika Steinholm er god til å fortelle hvordan man skriver en god tekst og tegneren Anneli Furmark er ekspert på beskrivelse av tekst i bilder.Norsk forfatter - svensk bildekunstner
Monika Steinholms ungdomsromanen Nærmere kommer vi ikke (2016) inspirerte Anneli Furmark til å lage en tegneserieadapsjon av. Kunstnerne viser  bilder fra tegneserien på storskjerm og elevne får et tverrfaglig møte med litteratur og visuell kunst.
Monika forteller om konflikter i litteraturen, og hvordan man kan bruke dem til å lage spenning i teksten. Anneli forteller om tegneserieformatet der dramartugien vises gjennom illuatstrasjoner eller tekst. Hvordan  balanserer man og hva er viktig å ha med for å fortelle historien.Fortell og tegn en drøm
Elevene jobber sammen i par og forteller hverandre om en drøm. Etterpå skal de lage en tegneserieside der de tegner hverandres drøm. Hver tegneserieside blir et samarbeid mellom den som har hatt drømmen og den som tegner den. Kanskje det er enklere å tegne andres drømmer? Og hva med den visuelle og litterære skapergleden?
Vi ønsker at elevene ser at samspillet mellom tekst og illustrasjoner kan skape nye, vakre og kanskje uventede konstellasjoner.Om kunstnerne
​​​​​​Anneli Furmark (1962) er født og oppvokst i Umeå. Hun er maler, illustratør og tegner av grafiske romaner. I 2002 ble Anneli Furmarks første grafiske roman Labyrinterna och andra serier, utgitt. Det er en oppvekstskildring fra et lite sted i
Nord Sverige. Beskrivelser av landskap, folk, og musikk i tekst og bilder går igjen i forfatterens utgivelser. Hun samarbeidet med Monika Steinholm om tegenserieformanen Nærmere høst etter å ha lest romanen med sine fascinerende beskrivelser av nordnorsk naturm og folkelynne. Nærmere høst ble nominert til beste svenske originalseriebok i 2018.Monika Steinholm (1983) bor i Tromsø. Hun har tatt en toårig forfatterstudium ved universitetet i Tromsø, og jobber deltid på ARK ved siden av å skrive. Monika Steinholm debuterte i 2015 med ungdomsromanen Fuck verden der handlingen utspiller seg i Tromsø. Romanen ble godt mottatt og barne- og ungdomsbøkene til Monika Steinholm er populære blant barn og unge i hele landet. Monika har i en årrekke turnert med DKS i hele landet og hun har i flere år holdt skriveverksted for elever på 8. trinn.
Uttrykksform
Tidspunkt
Åpne filter