Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

Gå til skole

DKS - Tromsø

Tromsø kommune

Postadresse: Kultur og idrett, 9299 Tromsø

Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø

Telefon: 91 24 88 60

E-post:dks@tromso.kommune.no

Kontaktperson: Martin Fjellvang Osima, 97083542, martin.osima@tromso.kommune.no (Leder DKS til 1/8-20), Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø(permisjon til 1/8/20)

Antall produksjoner: 61

Alien planet – Tegne og animasjons verksted

Visuell kunst, Trinn: 7
Hvem er jordens innbyggere og hvilke organismer fins i framtiden når homo sapiens ikke er der mer?
I dette verkstedet lærer elevene å lage animasjonsfilm ved bruk av enkle animasjon og lyd apper på ipad. De lærer også å tegne kroki og egne karakterdesign, og blir introdusert for materialer som kullstift, G-pen, blekk, collage osv.
Elevene arbeider i grupper (3 elever pr. gruppe) med animasjonene. Her får de lage vesener, slik som vitenskapen også finner opp organismer som potensielt kan leve på andre planeter under andre forhold enn de som eksisterer på jorda. Hvordan ser ett vesen ut hvis det er tynn atmosfære, lite/mye oksygen, 200 + grader osv.? Kommuniserer de?Er det humanoider, planter og/eller bakterier som tar over etter oss når homo sapiens har opphørt å eksistere? Vitenskapen sier store versjoner av kakerlakk insekter og tilpassingsdyktige pattedyr slik som mus og rotter kan komme til å dominere jorden. Om mange millioner år når vi selv er blitt som dinosaurene, hva eksisterer her da? Vitenskapen lager ofte hypotetiske vesener som kan eksistere på andre planeter, men hva med denne planeten. Hvilke vesener vil utvikle seg her? 39 prosent av jordens overflate kan få nye klimaforhold allerede i 2100, vil dette føre til nye blandinger og dyrearter?Inspirert av dagens klimadebatt og de spørsmål som mange unge bærer på vil dette verkstedet forsøke å fange en fremtid uten oss mennesker (eller en ny type menneske) på film. Kunstneren gjør en kort introduksjon av eget kunstnerskap.Oppvarming.Vi begynner undervisningen med kroki. Alle elevene får sitte modell en gang hver mens de andre tegner med kullstift, skissepapir og knettgummi. Elevene lærer å fange liv og bevegelsepå papiret.
Oppgave 1. Humanoid - karakterdesign,Intro om tegning og tegneserie i kunsten. Deretter kort om ansiktet og kroppens proporsjoner.Dette er en selvstendig oppgave hvor elevene skal lage sin egen menneskeinspirerte karakter. De får bruke G-pen og flytende blekk (som profesjonelle tegneserieskapere ofte bruker). 
Oppgave 2. Hvem er på jorden om 10 000 000 år?Intro om animasjonens opprinnelse og historie i kunsten.  I elevgrupper på tre og tre skal jordens fremtid animeres. Hvordan er landskapet? Hvordan er klima? Hvordan vesener bor der. Alle gruppene skal animere en sekvens på minst 3. minutter. Elevene får bruke plastelina, collage fra magasiner og vi lager våre egne landskap-scener der alt utspiller seg. (Vi stabiliserer ipad og telefoner med det vi finner i klasserommet hvis tripod ikke er tilgjengelig).
Oppgave 3. Surkle surkleBruke lydprogram (ekstra eller innebygd i animasjons appen) for å lage lydene vesenene bruker for å kommunisere med hverandre. Elevene kan bruke sin egen stemme og også lete etter lydene i skolens område.

Arkitektur/tegning og modellbygging

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Kunstner Pia Krabberød starter DKS verkstedet med fem minutters innledning om arkitektur. Der elevene blir presentert for noen utvalgte bygg fra historien. Bygg som viser store forskjeller og som åpner opp samtalen om de bakenforliggende behovene og ideene som er styrende for arkitekturen.Elevene får så tegne sitt eget fantasibygg. Dette skal omsettes til en plantegning som angir størrelser og proporsjon. På bakgrunn av sin plantegning lager elevene først en prøve i bølgepapp før elevene skal bygge huset i arkitektpapp i målestokk 1:1.Underveis i arbeidet vil samtalen styres inn på spørsmål om hvilken betydning arkitektur har.

Bare spille ball - Ungdomsskoleelever bokbader forfatteren Michael Stilson

Litteratur, Trinn: 8
Bli kjent med forfatteren Michael StilsonMed utgangspunkt i romanene Bare spille ball og Alene gjennom  forteller Michael Stilson fra en middelmådig fotballkarriere og en forfatterdrøm bremset av forlagsredaktører som ikke lot seg overbevise. Publikum får være med når et ungt menneske som bygger selvfølelsen basert på andres aksept oppdager at språket er et verktøy til å ikke bare forstå verden, men også til å skape den. Og i den prosessen oppstår en helt annen selvfølelse, verden endrer seg, uavhengig av andres blikk.Elevene har lest boka Bare spille ball i forkant, som høytlesing i klassen. Det pedagogiske opplegget til
metodekurset bokbad/filøosofisk samtale er utgangspunktet for arbeidet. Når forfattermøtet skjer vil elevene i etterkant av forfatterens foredrag bokbade forfatteren. Litteraturen som inngang til språk og livsmestring er vesentlig i formidlingen, og det er tematikken i bøkene Bare spille ball og Alene gjennom som er sentrale. Blant annet handler bøkene om ensomhet, ambisjoner, glede og det å tørre å stå for noe i møte med alle de som ønsker å påvirke deg.Det er ønskelig at arbeidet med boken og bokbadet skal ta for seg de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, samt demokrati og medborgerskap. Elevene utfordres til å se hovedpersonen Fredriks utfordringer i et større perspektiv. Hvilke valg er det unge mennesker står i, og hvordan kan disse påvirke både invividet og samfunnet?Arbeidet i forkant og gjennomføring av bokbad skal stimulere til muntlig aktivitet, samt arbeid med litteratur, og bidra til å utvikle en forståelse for hvordan litteratur er en inngang til å forstå våre egne liv.Forfatteren
Michael Stilson (f. 1987) fra Trondheim er tidligere profesjonell fotballspiller og utdannet lærer. Han har laget tv-serie for NRK om livet som fotballspiller. Bare spille ball er debutboka hans. For Bare spille ball fikk Michael Stilson Uprisen 2019 og Trollkrittet. Våren 2020 kom oppfølgeren Alene gjennom i det som skal bli til en trilogi om unge menneskers valg i livet.

Bildebøker og deres vidunderlige verden

Litteratur, Trinn: 5-7
Ordkalotten gleder seg over at Gro Dahle er årets hovedforfatter i BANG!Dahle utmerker seg med et originalt og omfangsrikt forfatterskap for både barn og voksne. Hun er særlig kjent for sine bildebøker, hvor hun nesten uten unntak tar opp alvorlige tema for barn. Bøkene passer godt til å leses sammen av barn og voksne.Gro Dahle er gift med tegneren Svein Nyhus, som hun har samarbeidet med om en rekke bøker, blant mange andre Snill (2002), Sinna mann (2003), Akvarium (2014, tildelt Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok), Blekkspruten (2016) og Dragen (2018). Felles for dem alle er en spesiell kontakt mellom ord og bilde, som effektivt underbygger tematikken.De siste årene har hun også laget bildebøker sammen med datteren Kaia Linnea Dahle Nyhus, som både er illustratør og skriver egne bøker. Krigen (2013) er en sterk bok om skilsmisse, og ble nominert både til Kritikerprisen og Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Grevlingdager kom i 2019, og handler om Pim som ikke klarer å gå på skolen.Gro Dahle, Svein Nyhus og Kaia Dahle Nyhus mottok i 2019 Kulturdepartementets spesialpris for barne- og ungdomslitteratur for «å behandle vanskelige temaer og psykisk helse i bildebøker av høy kunstnerisk kvalitet».I Dahles diktbøker for barn er tonen lettere og ofte humoristisk. Også disse er prydet med illustrasjoner av Dahles to faste illustratører. Godnatt-diktene i God natt, natt (2010), er illustrert av Svein Nyhus, mens Håpe sa gåsa (2011) og Jeg kunne spise en ku (2012) er illustrert av Kaia Dahle Nyhus.

Blekksprut - fra idé til tekst

Litteratur, Trinn: 8
Om verkstedene
​​​​​​​Blekksprut er et kreativt skiveverksted som handler om veien fra ide til tekst. Det legges opp til en variert dag, der leker og aktiviteter setter i gang skriveprosessen. Verkstedet preges av spontanitet og aktivitet. Vi kaller produksjonen for Blekksprut, for vi vil at eleven skal bruke penn og papir. Vi vil at blekket skal sprute! Gjennom kreative skriveøvelser, teatersport og improvisasjonsøvelser får elevene produsere flere kortere tekster i ulike sjangre. Vi jobber videre med én selvvalgt tekst der elevene får veiledning av instruktører og gir respons til hverandre. Dagen avsluttes ved at elevene leser tekstene sine opp i klasserommet for resten av klassen. Vi ønsker å gi elevene enkle og lekne erfaringer med å komme i gang med skriving og gi dem verktøy og teknikker til å jobbe videre med egne tekster. Elevene vil i stor grad bestemme selv hvilken sjanger eller tematikk de vil jobbe med og får veiledning underveis. Blekksprut gir elevene mulighet til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og verkstedet kan med fordel legges opp som en fagdag i norsk. Dette er en morsom og utradisjonell tilnærming til norskfaget og elevene vil ha utbytte av dagen uansett nivå.De som holder verkstedene er Ron Røstad og Therese Bakkevoll som i mange år holdt skrivekurs for ungdomsskole og videregående gjennom Den kulturelle skolesekken.I tillegg har de hatt skrivekurs for HATS - Hålogaland amatørteaterselskap. Ron Røstad (født 1975) er en skribent og blogger som er bosatt i Tromsø. Norgesmester i poesislam i 2009. Du kan lese tekster han har skrevet i antologiene Signal (2006),Trykk (2009), antologi og Dette er ikke veien hjem  (2010)Therese Bakkevoll (født 1975) har bakgrunn fra to år på Forfatterstudiet i Tromsø, samt diverse skrivekurs i regi av bl.a. Ordkalotten litteraturfestival og Norsk skuespillersenter. Hun er medlem av Stabburet skrivefellesskap og nestleder i Ordkalotten litteraturfestival, og hun var med i redaksjonen til Kuiper fra 2009 til 2015, da tidsskriftet ble lagt ned. Therese var representert i kollektivromanen La blærekongen friste Dem til sengs og klype Dem kåt (2010), og i 2016 satte hun opp monologen Ringside på Rådstua Teaterhus, der hun sto for både manus og framføring. Therese er ellers en erfaren slampoet, med opplesninger i Norge og Danmark. I 2008 var hun norgesmester i poesislam.

Byvandring: jødisk historie og kultur i Tromsø - bestillingstilbud 8.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Ny byvandring som viser en lite kjent del av Tromsøs historie!
Hvordan har den lille jødiske befolkningen preget bybildet i Tromsø? Hvilke spor finner man av jødisk liv i Tromsø i dag? Hva er en snublestein? Kan man trekke paralleller mellom den jødiske minoritetens erfaring og andre minoriteter? 

I Perspektivet Museums store bildesamling finner man kun ett familieportrett av en jødisk familie i Tromsø, samt tre bilder av forretninger drevet av personer med jødisk opphav. Hvorfor er det så lite materiale i samlingen?I denne byvandringen i sentrum av Tromsø ønsker Perspektivet Museum å sette fokus på jødisk historie, kultur og tradisjoner, som har vært en underkommunisert del av byhistorien. Sentralt i vandringen står en formidler som tar elevene med på en historisk reise og oppdagelsesferd i byen.Mye av aktiviteten og livet til Tromsø-jødene før andre verdenskrig var sentrert rundt nettopp bykjernen. Det var her de bodde og drev forretninger, og hadde interimsynagoge. Sammen med formidler vil elevene utforske områder og bygninger som til sammen vil danne et bilde av den jødiske historien i deres by.

De uskyldige

Visuell kunst, Trinn: 7
I dette DKS verkstedet  tar vi utgangspunkt i Marit Ellisiv Landsends installasjon”De uskyldige” som nå vises som en del av utstillingen Kunsthåndverk ved NNKS.
Denne spennende dagen starter ved at museets omviser, kunstneren og elevene gjennomgår hele utstillingen sammen ved hjelp av fantasi, fakta, tankeflukt og ordutveksling.Tilslutt kommer handlingen: Vi skal modellere fugler og dyr i museets verksted, under veiledning av Marit. Materialet vi bruker, er leire i forskjellige farger. Og redskapene er våre egne fantastiske hender, kjøkkenkniver, pinner og fiskesnøre.Skulpturene brennes, og kan hentes til skolen etter ca 14 dager.

En jord der blomster gror

Annet, Trinn: 4
Danseverksted som er inspirert av sangen En himmel full av stjerner, Barn av regnbuen. Denne sangen er utrolig aktuell nå i disse klima kris tider. Greta Thunbergs skolestreik for miljøet har inspirert mange skoleelever over hele verden som har deltatt i deres lokale skolestreiker. Tematikken vil altså omhandle miljøet, hvordan ta vare på jorda og hverandre? Sangen vil bli sunget av elevene som en del av forestillingen og vil også inspirere til å lage deres egne danser og tekster i fht tematikken. Vi vil lytte oss inn til hvilken spesifikk tematikk rundt miljøet som elevene på 4 trinnet er opptatt av; vindmølleparker, gruvedrift med havdeponi i Repparfjorden, plastikken i havet, grønn energi, klimakrisen-oppvarmingen, lakseoppdrett? Vi ønsker ikke å pådytte dem noen tematikk, men være åpen til å høre hva de tenker. Verkstedet varer i 4 dager.

Eventyret om Beethoven - Bestillingstilbud 1.-4. trinn

Musikk, Trinn: 1-4
Velkommen til konsert fra Minken Fosheims serie for barn om de klassiske komponistene!I Beethoven-året 250 år etter hans fødsel har vi gleden av å presentere «Eventyret om Beethoven».Dukken Rosenstjert, spilt av Helene Byhring, og sopran Isa Katharina Gericke synger og forteller, i samspill med Beethovens vakre komposisjoner, spilt av Arktisk Filharmoni. Isa Katharina Gericke er en av landets mest allsidige sanger med et repertoar som spenner fra barokk til samtid, via cabaret og romanser.  Isa samarbeidet med Minken Fosheim ved flere anledninger, blant annet som skuespiller og sanger i «Eventyret om Kirsten Flagstad».Helene Byhring Fosheim har fulgt Dukken Rosenstjert gjennom hele eventyrserien om de klassiske komponistene. Hun har vært engasjert ved Riksteatret, Annes Dukketeater og Minkens Barne- og Ungdomsteater.Fortellingen om Ludwig van Beethoven starter når han som barn lekte med tangentene. Fra han som åtteåring begynte å turnere, til han ble komponisten vi kjenner til som voksen. Kom og bli kjent med Ludwig van Beethoven fredag 27. november 2020.
Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. Per nå er det kapasitet til 200 personer per forestilling. Dette kan endres fortløpende.

Fantastisk fantasy - verksted

Litteratur, Trinn: 8
Fantastisk fantasy - la fantasien bli virkelighetI dette fantasykurset får elevene et innblikk i fantasyens fantastiske verden. Leselyst, kreativitet og skriveglede – som ikke setter noen grenser –  preger dette kurset. Ved å introdusere elvene for en sjanger som er svært populær for tenåringer, og ved å la dem selv få lov til å prøve/erfare å lage magiske verdener, er målet å få dem til å både ville lese og skrive mer. Forhåpentligvis vil de også sitte igjen med en bedre leseropplevelse når de har lært genren å kjenne, og de skal ha klart for seg hvilke fantasybøker som vil passe for akkurat dem.Med eget forfatterskap innen fantasygenren som en trygg ramme, vil dagen gi elevene en litteraturfordypning i fantasyens genre. De vil få en motiverende innføring i hvordan de selv kan bygge opp et eget fantasyunivers.Elevene blir delt inn i grupper der de sammen skal lage en hovedperson i en fantasyverden. Det viktigste er å få dem til å føle nysgjerrighet, kreativitet, og å gi dem de verktøy de trenger for å utvikle skrive- og leselyst. 
 
Elisabeth Øvreberg er utdannet journalist, og jobber nå som senior kommunikasjonsrådgiver hos Norges Sjømatråd i Troms.

Flaggprosjektet

Visuell kunst, Trinn: 7
Prosjektet 'Flagg Tromsø 2015 - 2020' tematiserer statsborgerskap og stiller spørsmål om identitet og nasjonalitet. Flagg er sterke symboler på makt som blir brukt i både krigføring og feiring, med mange ritualer knyttet til seg. Den symbolske verdien i å reise eller brenne flagg er nærmest universell. Bruken av farger og symboler i flagg har en lang og kompleks historie, som er studert i feltet vexillologi. Kunstnerne som er involvert i dette prosjektet tar stilling til disse problemstillingene når de utforsker flagg som medium, parallelt med at de inkluderer temaer fra sine individuelle praksiser.
Siden 2015 har flaggstanga i Muséparken utenfor Tromsø Kunstforening hver måned vist et nytt flagg av en ny kunstner. Dette prosjektet avsluttes i 2020 med en utstilling som viser alle de 70 flaggene av 77 kunstnere. Prosjektet er kuratert av Randi Grov Berger.»Hva kan et flagg være?I denne flagg-workshopen som springer ut fra prosjektet Flagg Tromsø 2015 - 2020, vil eleven få i oppgave å tenke ut et flagg1. Kort introduksjon om hva et flagg er, deres funksjonen og hvilke elementer et tradisjonelt flagg ofte inneholde. Samtale utenfor (og innenfor) boksen om hva et flagg kan være2. Elevene får i oppgave å skisse og notere sin idé til et eget flaggdesign. Skissene lages med enkle midler, fargeblyanter og tusj, gjerne med tekstforklaring.3. Vi snakker om hver enkelt idé. Tanken bak står i fokus, hva forteller forskjellige uttrykk? Man må ikke være såkalt flink å tegne for å formidle noe i en tegning.Kunstner Inger Emilie Solheim har jobbet med formidling hos TKF siden 2017. Hun avsluttet master ved Kunstakademiet i Tromsø i 2019. Hun har tidligere holdt DKS-workshop for 8.trinn med vekt på konseptkunst der elevene lagde hver sin idé, og hvor samtalen og diskusjonen etterpå sto i fokus.

Fra leire til landart

Visuell kunst, Trinn: 5-7
DKS verkstedet ” Fra leire til landart” spenner over en kunsthistorisk periode fra renessansen til samtidskunsten. I DKS verksted jobber og utforsker elevene leire som skulpturelt materiale med utgangspunkt i klassiske skulpturelle teknikker. I løpet av en dag får elevene innføring i å skape tredimensjonal form gjennom modellering med leire og ved å hogge og smi ut figur fra en leirblokk.  Avslutningsvis finner elevene frem til et egnet sted i/ utenfor verkstedet der arbeidet skal presenteres. Utarbeidelse av inspirasjonsforedrag blir referanse for det praktiske arbeidet underveis i verkstedet.
DKS verkstedet starter med en en powerpoint som inspirasjonsintro der kunstner starter med utgangspunkt i 500 års skulpturhistorie fra Michelangelo, via modernismen, Henry Moore og Texmon Rygh til en ender med Olafur Eliassons installasjon av stein, leire og vann. En viktig del av formidlingen blir å se på hvordan kunsten skapes i forhold til tiden den er skapt i og hvordan vi endrer vår opplevelse av de ulike kunstverkene over tid. En aktuell problemstilling i dag er store miljømessige landskapsinngrep.  Synlige innhogg i fjellandskapet i Carrarra, Italia er resultat av århundrer med utvinning av den hvite marmoren. Dette leder frem til dagens klima og miljødiskursjoner, som også preger samtidskunsten i dag. Dermed sluttes sirkelen fra den hvite marmoreren til stein og grusinstallasjon på kunstmuseum.I verkstedet skal elevene jobbe med grunnleggende tredimensjonale teknikker der de modellerere og hogger/ smir i tørket leire.Når elevene etter hvert har arbeidet med de ulike skulpturelle teknikkene, samles alt restmaterialet sammen. Avslutningsvis danner dette grunnlaget for et kort landartprosjekt i uterom/ skolegård, der de elevene som ønsker det, kan teste utforming på bakken med biter av leire og støv. Vi avslutter verkstedet med en felles visning av figurer/ arbeider.  Elevene utfordres til å finne egnede steder/ rom for visning av sine ting utenfor verkstedet og vurdere hvor og hvordan det de har laget, best kan stilles ut. Kunstner vil holde en kort intro om ulike strategier og tenkemåter for hvordan hun som kunstkonsulent sammen med flere vurderer egnede steder for plassering av kunst i offentlige bygg og uterom. 

Hillesøy i vikingtiden - Fast tilbud 5. trinn (noen bestillingsplasser)

Kulturarv, Trinn: 5-6
Hvordan vet vi noe om vikingenes levesett? I vårt pedagogiske skuespill laget av studentene på årsstudiet i drama, får elevene møte Hillesøyfolket som levde for 1200 år siden og arkeologene som fant dem i 2017.Hillesøyfolket og arkeologiske utgravninger gjennom skuespill og praktiske oppgaverGjennom små korte teaterstykker får elevene bli kjent med Hillesøy og se en rekke hendelser, i tillegg til utgravningen av den mest bevarte vikinggraven i Nord-Norge. Elevene blir tatt med tilbake til den tiden da menneskene i graven levde, og de vil få kunnskaper om levesettet for 1200 år siden.Ved hjelp av praktiske oppgaver skal de selv også bli kjent med hvilke ulike fagfolk som knyttes til en utgravning og få mulighet til å utføre elementer i arbeidet ulike fagfolk gjør - før, under og etter utgravningen. Vi diskuterer hvilke kunnskaper vi kan være rimelig sikre på, hvilke som er gjetninger og hvilke feilkilder som finnes. Kanskje de plutselig selv sitter i en virkelig utgravning?


Hva er lyd? Bestillingstilbud 3.-4. trinn

Musikk, Trinn: 3-4
Velkommen til konsert,  fredag 23. oktober!Grusomme lyder, vakre lyder, stillhet, støy.Hva er egentlig lyd, og når blir lyd til musikk? Forestillingen er utformet i samarbeid med Vitensenteret i Tromsø. Den erfarne realfagspedagogen Astrid Wara formidler sin store kunnskap på engasjerende vis. Musikerne er forsøkskandidater for ulike lydeksperiment samtidig som de spiller flott musikk. Det blir lærerikt, spektakulært, spennende og morsomt.Her blir det både flammer og smell, ulyder og vakker musikk.Konserten finner sted på Kulturhuset - hovedscenen, etter gjeldende smittevernregler. Per dags dato er det plass til maks 200 per forestilling, etter gjeldende smittevernsregler. Dette kan endre seg fortløpende.

Hva står på spill? Skrivekurs på 90 minutter

Litteratur, Trinn: 8
Bruk av modelltekst i tillegg til noen gitte rammer/begrensninger, er en effektiv og populær måte å skape skrivelyst på. . Kjenner elevene i tillegg et engasjement, et følelsesmessig trykk før de starter, er det morsomt å skrive. 
Om skrivekurset:
1. Elevene velger et blant fire navn. Klassen får så presentert en alvorlig konflikt ved en skole der disse elevene(navnene)  er involvert. Forfatteren leser høyt om denne konflikten.2. Med utgangspunkt i navnet de har valgt, skriver elevene videre på konflikten. Dette gir et eierskap til historien og skaper fellesskap i klassen, siden alle kjenner til forhistorien. Samtidig vil flere av elevene også skrive med utgangpunkt i en person de kanskje selv ikke ville valgt. De må altså gjøre ting på en litt ny måte.  Forfatteren setter rammen for hvor elevene skal starte, og hvor langt i historien de skal komme, hun gir også tilleggsoppgaver underveis, og deler ut kort. Poenget er ikke å skrive ferdig historien ferdig, men å bli bedre kjent med hovedpersonen og miljøet rundt ham/henne. Den siste delen av kurset blir brukt på å gjennomgå noen av tekstene til del 2. Et slags rollespill i klassen.
3. og 4. Etterarbeid, forslag til videreføring.
Læreren kan videreutvikle dette opplegget etter at forfatteren har reist, og f.eks ende opp med å skrive hele historien ferdig. Kort om hva Lærerveiledningen inneholderMulighet for for- og etterarbeid dersom skolen har tid og anledning. Selve kurset er ikke avhengig av om de velger å bruke tid på dette. Men det kan gjøre opplevelsen rikere og gi elevene større utbytte av skriveoppgavene.   Om forfatteren
​​​​​​​Tania Kjeldset (f.1960) er oppvokst i Oslo. Hun debuterte i 1995 med bildeboken Eplemadammen og har gitt ut en rekke bøker for barn og ungdom. Ungdomsromanen Juli ble nominert til UPrisen i 2010 og er oversatt til svensk, fransk og tysk. Halloween (2017)er hennes første bok for voksne.

Kjeldset er utdannet illustratør ved SHKS i Oslo og har illustrert en rekke bilde- og barnebøker. Hun underviser barn og ungdom i kreativ skriving, og er også tilknyttet kulturskolen i Sørum samt skrivekunstlinjen ved Nansenskolen.

Hvilket dyr vil du redde fra klimakrisen?

Visuell kunst, Trinn: 7
Klimakrisen formidlet gjennom kunst. Elevene får lære hvordan uttrykke seg gjennom kunst ved å bruke et hverdagslig produkt som plastposer til å skape et dyr eller figur de har et forhold til. Ved hjelp av gamle håndverksteknikker lærer de å skape en 3D form ved hjelp av hønsenetting, sette sammen farger, mønster, knyteteknikker, etc.
Dette DKS verkstedet ønsker å bidra til debatten og bevisstgjøringen om hvilken effekt bl.a. plast har på vår klode. Kunstner vil snakke om hvordan vi som kunstnere kan bevisstgjøre samfunnet ved at dyr lider og dør pga. forurensning. Kunstner ønsker å åpne opp for samtale rundt ulike spørsmål som:
Hvor klimaendringene kan føre oss?
Hva vil skje med det dyret/figuren vi nettopp laget i fremtiden? Vil de overleve?
Hva kan vi som enkelt mennesker gjøre?Hva kan vi sammen gjøre?
Elevene velger et dyr de har et forhold til. Elevene sitter i grupper slik at de kan samtale og inspirere hverandre i ideskaping- og gjennomføringsprosessen. Resirkulerte plastposer klippes i strimler og ved hjelp av gammel tekstil knyteteknikk festes plaststrimlene til hønsenettingen. Så formes produktet til et dyr/figur de ønsker å redde fra klimakrisen?
I dette verkstedet har kunstner valgt å bruke plasthandleposer som er et stort tema for tiden. Kunstner vil vise hvordan et hverdagslig produkt bevisst kan brukes til å skape kunst med et budskap.
Målsettingen er å sette i gang en tankeprosess på hvor klima-endringen kan føre oss samt få en bevissthet rundt eget forbruk som er med på å øke eller minske klimakrisen. Hva kan vi gjøre sammen for å endre på dette?
Hva vil skje med det dyret de nettopp har laget? Vil det overleve? Hvordan uttrykke seg? F.eks. vil de la dyret framstå som veldig søtt eller vil de f.eks. ødelegge det dyret de nettopp har laget? Diskusjon om hva er den beste uttrykksmåten?

I Sareptas urtekrukke - Fast tilbud 5. trinn

Kulturarv, Trinn: 5-10
Visste du at  i Paracet finner du en syntetisert variant av et stoff som finnes i selja? Kanskje ikke så rart at samene tygde seljebark for å bli kvitt hodepine før i tiden.
Det som en gang var allmennkunnskap om naturen, er nå blitt godt bevarte hemmeligheter. Ligger nøkkelen til en bærekraftig utvikling nettopp i disse eldgamle hemmelighetene? I Tromsøs botaniske hage, skal vi utforske dette spørsmålet sammen med elevene. Gjennom morsomme aktiviteter som såpelaging og artsgjenkjenning får elevene kunnskap om hvordan man brukte urter og nyttevekster før, og hvordan man kan bruke dem nå. Vi håper på å inspirere elevene til å ta ansvar for miljøet og se mulighetene i naturen rundt dem. Opplegget er et tverrfaglig opplegg som lar elevene utforske temaet gjennom naturfag, samfunnsfag, mat og helse og kunst og håndverk.

Infomøte på Tvibit: DKS-filmprogram for 9.trinn 2020-2021

Film, Trinn: 9
Fredag 04. sept. kl.14:00 på Tvibit blir det informasjonsmøte på Tvibit i Parkgata 27.Her tar vi for oss høstens fordypningsprogram i film som 'Møte med Filmskaper - KUNSTNEREN OG TYVEN' og 'Film på Tvibit - en 1 dagers ekspressfilmverksted i fiksjonsfilm, dokumentarfilm eller musikkvideo'

Møte varer maks i 1 time, og vil omhandle utredet informasjon om arrangementene; undervisningsforløpet, elevmålsetting, lærerveiledning, praktisk info og gjennomgang av innhold.

Møtet ledes av DKS-filmprogramsansvarlig Espen Nomedal.

Jorda Rundt 2020-2021

Musikk, Trinn: 6
Verkstedet Jorda Rundt tar elevene med på en musikalsk reise der de blir kjent med musikk og fra flere land og kontinenter. Gjennom samspill, sang og dans lærer elevene et bredt repertoar og er innom mange av kompetansemålene som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk.
Verkstedet ledes av de tre musikerne Øyvind Nilsen, Tore Nedgår og Sigbjørn Sigurdsson. De har alle bred erfaring etter å ha jobbet med DKS i mange år.

KAIVANDRING I ISHAVSBYEN

Kulturarv, Trinn: 5-7
Gjennom kaivandringen vil elevene få møte ulike fortellinger fra Tromsø som ”Porten til Ishavet”, også sett fra barns synsvinkel—for eksempel gjennom aktiviteter som barn gjorde på kaia, på sjøen, i nærheten av kaia.Hvordan var byen da ishavsskutene dro, eller når de kom tilbake fra Østerisen og Vestisen? Hva var aktivitetene på kaia og i båtene?TMU tar dere med på en vandring fra langs kaia fra nord til sør i byen eller omvendt (med forbehold om byggeaktivitet på kaiene).

Klima i bevegelse

Visuell kunst, Trinn: 7
I dette DKS verkstedet vil elevene lage egne animasjonsfilmer om et av de mest brennhete temaene vi står ovenfor i dag, klima.DKS verkstedet/produksjonen innledes med et foredrag om klima, før elevene setter i gang med å lage sine egne animasjonsfilmer om temaet. Ved hjelp av iPad og stop motion-teknikk får vi tekst og statistikk til å bli levende på skjermen. Vi utforsker hvordan farger, komposisjon og bevegelse kan påvirke det vi vil formidle? Dagen avsluttes med verdenspremiere på de nye filmene.«Klima i bevegelse» er et samarbeid mellom illustratør og grafisk designer Liv Ragnhild Kjellman og biolog Mikaela Tillman. Liv Ragnhild vil guide elevene gjennom utformingen av animasjonsfilmene og Mikaela vil gi elevene en introduksjon til dagens tema; klima og miljø. Mikaela vil være tilgjengelig hele dagen for å svare på elevenes spørsmål om temaet.Dagen innledes med et foredrag om utfordringene knyttet til klimakrisen som verden står ovenfor i dag. Vi hører om klimakrisen i media og på sosiale medier hver dag. Gjennom Klima i bevegelse ønsker vi å rydde opp i jungelen av begreper, tall og fakta knyttet til klima og miljø. Hvor mye trenger vi egentlig å kutte i utslippet av klimagasser for å nå to-graders målet, hva vil skje dersom vi ikke når det og hva er egentlig et karbonfotavtrykk? Hva kan vi selv gjøre for å bidra?I arbeidet med å svare på disse spørsmålene skal elevene lage animasjonsfilmer hvor utformingen av tekst og tall står i fokus. Hvordan kan vi framstille tematikken på en spennende og levende måte? Hvordan påvirker størrelse, kontraster, farger og bevegelse forståelsen av det vi vil formidle?Teknikken vi bruker kalles stop motion-animasjon. Vi setter sammen enkeltbilder til animasjon ved bruk av iPad og programmet iStopMotion. Det finnes gratis programvare som elevene selv kan bruke på eget nettbrett eller smarttelefon etter verkstedet.

Krokodillen kommer! Forfatterbesøk om og med Johannes Jensen og Henrik Hovland

Litteratur, Trinn: 1-4
Forfatterbesøk med Henrik Hovland. Han leser fra bildebøkene om krokodillen Johannes Jensen som ofte føler seg annerledes og er redd for mange ting. Bøkene danner utgangspunktet for en samtale om hvordan man lager bøker og hvordan man jobber med en tekst så den blir bedre.Henrik Hovland leer fra Johannes Jensen føler seg annerledes mens bildene vises på lerret med Powerpoint. Samtale med tilhørerne om boken, hvordan historien er skrevet, og det å føle seg annerledes.Forfatteren gir også gode tips til elevene som har lyst Tiril å bli forfattere.Forfatteren Henrik Hovland bor i Oslo og har utgitt bøker i flere sjangere, men er de siste årene mest kjent for de fire billedbøkene om krokodillen Johannes Jensen som alle er illustrert av Torill Kove. Bøkene om Johannes Jensen er blitt moderne klassikere, kommer jevnlig i nye opplag og er oversatt til flere språk.

Lek og lær med ord og litteratur - Litteraturprogram for 2. trinn

Litteratur, Trinn: 2
Gjennom litteraturprogrammet blir elevene kjent med god litteratur og får oppleve god fortellerkunst. De blir også bedre kjent med biblioteket nærmest der de bor, får en eksklusiv Leseknapp når de har lest eller hørt ti bøker, og de er med på å lage klassens egen eventyrfortelling i ord og bilder.
Programmet består i følgende:
Infomøte for kontktlærerne på 2. trinn, mandag 18. januar 2021.Bli kjent med ditt bibliotek!
I uke 5, 6 og 7, fra mandag 1. februar. og til og med torsdag 18. februar inviteres elevene til bokprat på biblioteket.
Klassene inviteres til det biblioteket som ligger nærmest skolen de går på: Kroken bibliotek, Tromsdalen bibliotek eller biblioteket i byen. Elevene ved distriktsskolene får besøk av bokbussen. Bibliotekets bokpratere tar barna med i litteraturens verden og presenterer et godt utvalg med bøker og lydbøker.
Alle får lånekort og får låne bøker med seg hjem, og et lesekort der man skriver opp det man har lest eller blitt lest for. Leser man ti bøker, får man diplom og en eksklusiv leseknapp når man leverer lesekortet på biblioteket.Fortellerstund
I uke10, 11 og 12, fra mandag 8. mars og til og med fredag 26. mars, blir det fortellerstund på biblioteket.
En profesjonell forteller inviterer inn i eventyrets rike. Etterpå tar elevene over og lager sammen med fortelleren sitt eget eventyr som de også lager bilder til. Det hele blir til en flott eventyrbok som kan bli del av skolebibliotekets samling.Leseknappens dag
Barn og foreldre inviteres til Leseknappens dag lørdag 24. april 2021 fra kl. 12.00. 

Litteratur fordypning. Metodekurs for lærere: Bokbad/filosofisk samtale

Litteratur, Trinn: 8-9
Kurset arrangeres onsdag 13.1.2021 og er obligatorisk for norsklærere i klassene som får bokbade Michael Stilson i uke 7.Gjennom et praktisk heldagskurs for de voksne, vil elevenes utbytte av kunstmøter i DKS, kunne heves betraktelig. Metoden er enkel å implementere i arbeid skolen allerede gjør, og verktøy metoden byr på har vist seg å ha stor overføringsverdi, både til andre fag, i tillegg til å kunne brukes i forberedelser til møter med andre kunstuttrykk enn litteratur. Metoden korresponderer for øvrig svært godt med ambisjonene i fagfornyelsen.Barnebokbad/filosofisk samtale er betegnelsen på et arrangement der barn eller ungdom intervjuer en forfatter. Selve arrangementet kan være et forfatterbesøk i klasserommet i regi av DKS, eller som programpost på en festival.Det er dog ikke arrangementet i seg selv, eller størrelsen på dette, som er viktig, men prosessen i forkant – og det er dette de lærer på kurset.Metoden bak Barnebokbad er et pedagogisk verktøy, som ikke begrenser seg til arbeid med barn. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3).Høytlesing, uavhengig av alder, er i utgangspunktet et ufravikelig prinsipp i arbeidet med denne metoden – av flere grunner. Dette er både for å sikre at alle har samme utgangspunkt før samtalene og at alle har de samme referansene. I tillegg handler det om å la elevene slippe å måtte ta stilling til om de har lyst til å lese eller ikke, slippe å måtte konfronteres med at de ikke kan lese, og ikke minst: eliminere muligheten for at de ikke mestrer.
Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus.Kurset er gjennomgående praktisk og gir deltakerne det de trenger for å fungere som samtaleledere – samt for å planlegge og gjennomføre egne Barne- og elevbokbad. Alle får størst utbytte av kurset (også elevene i siste instans) dersom flere lærere fra samme skole deltar – gjerne sammen med (skole)bibliotekar.
Meld dere på til  susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Litteraturprogram for elever på 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Litteraturprogrammet for elever på 8. trinn er et årlig tilbud til alle elver på trinnet. Mandag 21. september, kl.13-15 er det informasjonsmøte for kontakt- og norsklærerne der programmet i sin helhet presenteres.Bokprat
I ukene 40 - 42 kommer elevene klassesvik til biblioteket der profesjonelle bokpratere presenterer ny og aktuell ungdomslitteratur som skal inspirere til å lese litteratur i ulike sjangre. Etter bokpraten har elevene anledning til å låne.Verksted
Det er inngått avtale med flere forfattere om å holde skriveverksted i løpet av høst- og vårse,estere. Verkstedene med forfatterpresentasjon, tid for gjennomføring og påmelding presenteres på nettet og det åpnes for påmelding etter programslipp våren 2020.Bokbad
For tredje skoleår på råd invitres noen skoler til å være med i fordypnoingsprogrammet bokbad. Norsklærere og skolebibliotekarer ved skolene som er med deltar på¨metodekurset Barnebokbad som arrangeres onsdag 13.1.2021. Kurset er en innføring i metoden filosofisk samtale og gir praktisk veiledning hvordan elevene i fellesskap forbereder forfattermøte/bokbadet som arrangeres i uke 7. Dette skoleåretbokbader elevene Michael Stilson, aktuell med ungdomsromanen Bare spille ball og oppfølgeren Alene gjennom (2020)

Luther øre - reformasjonens kirkekunst gjenskapes med nåtidens 3D-teknologi. Bestillingstilbud 8.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Gud bevare meg vel! Hva har samer, trolldom og kunst med reformasjonen å gjøre?På Tromsø Museum - Universitetsmuseet får elevene svaret mens de utforsker moderne og gamle kunstuttrykk i skjønn forening. Elevene blir tatt med på en reise tilbake i tid, der gapestokker og kirkehammere truer de som ikke følger med. Reisen tar for seg den spennende historien om hvordan den lutherske lære røsket opp i et samfunn der kirka hadde all makt, og eneste vei til Guds ord var gjennom kunsten.Med bruk av 3D-penner får elevene selv illustrere hvordan gammel historie kan bli gjort ny. Tromsø Museum - Universitetsmuseet bruker gammel kunst og ny teknologi, musikk, kostymer og dramaturgi for å formidle den spennende historien om reformasjonen i Nord-Norge.

Miljøagentene rydder opp

Annet, Trinn: 4
Miljøagantene rydder opp er et sirkus- og teaterverksted som tar opp hvordan vi skal behandle kloden vår. Gjennom elementer fra nysirkus fortelles det en historie om hvordan dagens barn kan lære de voksne å ta vare på jorda. Ved bruk av en humoristisk fortellerstil, gøyale kostymer og kule rekvisitter lager vi en visning sammmen med elevene.Prosjektbeskrivelse
"Miljøagentene rydder opp" er et fire dagers sirkus- og teaterverksted med 4.trinn på grunnskolen (evt. 5. - 7. trinn), som skal ende i en visning for medelever og foreldre/foresatte. Vi tar i bruk elementer fra nysirkus og teater, og har med diverse sirkusutstyr som skal tas i bruk i løpet av verkstedet.

Mitt språk, min arv - Bestillingstilbud 5. - 10. trinn

Kulturarv, Trinn: 5-10
Hva er ditt hjertespråk, eller ditt gollegiella (gullspråk)? I Norge, i vårt multikulturelle land, er vi så heldig å ha 300 språk. Utstillingen «Mitt språk, min arv» forteller om dette mangfoldet. Hva har språket å si for identitet? Hvilket innvandrerspråk snakkes det mest av i Tromsø? Er det positivt eller negativt å snakke flere språk i barndommen? Dette er noen av flere spørsmål som blir besvart i vårt undervisningsopplegg knyttet til Nordens, Norges og spesielt Nord-Norges språkarv.Undervisningen og utstillingen bygger på forskningsarbeid i regi av forskningsgruppe AcqVA ved UiT Norges arktiske universitet og Norges naturvitenskapelig-tekniske universitet, som studerer både flerspråklighet og språk som en grunnleggende del av menneskesinnet – en mental grammatikk. 
Undervisningsopplegget dekker kompetansemål innenfor de fleste språkfag og samfunnsfag. For å nevne noen:
Samfunnsfag (SAF0104) etter 10. trinnMål for opplæringa er at eleven skal kunneredegjøre fornorskingen av samene og de nasjonale minoritetene og uretten de har vært utsatte for, og reflektere over hvilke konsekvenser det har hatt og har på individ- og samfunnsnivåreflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold
Norsk (NOR0106) etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunneforklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dagutforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter
Norsk for elever med samisk (NOR0304) etter 10. trinn
utforske det språklige mangfoldet i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere over egen og andres språksituasjon
Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF0101) etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunneundersøke og reflektere over ulike sider ved kvensk/norskfinsk kultur og historie og ulike sider ved «tre stammers møte»
Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR0802)Nivå 1Mål for opplæringen er at eleven skal kunnereflektere over sin egen flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunnNivå 2reflektere over sin egen og andres flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunnkjenne til grunnleggende sider ved kulturen i land der morsmålet brukes, og sammenligne med norsk kulturNivå 3utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk, kultur og identitet både i Norge og i land der morsmålet brukes
Fremmedspråk (FSP0102) nivå IMål for opplæringen er at eleven skal kunneutforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
Fremmedspråk (FSP0102) nivå II utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn

Monster i magen (Rimfrost produksjoner)

Scenekunst, Trinn: 4
Før så var magesekken min full av vanlige magesekkting sånn som tarmer og frokost og kanelsnurrer. Da hadde jeg en mamma. Så ble mamman min syk og bitteliten. Og da dukka det opp et digert monsteregg inni magen her!Da mamman til jenta dør, oppdager Jenta at det har flyttet et monster inn i magen hennes. Monsteret nekter å flytte ut og får henne til å gjøre alle mulige dumme ting. Ikke minst lager monsteret monstersaft som drypper ut av øynene når hun blir lei seg og ødelegger alt. Jenta har invitert publikum inn på overnattingsbesøk for nå er oppgjørets time kommet: Monsteret må ut!Monster i magen er en varm, morsom og litt rar monologforestilling for barn om sorghåndtering. Om å savne noen av hele sitt hjerte og at det ikke finnes noen fasit på hvordan man er lei seg. Forestillingen er en samproduksjon mellom Brageteatret og Rimfrost produksjoner.

Anna Helene Valberg skriver på Scenekunst.no:Et at de viktigste budskapene er at det ikke finnes en fasit for hvordan man skal sørge. Det er ikke noe gærent med å reagere med verken steinansikt eller en hverdag oppløst i tårer. I Monster i magen blir barnets sorg skildret vakkert og rørende, men med humor og brodd. Det er morsomt og trist, litt skummelt og ganske koselig. Monster i magen er skikkelig fint teater.
Hedda Fredly i Periskop sier:Alvor, humor og lek altså tett sammenvevd i Monster i magen. Det at Jenta er så åpenhjertig og handlekraftig i sin sårbarhet kan åpne for ufarliggjøring av det som er tungt.​​​​​​​
Forestillingen er en del av det faste tilbudet til 4. trinnet i scenekunst. Elevene blir fordelt på to forestillinger - se dato for din skole i turnéoversikten.​​​​​​​ 

Musikk og dans fra Nordområdene

Musikk, Trinn: 6
En eller to-dagers verkstedet Musikk og dans fra Nordområdene får elevene lære triks, regler, danser og sanger av erfarne instruktører. De som ønsker det får spille i orkester. Gjennom verkstedet får elevene oppfylt mange av kompetansemålene som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering. De får synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykke og fremføre sanger og viser fra endre og nyere tid. Elevene lærer også norske folkedanser med litt ny vri.
Verkstedet ledes av Anne Nymo Trulsen, Lene Larsen og Sigurd Johan Heide

Møte med Filmskaper: KUNSTNEREN OG TYVEN

Film, Trinn: 9
Om filmen:
Noen historier er så utrolige at dokumentarfilm er best for å yte dem full rettferdighet. En slik historie er den om kunstneren og tyven. Når to verdifulle malerier av kunstneren Barbora Kysilkova blir stjålet fra et galleri på Frogner i Oslo, finner politiet tyven etter noen få dager, men kunstverkene blir derimot ikke funnet. Barbora oppsøker rettssaken i håp om å finne ledetråder, men i stedet ender hun opp med å spørre tyven om hun kan male ham. Dette blir starten på et helt uvanlig vennskap. Over tre år følger kinodokumentaren den utrolige historien om kunstneren som leter etter sine stjålne malerier, samtidig som hun gjør kunsttyven om til kunst.

Om filmskaper:
Benjamin Ree er en norsk dokumentarfilmskaper. I begynnelsen av sin karriere jobbet han for BBC og Reuters. I dag lager han prisbelønte korte og feature-length dokumentarfilmer. Rees første dokumentarfilm, “Magnus”, er en fortelling om oppveksten til et moderne geni, Magnus Carlsen, verdens beste sjakkspiller.Rees andre helaftens kinodokumentar, Kunstneren og Tyven, vant World Cinema Documentary Special Jury Award for Creative Storytelling på Sundance Film Festival 2020! Filmen hadde premiere på åpningsdagen.Benjamin Ree jobber for å få sjelden tilgang til fascinerende mennesker. Han ønsker å fortelle historier som er viktige og underholdende, og som når ut til så mange som mulig.Om opplegget:
Vi begynner med filmvisning av dokumentarfilmen 'Kunstneren og Tyven' (1 time og 42 minutter). Etter filmvisningen blir det påfølgende 30-45 minutters foredrag om filmens bakgrunn fra idé til verdenspremiere på Sundance Filmfestival 2020. Benjamin svarer også på eventuelle spørsmål.

Benjamin vil fortelle om begynnelsen sin som filmskaper. 'Kunstneren og Tyven' er hans andre kinodokumentar. 
Han tar oss gjennom opplevelsen av å lage denne filmen, fra intervju-teknikk til klippe-prosess og det å jobbe proffesjonelt med film i Norge idag. Hvordan har filminteressen til Benjamin banet vei til et yrke?Foredraget skal inspirere elevene ved å skape refleksjoner rundt filmskaping, fra idé til ferdig lansert film.
Dette vil øke mediakompetansen, gi elevene filmfaglig innsikt og et endelig inntrykk av hvordan det er å være filmskaper før at de selv skal innom Tvibit senere i skoleåret for å lage film gjennom 'Film På Tvibit'.

Nordlysets arv - Bestillingstilbud 8.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Guovssahas – Nordlysforskning, historie og mytologi
Guovssahas er det samiske ordet for nordlys og noen mener at det betyr «lyset som høres». Kan nordlyset lage lyd og kan vi høre det i joiken? Tenk å få oppleve nattemørket og nordlyset mitt på lyse dagen, i den nye moderne nordlysutstillingen. Mens nordlyset beveger seg over deg, blir du fortalt om myter og historier knyttet opp mot nordlyset. Du blir tatt med på en reise i tiden fra gamle forestillinger til ny forskning.
Nordlyset har i all tid påvirket oss her i nord, spredd begeistring, glede og frykt. Dette kan vi se nærmere på gjennom tekst, bilder, lyder og kunsten. Elevene får en visuell, auditiv og interaktiv opplevelse i møte med nordlyset i forskning, historie og mytologi.
Kompetansemål som kan brukes til forarbeid og etterarbeidNaturfag (NAT01‑04) etter 10. trinnMål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • ​analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • ​bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
  • ​gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • ​utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen
Samfunnsfag (SAF01‑04) etter 10. trinnMål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • utforske hvordan teknologi har vært og fortsatt er en endringsfaktor, og drøftede innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

Når nettene blir lange, og mørket faller på - bestillingstilbud 1.-2. tr.

Kulturarv, Trinn: 1-2
Når nettene blir lange og mørket faller på, da er tiden inne til å se på stjernene.Hva er et stjernebilde? Lager egentlig stjernene bilder? Hvorfor snakker vi i Norge om Karlsvogna, når de i England kaller de samme stjernene for Plogen?

Med utgangspunkt i noen av de mest kjente stjernebildene forteller vi eventyr som har gitt opphav til navnene. Vi er innom både samiske, nordiske og greske myter og sagn.Hva annet kan vi se på nattehimmelen? Vi ser etter Melkeveien og planeter slik de ses fra jorda. Og til slutt tar vi en reise ut i solsystemet for å besøke noen av de andre planetene som går i bane rundt vår sol.

Tilknytning til læreplanenOverordnet del, Identitet og kulturelt mangfold
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.Kompetansemål, Naturfag
Mål for opplæringen er at elevene skal kunneOppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.Planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året.

Oppleve: kunsthåndverk

Visuell kunst, Trinn: 7
Med fokus på kunsthåndverkKunsthåndverk ble lenge sett på som harmløst og passivt, forbundet med kvinnearbeid, hjemmearbeid, hverdag, urfolk, minoriteter og amatører. Men slike stereotypier må utfordres og revurderes. Kunsthåndverk kan også være et verktøy for kritikk, protest og motstand.Materialer, tradisjon, kunnskap og innovasjon er kjernen i kunsthåndverk. Arbeidsmetodene har endret seg med ny teknologi, men vi vender alltid tilbake til det håndfaste. Kanskje er det nettopp dette som gjør kunsthåndverk særlig relevant i dag? Kan kreative tradisjoner og praksiser, som har vært ekskludert fra kunsthistorien, være motvekten vi trenger til klimakrise, masseproduksjon, konsumerisme og evig økonomisk vekstDenne utstillingen av kunsthåndverk og duodji er hovedsakelig basert på Nordnorsk Kunstmuseums samling, med et spesielt fokus på nordlige og samiske kunstnere. To kunstnere er spesielt invitert til å delta: Marit Landsend med sitt verk De uskyldige, og Silje Figenschou Thoresen med sin installasjon Stående/hengende verk. De to jobber med natur, miljø og natur på ulike men svært spennende måter.Elevene starter med en omvisning i utstillingen, for så å få mulighet til selv å skape eller eksperimentere kreativt i det nye skaperverkstedet​​​​​​​ til Nordnorsk kunstmuseum.Utstillingsbesøk er en del av det faste dks- tilbudet i visuell kunst til 7. trinnet. Turnéplanen viser en oversikt over hvilke skoler som er satt opp til å besøke Oppleve: kunsthåndverk. 


Rasmus og Verdens Beste Band

Musikk, Trinn: 1
Årets førsteklassinger skal på konsert med Rasmus og Verdens Beste Band!Rasmus og Verdens beste band ble etablert i 2007. Bandet kommer fra Trondheim, og har utgitt 5 plater og musikken til NRK supers serie om Kosinus. Bandet har fått 3 spellemannpriser, flere kulturpriser deriblant Teskjekjerringprisen. Flere av sangene deres har blitt til teaterstykker - Puppan te pappa - musikal på Trøndelag Teater i 2014, og Snøhula - en juleforestilling på Turneteatret i Trøndelag i 2017. 
Bandet kombinerer fengende popmusikk og morsomme tekster med dypt alvor, som feks i sangene om Farmor og mormor, Verdens fineste katt, Snøhula og Gutten på Stranda. Bandets siste plate Banjo på badet ble utgitt i 2017 og produsert av Kåre Vestrheim. 
Musikken ligger ute på Spotify og YouTube, og bandets nettside finnes her

Readymade

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Readymade er et DKS verksted hvor kunstner Andrè Enger Aas vil introdusere elevene for kunstformen readymade. Det vil være et fokus på offentlig rom og gjenbruk. Kunstner Andre Enger Aas vil introdusere elevene til sin egen kunstneriske praksis hvor han bruker radeymade og bearbeider dette om til skulpturer. Skulpturene plasseres og monteres ute i offentlig rom.Dagen vil begynne med at kunstner forteller og viser bilder av hva readymades er og kan være, litt historikk og hvordan det brukes som kunstuttrykk i dag. Etter dette vil kunstner vise egne arbeider og fortelle litt om sin prosess mot et kunstnerisk uttrykk, teknikk og komposisjon og tankeprosessen rundt. Kunstner vil også snakke om gjenbruk.Kunstner introduserer ulike materialer som han har samlet inn på forhånd (bilderammer, tallerkener, nips, speil, elektrisk avfall etc.). Elevene oppfordres til å ta med egne objekter/ting som gamle leker eller nips hjemmefra som de kan jobbe med. Kunstner Andre Enger Aas vil også vise dem ulike andre materialer som leire, gips, fugeskum, isopor og trevarer som elevene også kan benytte. Når elevene har laget sine skulpturer vil vi sammen gå litt rundt i nærområdet hvor de kan dokumentere sine arbeider ute på et sted de selv har valgt. Målet med kurset er å gi elevene en ny opplevelsa av hva kunst er og kan være, samt gi dem en materialforståelse og et fokus på gjenbruk.

Rekonstruksjon Utøya

Film, Trinn: 10
Rekonstruksjon Utøya er en film om å overleve og om å leve videre med traumatiske minner fra den mest omfattende og brutale fascistiske terrorhandlingen som har funnet sted i Europa etter andre verdenskrig. Utøya-overlevere Rakel, Mohammed, Jenny og Torje gjenforteller sine historier i et tomt svartmalt filmstudio.
I løpet av to uker rekonstruerer de sine opplevelser fra 22.juli i 2011. Sammen med et filmteam og 12 andre ungdommer, og uten andre rekvisitter enn hvit tape til å merke gulvet med, gjenskaper de dagen som forandret livene deres. Dagen da morgendagens makthavere skulle bli et offer for et fascistisk korstog mot det åpne, demokratiske og flerkulturelle samfunnet.I denne dokumentarfilmen vender av de overlevende tilbake til minne fordi de er overbevist om at det er viktig for dem selv, for oss, for samtiden og for fremtiden.Det vil bli laget et undervisningshefte. I forkant av visningen for elevene ber vi om at alle skolene sender en eller flere lærere til lærervisning. Dato for denne kommer snart.

Rompalasset (Scenekunst) (Johannes Eilertsen, Jan Ollen, Jamie Bivard)

Scenekunst, Trinn: 1-4
I dette verkstedet blir man kjent med alt et ordentlig hoff inneholder:Konge, dronning, adel, hoffnarrer, vakter, soldater, tyver, bønder og selvfølgelig sirkusakrobater og dansere. Visningen handler om en tronarving i Rompalasset som må få hjelp av de rundt han/henne til å finne seg selv igjen. Teamet er identitet og gode hjelpere, i en gjennomført sirkus og-dansestil. To sirkusinstruktører og en danseinstruktør lager en morsom og spennende forestilling sammen med 4.trinn. Her blir det mye fysisk aktivitet, sprell og moro. Det blir også fokus på å lære seg akrobatikk og nye dansesteg, men også på øving og samarbeid. Øvelse gjør mester og sammen er vi gode!

SAMEKULTUREN - Bestillingstilbud 1-3. trinn

Kulturarv, Trinn: 1-3
Bli med inn i samisk eventyrverden og lær om duodjiI den nye versjonen av dette populære DKS- tilbudet får elevene bli med inn i en samisk eventyrverden. Gjennom teater blir elevene deltakere i en spennende historie om samejenta som var på jakt etter stallos gull.Etter at eventyropplevelsen er ferdig får elevene en omvisning i utstillingene "Sábmi - en nasjon blir til". Som en fin avslutning ser vi nærmere på samisk håndarbeid - duodji.Gjennom tægerarbeid og gjenstander av tre, bein og horn, fortelles hvordan samene utnyttet naturressurser. Den bløte duodjien, som klesdrakt i stoff og skinn, kan si mer om hvordan husdyr som sau, geit og rein ikke bare ble brukt som mat, men utnyttet i sin helhet.Elevene får selv prøve seg på duodji. De får lære seg å lage nøkkelringer som de kan ta med seg hjem som et minne om den spennende dagen på museet.

Sangskatten 2021

Musikk, Trinn: 3
Synger dere fortsatt de gamle barnesangene? Kan unger i dag de samme sangene som deres besteforeldre lærte da de var barn?Det er ikke uten grunn at NRK.supers «Sangfoni» er blitt en suksess. Ta en slitesterk barnesang, pakk den inn på nytt og la ungene leke med den. Hvor mange barneprogrammer klarer å fenge både null- og nittiåringer og samtidig bli en snakkis blant voksne. Noe av svaret ligger i den gode følelsen av fellesskap sang gir, i tillegg til sprudlende lek og glede som overstråler programserien.Vi har latt oss begeistre, og inviterer til allsangkonsert. Kom og syng Alle fugler, Blåmann bukken min, Vi har en grevling i taket og mange flere, sprekt arrangert, akkompagnert av et sprudlende orkester og med et topptrent barnekor i front.Ingen er for små og ingen er for gamle til å ha glede av SANGSKATTEN. Dette er konserten som sender deg syngende hjem, der du straks leter fram den gamle sangboka og planlegger familiekor.

Med forbehold om endringer knyttet til den pågående covid19-pandemien - vi følger gjeldende smittevernregler for arrangementer. 

Skogseventyr (RuNo Teater)

Scenekunst, Trinn: 4
Det er verksted som har sitt mål å skape og framstille en forestilling i musikalgenren. Verkstedet skal vare i fire dager, på den fjerde dagen gjennomføres forestillingen. Barn deltar direkte i arbeid med iscenesettelses- og spilleprosessen, i forberedelse av kostymer og scenografi..Prosjektets kunstnerisk idé er å involvere barn i en prosess av skapning av en sammensatt tverrkunstnerisk forestilling og direkte deltakelse i den.
Gjennom det scenekunstverkstedet får elevene mulighet å utvikle kreativ tenkning, sine grunnleggende ferdigheter i scenekunst, dans, sang og instrumentspill. I tillegg fører det til å danne evnen hos barn/ungdom å kunne stå på scenen, samarbeide i gruppen med et felles mål. Takket være dette prosjektet oppdager elevene nye sider ved seg selv og medelevene som deltar, ikke minst på tvers av klassetrinn.

Skrammelanen

Musikk, Trinn: 6
Bli med på musikkverksted sammen med Anders og Jon Halvor fra Drivhuset musikkverksted. Her blir det spill på merkelige hjemmelagde instrumenter - strengeplanker og blåserør, kalimba, slagverk av ting fra loppemarkeder pluss spennende elektroniske lydverktøy. De kan også ta i bruk noen av skolens egne instrumenter enten xylofon, gitar, piano, rytmeinstrumenter og annet som måtte være tilgjengelig på hver enkelt skole.
Sammen med elevene utforsker de hvilke lyder, klanger og rytmer som man i fellesskap kan få til og spiller sammen på forskjellige måter, og lager flere musikkstykker.  Når musikkstykkene er ferdige gjøres et lydopptak som legges ut på prosjektets nettside.
Anders Kregnes Hansen - slagverker utdannet ved Norges musikkhøskole. Har oppdrag i de fleste orkestrene i landet og er også en ettertraktet kammermusiker med flere konserter og albumutgivelser i ulike genre. Som pedagog underviser han elever på videregående og høgskolenivå, og holder ofte workshops og seminar.
Jon Halvor Bjørnseth har komponert musikk for band, teater, dans og multimedia i mange år, og er dessuten en erfaren musikkverkstedsleder som i 1998 tok initiativ til opprettelse av Drivhuset - stiftelsen for verkstedarbeid.

Skriv og tegn en drøm

Litteratur, Trinn: 8
Tegneserieskaperen og kunstneren Anneli Furmark og forfatteren Monika Steinholm holder  halvdags verksted/skrivekur der elevene jobber to og to i lag og lager en tegneserie over hverandre drømmer. I starten forteller Monika om hvordan man kan bygge spenning i teksten og Anneli forteller om hvordan man best mulig velger ut hvilke deler som skal illustreres Monika og Anneli forteller også  om arbeidet med tegneserieromanen Nærmere kommer vi ikke m(2018). Mer info om det hele:
Monika har skrevet ungdomsromanen Nærmere kommer vi ikke (2016). Denne har Anneli laget en tegneserieadapsjon av. Kunstnerne viser  bilder fra tegneserien på storskjerm og fortelle litt om hvordan den ble til. Elevene vil få et tverrfaglig møte med visuell kunst gjennom illustrasjoner og litteratur gjennom tekst.Etter presentasjonen forteller Monika om konflikter i litteraturen, og hvordan man kan bruke dem til å lage spenning i teksten. Anneli forteller om sitt arbeid med tegneserier. Tegneserie er et format der man kan ha med færre detaljer i handlingsforløpet enn i vanlige romaner. Dramartugien kan vises gjennom illuatrasjoner eller tekst, og Anneli vil snakke litt om hvordan man balanserer dette. Hva er viktig å ha med for å fortelle historien.I skaperdelen jobber elevene sammen i par der de forteller hverandre om en drøm. Etterpå skal de lage en tegneserieside der de tegner hverandres drøm. På denne måten blir hver tegneserieside et samarbeid mellom den som har hatt drømmen og den som skal feste den til papir. Dette kan være enklere enn å tegne sin egen drøm, siden man ikke vil føle seg låst av drømmebildene.Vi ønsker at elevene skal sitte igjen med skaperglede både visuelt og litterært. Vi ønsker at de skal få kjennskap at samspillet mellom tekst og illustrasjoner kan skape nye, vakre og kanskje uventede konsellasjoner.De to somholder verkstedene:
​​​​​​Anneli Furmark (1962) er født og oppvokst i Umeå. Hun er maler, illustratør og tegner av grafiske romaner. I 2002 ble Anneli Furmarks første grafiske roman Labyrinterna och andra serier, utgitt. Det er en oppvekstskildring fra et lite sted i
Nord Sverige. Beskrivelser av landskap, folk, og musikk i tekst og bilder går igjen i forfatterens utgivelser. Hun samarbeidet med Monika Steinholm om tegenserieformanen Nærmere høst etter å ha lest romanen med sine fascinerende beskrivelser av nordnorsk naturm og folkelynne. Nærmere høst ble nominert til beste svenske originalseriebok i 2018.Monika Steinholm (1983) bor i Tromsø. Hun har tatt en toårig forfatterstudium ved universitetet i Tromsø, og jobber deltid på ARK ved siden av å skrive. Monika Steinholm debuterte i 2015 med ungdomsromanen Fuck verden der handlingen utspiller seg i Tromsø. Romanen ble godt mottatt og barne- og ungdomsbøkene til Monika Steinholm er populære blant barn og unge i hele landet. Monika har i en årrekke turnert med DKS i hele landet og hun har i flere år holdt skriveverksted for elever på 8. trinn.

SPEEDMONSTER- bestillingstilbud 5. trinn

Visuell kunst, Trinn: 5
Lag ditt eget speedmonster!
Design og lag ditt eget speedmonster! Her tar vi opp de gamle tradisjonene med selvlagde mekaniske leker. Den gang var det ikke som nå at man bare kan gå i butikken og kjøpe en ferdig leke. Og det var nok ekstra morsomt når man klarte å lage en leke som kunne ”gjøre noe”. Speedmonster er vår moderne versjon av en tradisjonell hjemmelaget mekanisk leke.
I løpet av prosjektet vil elevene bli presentert for* En innføring i hva teknologi og design er* Læring om mekanikk og energi (teoridel)* Problemstillinger underveis som stiller krav om faglig kunnskap i bl.a. matemtikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnsfag* Leketøysteknologi og -historieTilknytning til læreplanenKompetansemål, Kunst og håndverk, 7. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunnebruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.(Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt)(Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk)Målene i parentes dekkes av for- og etterarbeid.

Star Wars (med Å) (Madam Pysj)

Scenekunst, Trinn: 4
Når Madam Pysj leker, er det ikke alltid like enkelt – eller viktig – å holde seg til den originale historien; det viktigste er å ha det moro. Og noen ganger kan det bli like bra, eller til og med bedre, om vi blander historiene litt! For hvordan var det nå igjen; minner ikke Star Wars veldig om våre egne, mer tradisjonelle eventyr, med riddere, prinsesser, og skumle slemminger som må overvinnes?
På 40 minutter serverer skuespillerne – godt hjulpet av barna selv - en forestilling full av latter og gisp – og masse musikk - som tar barna med til en velkjent galakse, ikke så langt borte, og det hele passer like godt for alle, enten de elsker historien Star Wars, eller aldri har hørt den før.
I Star Wårs utspiller handlingen seg bare noen centimeter fra føttene til publikum, og som oftest ender de også opp med å bli en del av den, enten de må holde utkikk etter en kenguru for den slemme siden eller når de får et innfall og rekker opp hånden for å si at vi burde ha med Chicken McNuggets i forestillingen. Vår egenutviklede form befinner seg et sted mellom det tradisjonelle og det improvisatoriske og åpner for og tar interaksjon med publikum på alvor og har blitt en av gruppens store styrker. Dette er en leken form for teater som stimulerer barn og unge til deltagelse og til å oppleve, skape, forløse og forvalte sine egne kreative evner.Madam Pysj tar med Star Wårs (med Å) tak i viktige tema som kjønnsroller og identitet, samt virkemidler som improvisasjon, spilleglede og fantasi for å bryte opp og skape et teatralt univers der alt kan skje, der og da.Forestillingen er en del av fordypning i scenekunst, som tilbys elever på 4. trinnet (og mellomtrinnet for distriktsskoler). Elevene fordeles mellom to ulike forestillinger. Se turnéplan for å finne dato og tidspunkt for din skole.

STEINALDER i NORD - Bestillingstilbud 3. trinn

Kulturarv, Trinn: 3
Nord-Norge ble tidlig bebodd - de eldste spor av mennesker i Norge er funnet i Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på Træna i Nordland. Formidlinga er knytta til forhistoria til Nord-Norge og spesielt til Tromsø-området.Bli kjent med steinalderen i Nord-Norge gjennom aktivitetstema med bruk av arkeologikassa ute, flint som redskap, bueskyting som jaktmetode og helleristning. De fleste aktivitetene ute.Elevene får være med på en utgravning i arkeologikassen, og må forske på hva gjenstandene vi finner kan være. De vil få prøve seg på ulike typer steinalderteknologi. Likeså vil de bli kjent med helleristninger og jakt– og fangstmetoder. I utstillingen vil de få se gjenstander fra steinalderen.Elevene får prøve seg på ulike aktiviteter knyttet til tidsperioden: bueskyting, bruk av flintkniv, avtegning av helleristninger.

Street Art

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Dette er et kurs som vil gi elevene et innblikk i street art. Kurset varer en dag og elevene vil få en bildepresentasjon med historikk rundt fenomenet graffiti og utviklingen til street art. De vil se at street art er en akseptert kunstform og de vil lære teknikker for å kunne utføre sitt eget verk.
Kurset begynner med en introduksjon til streetart med fokus på historikk og teknikk. Deretter vil elevene få i oppgave å lage hver sin sjablong med forbokstaven i navnet sitt, vi går sammen ut og ser på hverandre spraye. Dette for at elevene skal få litt kjennskaptil teknikk og se hvor utfordringene ligger, samt at det er en god måte for meg å lære navnene deres. Etter dette vil de få litt tid til å skisse, tenke og hente inspirasjon på nett, her vil jeg også motivere elevene til å huske bildene jeg viste, at det kan være politiske budskap eler refleksjoner av populærkultur. Når de har valgt motiv lager vi til en sjablong. Når eleven begynner å bli ferdig går vi sammen ut hvor jeg viser litt flere tips og triks for å lage bakgrunn og hvordan man best legger på en sjablong og utfører verket. Underveis i hele kurset diskuterer vi motiver, farger, komposisjon og prosess. Selve prosessen kan minne om grafiske trykk og elevene må tenke på en annen måte enn de er vant til.
Her er noen linker til spennende street art kunstnere som du kan sjekke ut før verkstedet Jhttp://www.banksy.co.ukhttp://www.pobel.nohttp://dolk.no/
Kanskje du vet om noen andre street art kunstnere?

The Fluteman Show - Fast tilbud for 6. trinn

Musikk, Trinn: 6
Blokkfløyter- slik verden aldri tidligere har opplevd de!Fløytemann Gabor Vosteen spiller på et av de enkleste musikkinstrumentene - blokkfløyten - men med ferdigheter som vil gi deg hakeslipp.
Han serverer et forrykende enmannsshow med musikk som strekker seg fra Bach, Mozart og Paganini til 2000-tallet. Vær forberedt på å se en mester i arbeid, samtidig som du ler sokkene av deg!The Fluteman Show vant nylig den internasjonale prisen YAMawards for årets beste musikkproduksjon for barn og ungdom.Gabor Vosteen kommer til Tromsø i mars 2021, og i samarbeid med Arktisk filharmoni inviterer DKS Tromsø til en forrykende musikalsk forestilling for 6. trinnet.Hurra for blokkfløyta!Dette er en del av det faste DKS-tilbudet i fordypning musikk for elevene på 6. trinn. For mer informasjon om dato og tidspunkt som din skole er satt opp på, se turnéplan.   
​​​​​​​

TIFF JR - Binti ( bestillingstilbud 4.-5. trinn)

Film, Trinn: 4-5
Binti 12 år gamle Binti er født i Kongo og bor papirløs i Belgia sammen med sin far. Hun er en gladjente som har en drøm: bli kjent "vlogger" på Youtube.Så en dag kommer politiet for å sende dem ut av landet; livet snus på hodet og de må rømme til landsbygda. Ting begynner å se lysere ut når Binti møter Elias og moren hans. Hun fikser en youtubekanal for Elias sin “redd-opiokaklubb” - og kanskje hun også kan fikse det sånn at faren og mammaen til Elias forelsker seg, så de kan bli i Belgia?En herlig, og kul girl-power-film for hele familien.

TIFF JR - En helt almindelig familie (bestillingstilbud 5.-7. trinn )

Film, Trinn: 5-7
En helt alminnelig familie: Emma (11) har en helt alminnelig familie, spiller fotball, småkrangler med storesøstra og henger med venner. Helt til en dag, da faren hennes forteller at han er transkjønnet. Emmas verden er snudd på hodet – hun ante ikke engang at det gikk an å skifte kjønn. Kan Thomas, som fra nå av heter Agnete, fortsatt være pappa’n hennes?
Et dansk feelgood-drama basert på regissørens egne opplevelser, med sterke skuespillerprestasjoner.

TIFF JR - Jacob, Mimmi and the talking dogs (bestillingstilbud 3.-4. trinn )

Annet, Trinn: 3-4
Jacob, Mimmi and talking dogs (norske tekster)Jacob bor i byen og drømmer om å bli arkitekt slik som hans pappa. Han veldig god fantasi og han bruker dagene på å tegne, og å drømme seg bort. Når pappaen hans må på en lengre jobbreise, må Jacob bo sammen med den sjefete kusinen sin, Mimmi. En høyblokk blir bygget rett ved parken der Mimmi bor, og de to barna bestemmer seg for å stoppe byggingeprosessen. Det viser seg at de skal få god hjelp fra en gjeng med lokale hunder...som kan snakke! En vakker håndanimert film, basert på boken av Luize Pastore "Dog Town".

TIFF JR - Too far away 5.-7. trinn

Film, Trinn: 5-7
Vennskap og kjærlighet til fotball, på tvers av kulturer.Ben (11) og familien må flytte. Han må forlate skolen hvor han er populær og fotballaget der han er toppskårer. Nå er han plutselig en outsider og blir satt på benken på det nye laget. Det erikke bare Ben som er ny. Tariq (12) fra Syria er også fersk pålaget, men han blir populær meden gang og tar Bens plass på banen.
De bitre konkurrentene har kanskje mer til felles enn de først tror? Konkurranse og sjalusi utvikler seg til et varmt vennskap.

TIFF JR - Tottori - sommeren da vi var alene (bestillingstilbud 1.-2. trinn)

Annet, Trinn: 1-2
Tottori, sommeren vi var alene: De to søstrene, Vega (8) og Billlie (4) drar sammen med pappa på fjelltur. En ulykke intreffer; pappa ramler ned i en fjellsprekk og skader seg. Dermed må jentene dra på ferd i ødemarken alene for å forsøke å finne hjelp. På veien møter de små og store utfordringer, ville dyr og noen voksne som ikke klarer å hjelpe dem. Søstrene må ta saken i egne hender, finne sine egne "superkrefter" og forsøke å redde pappa!

TIFF JR- Dokumentar: Acasa, my home (bestillingstilbud 5.-7. trinn)

Film, Trinn: 5-7
Acasa, My home:I ett av verdens største urbane naturreservater, med innsjøer og hundrevis av ulike planter og dyrearter, levde ni barn og foreldrene deres i en hytte i ødemarken av Bukarets-deltaet, i 20 år. Når dette området blir omgjort til en nasjonalpark bestemmer myndighetene seg for å jage familien ut. Barna som pleide å bade og fiske i innsjøen blir tvunget til å tilpasse seg et nytt liv i Romanias hovedstad.Fiskestenger blir erstattet av mobiltelefoner og ettermiddagene tilbringes på skolebanken. Familien kjemper for å opprettholde sin identitet og følelse av frihet  i den moderne tilværelsen.

TIFF Junior 2020

Film, Trinn: 1-7
TIFF's barnefilmfestival TIFF jr. vil vise internasjonal kvalitetsfilm for utvalgte klassetrinn under vår festival i september 2020

TIFF jr. viser nye barnefilmer fra hele verden. Et av målene med TIFF jr. er å øke elevenes mediekunnskap - ved å vise et mangfold av filmer som skiller seg ut fra de mainstream serier og filmer barn ser mest av. Ved å utfordre barna med andre typer filmer, stimuleres barnas evne til å forholde seg kritisk til medieuttrykk.

Nærmere presentasjon med filmstudieark, og oversikt over dato og tilgjegnelige tidspunkt for årets filmer kommer snart.
Påmelding sendes til dks@tromso.kommune.no
ÅRETS TIFF JUNIOR: -FILMER SOM VISES I DKS:
Tottori, sommeren vi var alene (1.-2. trinn):De to søstrene, Vega (8) og Billlie (4) drar sammen med pappa på fjelltur. En ulykke intreffer; pappa ramler ned i en fjellsprekk og skader seg. Dermed må jentene dra på ferd i ødemarken alene for å forsøke å finne hjelp. På veien møter de små og store utfordringer, ville dyr og noen voksne som ikke klarer å hjelpe dem. Søstrene må ta saken i egne hender, finne sine egne "superkrefter" og forsøke å redde pappa!
Jacob, Mimmi and talking dogs (norske tekster, 3.-4. trinn):Jacob bor i byen og drømmer om å bli arkitekt slik som hans pappa. Han veldig god fantasi og han bruker dagene på å tegne, og å drømme seg bort. Når pappaen hans må på en lengre jobbreise, må Jacob bo sammen med den sjefete kusinen sin, Mimmi. En høyblokk blir bygget rett ved parken der Mimmi bor, og de to barna bestemmer seg for å stoppe byggingeprosessen. Det viser seg at de skal få god hjelp fra en gjeng med lokale hunder...som kan snakke! En vakker håndanimert film, basert på boken av Luize Pastore "Dog Town".
Binti (4.-5. trinn)12 år gamle Binti er født i Kongo og bor papirløs i Belgia sammen med sin far. Hun er en gladjente som har en drøm: bli kjent vlogger på Youtube. En dag når politiet kommer for å sende de ut av landet snus livet på hodet, de må rømme til landsbygda. Så begynner ting å se lysere ut når hun møter Elias og moren hans. Hun fikser en youtubekanal for Elias sin “redd-opiokaklubb” og kanskje hun også fikser det at faren og Elias sin mor forelsker seg og de blir i Belgia?En herlig, og kul girl-power film for hele familien. Vinner av Europas beste barnefilm 2019- ECFA kåringen foregikk i Berlin 2020.
En helt alminnelig familie (5.-7. trinn):Emma (11) har en helt alminnelig familie, spiller fotball, småkrangler med storesøstra og henger med venner. Helt til en dag, da faren hennes forteller at han er transkjønnet. Emmas verden er snudd på hodet – hun ante ikke engang at det gikk an å skifte kjønn. Kan Thomas, som fra nå av heter Agnete, fortsatt være pappa’n hennes?Et dansk feelgood-drama basert på regissørens egne opplevelser, med sterke skuespillerprestasjoner.
Acasa, My home (5.-7. trinn):I ett av verdens største urbane naturreservater, med innsjøer og hundrevis av ulike planter og dyrearter, levde ni barn og foreldrene deres i en hytte i ødemarken av Bukarets-deltaet, i 20 år. Når dette området blir omgjort til en nasjonalpark bestemmer myndighetene seg for å jage familien ut. Barna som pleide å bade og fiske i innsjøen blir tvunget til å tilpasse seg et nytt liv i Romanias hovedstad.Fiskestenger blir erstattet av mobiltelefoner og ettermiddagene tilbringes på skolebanken. Familien kjemper for å opprettholde sin identitet og følelse av frihet  i den moderne tilværelsen.

TreskjæringsPOP

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Dette er et DKS verksted i treskjæring hvor vi arbeider med en gammel håndverksteknikk kalt kolrosing. Elevene lærer seg grunnleggende ferdigheter som føring av treskjæringsjern med med «styre- hånd» og «kraft-hånhd.». Man kommen rankt tilg et spendende uttrykk hvor utskjæringene „fremkalles“ med en blanding av pulverisert bark og olje. Med denne kunnskapen vil vi skape moderne pop-kunst uttrykk. Vi tar utgangspunkt i tradisjonen men legger vekt på de kunstneriske mulighetene i teknikken, og elevene får skjære ut bilder i tre basert på egenkomponerte collager av utklipp fra aviser, magasiner & tegneserier.
Kolrosing er en gammel og viktig treskjæringsteknikk innen både norsk og samisk kunsthåndverk. Den brukes til utsmykning av både tre, bein eller horn og egner seg godt for nybegynnere i treskjæringens verden. Koblet med uttrykk og tolkninger av samtidskunst er målet i kurset å inspirere til transformasjon av tradisjoner inn i dagens samfunn.  
Oppbygging av DKS dagenEtter en presentasjon av tema jobber vi i første del av DKS dagen (ca. 2t) med bilder fra aviser, magasiner og tegneserier. Alle skaper seg et lite arkiv av utklipp og lar fantasien få forme historier som blir til en komposisjon. Dette overføres så til emnet ved hjelp av blyantskravering. I andre halvdel av DKS dagen (ca. 2,5t) vil vi jobbe med treskjæringsjernet og feste utrykkene til emnet. Til sist lages det en pasta av bark og olje som gnis over bildet slik at det blir «fremkalt» nesten som i et mørkerom. Verkstedet krever ikke forkunnskaper eller forarbeid. Det er ikke lagt opp til etterarbeid, men skolene kan på eget initiativ lage en utstilling av arbeidene fra kurset.

Ubeskrivelig

Annet, Trinn: 4-7
Ubeskrivelig! Verksted om å sette ord på dans og musikk er et verksted som tar utgangspunkt i nettopp det å beskrive bevegelser og lyder som kunstuttrykk. Med tanken om at kunst kan være et godt utgangspunkt for diskusjon og for at fantasien kan løpe har danser Silje Solheim Johnsen og saxofonist Ola Rokkones laget et verksted hvor det på ulike måter arbeides med ord i sammenheng med opplevelsen av dans og musikk. Verkstedet varer 1 dag.

Vinter i fangsthytta - Bestillingstilbud 4. trinnet

Kulturarv, Trinn: 4
"En må kunne alt, være like god snekker som baker, smed, skytter, skomaker - det er de tusen håndverksfag. Og likevel er ikke dette nok(...)," sa fangstmann Henry Rudi.

Overvintring på Svalbard var for mennesker som var eventyrlystne, kunne tåle ensomheten i isødet og likte jakt og fangst.

Det harde arbeidet innebar planlegging, tilrettelegging av fangsthytta, innsanking av ved, klargjøring av feller og det å ta vare på fangsten. Hvilke dyr de fanget og kunnskapen om disse var viktig for fangstmannen/kvinna. I tillegg til de vanlige gjøremålene innomhus. Farene ved livet i ensomheten var en annen ting. Historien om Henry Rudi og Wanny Woldstad fra Tromsø blir fortalt.

Dette og flere spennende historier vil dere få høre om på Polarmuseet. Vi kommer også inn på dyreetikk.

WoluM 2020-2021

Musikk, Trinn: 6
WoluM er et improvisasjons- og musiseringsverksted der elevene blir kjent med og får bruke digitale verktøyer som instrumenter. Det benyttes iPad`er og software-synther der musikerne på forhånd kan programmere de klangfarger og skalaer det skal jobbes med. Som fundament spiller musikerne en jazz/rock sjanger for å underbygge elevenes improvisasjon. Ved hjelp av de samme verktøyene kan elevene bruke effektapper til å underbygge musikken.
Gjennom verkstedet er elevene innom kompetansemål i musikk som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk og tempo. De får improvisere der utgangspunktet er rytme, melodi og harmonikk. Elevene får lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene. 

Årsutstillingen 2020 og Flagg Tromsø 2015-2020

Visuell kunst, Trinn: 7
KOMBINASJONSBESØK I UTSTILLINGENE HOS NORDNORSK KUNSTMUSEUM OG TROMSØ KUNSTFORENINGSom en del av fordypningen i visuell kunst som elever på 7. trinnet får, inngår besøk med omvisning i en kunstutstilling. I år kombinerer vi besøk i Årsutstillingen 2020 som Nordnorsk kunstmuseum er vertsskap for, med utstillingen Flagg Tromsø 2015-2020 hos Tromsø kunstforening. Se turnéplan for dato og tidspunkt for din skole, og send oss en bekreftelse på oppmøte.
ÅRSUTSTILLINGEN 2020:Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst.Den første utgaven av Årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Slik fikk utstillingen en helt sentral plass i det kommende kunstnerstyrte formidlingsarbeidet. Det var her man skulle vise det nye norske kunsthåndverket fra år til år, med fokus på bredde, kvalitet og eksperimentering innen faget.Det første tiåret ble den vist ved ulike regionale museer og gallerier. Det neste tiåret ble den sentralisert til Kunstindustrimuseet i Oslo, før den ambulerte en periode mellom kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim. Nå vises utstillingen ved landets store museer over hele landet, med mål om å tilby publikum et kontinuerlig bilde av utviklingen i feltet samtidig som at produksjonen møter ulike profesjonelle fagmiljøer i Norge.Norske Kunsthåndverkere samarbeider i år med Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø om produksjon av Årsutstillingen, som gjester Nord-Norge for første gang siden 1981!
FLAGG TROMSØ 2015 - 2020:Prosjektet 'Flagg Tromsø 2015 - 2020' tematiserer statsborgerskap og stiller spørsmål om identitet og nasjonalitet. Flagg er sterke symboler på makt som blir brukt i både krigføring og feiring, med mange ritualer knyttet til seg. Den symbolske verdien i å reise eller brenne flagg er nærmest universell. Bruken av farger og symboler i flagg har en lang og kompleks historie, som er studert i feltet vexillologi. Kunstnerne som er involvert i dette prosjektet tar stilling til disse problemstillingene når de utforsker flagg som medium, parallelt med at de inkluderer temaer fra sine individuelle praksiser.Siden 2015 har flaggstanga i Muséparken utenfor Tromsø Kunstforening hver måned vist et nytt flagg av en ny kunstner. Dette prosjektet avsluttes i 2020 med en utstilling som viser alle de 70 flaggene av 77 kunstnere. Prosjektet er kuratert av Randi Grov Berger.

Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere - DKS verksted

Visuell kunst, Trinn: 7
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst. Norske Kunsthåndverkere samarbeider i år med Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø om produksjon av Årsutstillingen, som gjester Nord-Norge for første gang siden 1981!
I denne forbindelse utarbeider vi DKS verksted hvor elevene skal få arbeide med materialer/kunsuttrykk som tar utgangspunkt i utstillingen. På nå værende tidspunkt er det ikke klart hvilken kunster eller verksted det blir. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut når dette er klart.

Åpne filter