Tilbake

Rekonstruksjon Utøya

Rekonstruksjon Utøya er en film om å overleve og om å leve videre med traumatiske minner fra den mest omfattende og brutale fascistiske terrorhandlingen som har funnet sted i Europa etter andre verdenskrig. Utøya-overlevere Rakel, Mohammed, Jenny og Torje gjenforteller sine historier i et tomt svartmalt filmstudio.

I løpet av to uker rekonstruerer de sine opplevelser fra 22.juli i 2011. Sammen med et filmteam og 12 andre ungdommer, og uten andre rekvisitter enn hvit tape til å merke gulvet med, gjenskaper de dagen som forandret livene deres. Dagen da morgendagens makthavere skulle bli et offer for et fascistisk korstog mot det åpne, demokratiske og flerkulturelle samfunnet.

I denne dokumentarfilmen vender av de overlevende tilbake til minne fordi de er overbevist om at det er viktig for dem selv, for oss, for samtiden og for fremtiden.

Nå med helt nytt undervisningshefte for skolene, med egne oppgaver for elevene. 

Lærerveiledning

Last ned:
Ressurshefte Rekonstruksjon Utøya

Denne filmen åpner opp for tverrfaglig arbeid, med fokus på flere fag. Fra 2020 skal undervisningen om 22. juli styrkes i norsk skole, i tillegg til at det er særlig innenfor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap i den nye Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen at filmen kan benyttes.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Vildabomben/Polarfox

Om kunstner / utøver / gruppe

Regissør Carl Javer, Produsent Fredrik Lange fra Vildabomben. 
​​​​​​​John Arvid Berger Norsk medvirkning i produksjonen, Fra Polarfox AS

Publikumskommentarer