Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Produksjonsliste
Program
Tromsø kommune
Viser 67 produksjoner
Visuell kunst • 7 - 7
Kunstarter i samspill • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 4 - 4
Visuell kunst • 7 - 7
Musikk • 8 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 7 - 7
Scenekunst • 4 - 4
Visuell kunst • 7 - 7
Film, Visuell kunst • 1 - 7
Visuell kunst • 7 - 7
Visuell kunst • 7 - 7
Kulturarv • 5 - 5
Musikk • 6 - 6
Musikk • 6 - 6
Kulturarv • 5 - 5
Visuell kunst • 7 - 7
Visuell kunst • 8 - 10
Film • 9 - 9
Visuell kunst • 7 - 7
Scenekunst • 1 - 4
Kulturarv, Scenekunst • 6 - 7
Film • 1 - 4
Kulturarv • 3 - 3
Visuell kunst • 7 - 7
Litteratur • 8 - 8
Kulturarv • 5 - 5
Visuell kunst • 7 - 7
Visuell kunst • 7 - 7
Film • 3 - 7
Visuell kunst • 7 - 7
Film • 1 - 4
Musikk • 6 - 6