Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
Produksjonsliste
Program
Tromsø kommune
Viser 56 produksjoner
Musikk • VG1 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 7 - 7
Visuell kunst, Kulturarv • 8 - VG3
Visuell kunst • 7 - 7
Annet • 5 - 7
Litteratur • 9 - VG3
Visuell kunst • 7 - 7
Kulturarv • VG1 - VG3
Visuell kunst • 7 - 7
Visuell kunst • 7 - 7
Kulturarv • 5 - 10
Film • 10 - VG3
Musikk • 8 - VG3
Kulturarv • VG1 - VG3
Film • 5 - 7
Film • 5 - VG3
Kulturarv, Visuell kunst • 7 - 10
Musikk, Kunstarter i samspill • 6 - 6
Litteratur • 9 - VG3
Visuell kunst • 7 - VG3
Visuell kunst • 8 - VG3
Visuell kunst • 7 - 7
Scenekunst • VG1 - VG3
Film • 8 - VG3
Film • 10 - 10
Scenekunst • 8 - VG3
Kulturarv • 1 - 3
Musikk • Voksne - Voksne
Visuell kunst, Kulturarv, Scenekunst, Musikk • VG1 - VG3
Litteratur • 8 - VG3
Kulturarv • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Film • 3 - 4
Visuell kunst • 7 - 7
Film • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7