Tilbake
Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Vinter i fangsthytta - Bestillingstilbud 4. tr.

OPPDATERING 12.03.20: TILBUDET ER AVLYST PÅ GRUNN AV COVID 19


"En må kunne alt, være like god snekker som baker, smed, skytter, skomaker - det er de tusen håndverksfag. Og likevel er ikke dette nok(...)," sa fangstmann Henry Rudi.

Overvintring på Svalbard var for mennesker som var eventyrlystne, kunne tåle ensomheten i isødet og likte jakt og fangst.

Det harde arbeidet innebar planlegging, tilrettelegging av fangsthytta, innsanking av ved, klargjøring av feller og det å ta vare på fangsten. Hvilke dyr de fanget og kunnskapen om disse var viktig for fangstmannen/kvinna. I tillegg til de vanlige gjøremålene innomhus. Farene ved livet i ensomheten var en annen ting. Historien om Henry Rudi og Wanny Woldstad fra Tromsø blir fortalt.

Dette og flere spennende historier vil dere få høre om på Polarmuseet. Vi kommer også inn på dyreetikk.

Tilbudet kan være med å oppfylle kompetansemål innenfor følgende læreplaner:

Samfunnsfag:

  • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår
  • setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart
  • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Norsk

  • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Polarmuseet
  • Produsent: Tromsø Museum Universitetsmuseet

Publikumskommentarer