Tilbake
Wanny Woldtsat med sønner, 1934 Foto: Tromsø Museum
Wanny Woldstad ca 1920-30 Foto: Tromsø Museum
Wanny Woldstad 1930-35 Foto: Tromsø Museum
Fra Henry Rudis fotosamling. Foto: Tromsø Museum

Vinter i fangsthytta - Bestillingstilbud 4. trinnet

"En må kunne alt, være like god snekker som baker, smed, skytter, skomaker - det er de tusen håndverksfag. Og likevel er ikke dette nok(...)," sa fangstmann Henry Rudi.

Overvintring på Svalbard var for mennesker som var eventyrlystne, kunne tåle ensomheten i isødet og likte jakt og fangst.

Det harde arbeidet innebar planlegging, tilrettelegging av fangsthytta, innsanking av ved, klargjøring av feller og det å ta vare på fangsten. Hvilke dyr de fanget og kunnskapen om disse var viktig for fangstmannen/kvinna. I tillegg til de vanlige gjøremålene innomhus. Farene ved livet i ensomheten var en annen ting. Historien om Henry Rudi og Wanny Woldstad fra Tromsø blir fortalt.

Dette og flere spennende historier vil dere få høre om på Polarmuseet. Vi kommer også inn på dyreetikk.


Lærerveiledning

Last ned:
Forarbeid og etterarbeid til Vinter i fangsthytta

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Polarmuseet
  • Produsent: Tromsø Museum Universitetsmuseet

Publikumskommentarer