Tilbake
Mark Ledingham
Lars Åke Andersen
privat

Litteraturprogram for elever på 8. trinn

Litteraturprogrammet for elever på 8. trinn er et årlig tilbud til alle elver på trinnet. Mandag 27. september, kl.13-15 er det informasjonsmøte for kontakt- og norsklærerne der programmet i sin helhet presenteres.

Bokprat
I ukene 42, 43 og 44   kommer elevene klassesvik til biblioteket der profesjonelle bokpratere presenterer ny og aktuell ungdomslitteratur som skal inspirere til å lese litteratur i ulike sjangre. Etter bokpraten har elevene anledning til å låne.

Verksted
Det er inngått avtale med flere forfattere om å holde skriveverksted i løpet av høst- og vårse,esteret. Verkstedene med forfatterpresentasjon, tid for gjennomføring og påmelding presenteres på nettet og det åpnes for påmelding etter programslipp våren 2021.
Følgende verksted er med i årets program:
uke 48: Blekksprut med Ron Røstad og Therese Bakkevoll. Verksted, hel dag.
Uke 45: Lær å skrive kick ass fortellinger på 90 minutter med Jan Tore Noreng. Verksted på 90 minutter.
Uke 46 og uke 8: Fantastisk fantasy med Elisabeth Øvreberg. Fantasy verksted, halv dag.
Uke 37, 39, 41 og 42: Skriv deg forbanna med Monika Steinholm. Verksted, halv dag.

Bokbad
For fjerde skoleår på rad inviteres noen skoler til å være med i fordypnoingsprogrammet bokbad. Norsklærere og skolebibliotekarer ved skolene som er med deltar på metodekurset Barnebokbad som arrangeres fredag 4.2.2022. Kurset er en innføring i metoden filosofisk samtale og gir praktisk veiledning hvordan elevene i fellesskap forbereder forfattermøte/bokbadet som arrangeres i uke 8 eller 9. Dette skoleåret bokbader elevene Sigrid Agnethe Hansen som er forfatteren av ungdomsromanen Ser du dette? som kom ut i 2020.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune

Publikumskommentarer