Tilbake

Utetime

Utetime tar elevenes faktiske omgivelser på alvor. I første halvdel av opplegget får elevene tilgang på egnede gjennbruksmaterialer og verktøy for å bygge egne fantasiprosjekter i skolegården. Friminuttet blir visningsarena for arbeidene til de andre elevene på skolen. Siste del benyttes til opprydding, dokumentasjon og refleksjon. 

Skolegårdene, som flekkvis ligger strødd utover landet vårt, representerer et unikt offentlig rom. I motsetning til allmenningen er dette barnas og ungdommens arena og skal være et trygt, men samtidig smart område å vokse opp i. Imidlertid utvikles og designes skolegårdene i vårt tid imot en mal av ferdigproduserte utemøblement, lekeapparat og forhåndsprogramerte aktivitetsbinger.

Dette er en del av det faste tilbudet til elever på 7. trinn, som en del av fordypning i visuell kunst.  ​​​​​​​

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Håvard Arnhoff

Publikumskommentarer