Tilbake
Foto: H. Myrlund
Foto: H. Myrlund

Dataspill som kultur og underholdning - workshop (Bestillingstilbud for 8.-10. trinn)

At dataspill har en sterk posisjon i barne- og ungdomskulturen, er det ingen tvil om. Majoriteten av norske barn og ungdom spiller dataspill, og digitale opplevelser er en naturlig del av deres hverdag. Digital kompetanse inngår også som en av de fem grunnleggende ferdighetene elevene skal tilegne seg i skolen.  

I dette opplegget analyserer vi og designer egne spill, samt vurderer ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i dataspill. Målet er å bevisstgjøre ungdom rundt spill, hva de består av, hvilke typer spill som finnes der ute, og at spill er både underholdning, næring, kunst og kultur. 

Det er få ting i kulturen vår som er så interaktivt som dataspill. Spill er en fellesnevner for mange unge. Det er noe de er opptatt av, og som de fleste har et entusiastisk og positivt forhold til.

I spill kombinerer man mange ulike kulturformer som gjør at man får en unik opplevelse, der man selv deltar og er med på å skape noe, og får et eierskap til det man gjør. På grunn av dette egner spill seg enormt bra til å formidle tematikk innenfor ulike emner som blant annet historie, helse, politikk, kunst og kultur. Det aktiviserer personen som spiller, og gir en helt annen innfallsvinkel, interesse og oppmerksomhet enn om man skulle lære det samme materialet fra for eksempel en dokumentarf eller en bok.

I løpet av kurset vil elevene lære mer om spill, ulike sjangere og hvordan spill kan brukes til å formidle ulik tematikk.

I tillegg er det svært få kvinner som arbeider med spill og teknologi, og ved å formidle dette som kvinne, bedriftseier, produsent og spilldesigner håper jeg å kunne inspirere flere jenter til å vurdere å studere teknologi.

Plan for opplegget (2,5 time)


Programmet foregår delvis som presentasjon og delvis som samtale mellom elevene og foredragsholder. Målet er å inspirere og aktivisere elevene, delta i diskusjoner underveis om hva spill er og hvordan man kan lage spill.

5 min: Filmskaperen intoduserer seg selv

10 min: Hva er en spillutvikler?

15 min: Hva er et dataspill?             

Spill som underholdning

Spill som kultur

10 min: Pause

30 min: Oppgave: Vi analyserer ulike mobilspill i grupper og presenterer for hverandre

10 min: Spill utover underholdning: Undervisning, kunst, trening og politikk

10 min: Pause

50 min: Vi designer egne spillkonsepter i gruppe

Brainstorming og presentasjon

10 min: Oppsummering og avslutning

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Henriette Myrlund

Om kunstner / utøver / gruppe

Henriette har en bachelor i spillutvikling fra Hamar. Hun har drevet med både foto, filmproduksjon og spillutvikling. Hun har arbeidet som spilldesigner i EA Playfish, samt startet to spillselskaper: Plus Point AS og Tellicherry AS. I senere år har hun også arrangert workshops/game jams i spillutvikling.

Publikumskommentarer