Tilbake
Foto: Abusdal & Uleberg
Foto: Bruno Barbey
Foto. Abusdal & Uleberg
Foto: Stuart Franklin
Foto: Terje Abusdal
Foto: Terje Abusdal

Videospill: på din kommando (Bestillingstilbud for 8.-10. trinn)

The only thing you have to do, is to shoot humans – hvordan lærer vi å hate?

Hva er det som skaper hat mot andre grupper av mennesker? Hvordan kan vi kjenne igjen propaganda og retorikk som prøver å få oss til hate andre?

Opplegget i dette kunstbesøket med Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg, søker å diskutere disse spørsmålene gjennom å la elevene møte medieuttrykk som på ulikt vis tematiserer propagandaens metoder for å skape avhumanisering og hat. Elevene får spille et Commodore 64-aktig skytespill hvor de spiller seg gjennom noen mer eller mindre korrekt gjengitte historiske hendelser fra 1989: Studentopprøret på Den himmelske freds plass, Berlinmurens fall, henrettelsen av ekteparet Ceausescu i Romania.

Spillsekvensen danner introduksjon til en felles refleksjon rundt historiefortelling og historieforfalskning. De historiske feilene spillet inneholder, rettes opp. Mennesker som deltok i hendelsene vises fram. Perspektivet utvides ved å se på propagandabilder og tekster fra forskjellige historiske epoker og ståsteder. Målet er å reflektere rundt propaganda, med vekt på hvordan den prøver å dele verden inn i de gode (oss) og de onde (dem) ved å bruke mekanismer for glorifisering og demonisering av mennesker.

Målet med opplegget er å bli mer bevisst på de kreftene i verden som prøver å ta menneskeligheten fra hele grupper av mennesker. Så slipper vi å skyte hverandre.

DKS-prosjektet tar utgangspunkt i en installasjon og videospill som ble laget i forbindelse med Sørlandsutstillingens 50 års-jubileum. 

Dette er et bestillingstilbud for ungdomsskolen. Utøverne kommer til skolen og opplegget gjennomføres i klasserom. Skolen melder seg opp for én dag/ to klasser.


Aktuelle læreplanmål 

Norsk etter 10. trinn:

bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster

utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon

gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast


Samfunnsfag etter 10. trinn:

vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk

gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Terje Abusdal og Jon-Edvard Uleberg

Publikumskommentarer