Tilbake
Jorun Eikill Veflen
Jorun Eikill Veflen
Per Øyvind Skjærvold Johansen

Lurveleven / Roskaremu - fast tilbud for 1. trinn (Skrål og Skrammel)

Gjennom musikk, sang, fortelling og miming er forestillingen Lurveleven (Roskaremu på kvensk) en invitasjon inn i et kvensk eventyrunivers. Elevene får bli kjent med den unge jenta Siiri Anna og hennes familie og lydene og språket som hører dem til. Når Siiri Annas eldre bror dør, blir all lyd borte, og Siiri Anna legger ut på en farefull ferd for å finne igjen det kvenske språket! Reisen tar henne inn i et eventyrunivers, der hun møter de merkeligste karakterer. Litt etter litt gjenvinner hun lydene og det kvenske språket som forsvant da broren hennes gikk bort.

Näyttämäpeli Roskaremu oon kuttu kväänin muistelusmailmhaan musikin, laulun, muisteluksen ja miimauksen kautta. Koululaiset saahaan opastua nuorheen tyttärheen Siiri Annhaan ja hänen perheesseen, ja kans niihin äänhiin ja kielheen mikkä heile kuuluthaan. Ko Siiri Annan vanhempi veli kuolee, jaukuthaan kaikki äänet, ja Siiri Anna lähtee vaaralisele reisule niin ette taas löyttäät kväänin kielen! Reisu viepi hänen muistelusmailman sisäle, missä hän kohattelee viekkhaimat haamut. Vähän kertaa hän voittaa takasin net ä kväänin kielen ja net äänet jokka hävisivä ko hänen veli nukkui pois.


Om utøverne

Cornelius Borger Østlie, Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl utgjør fortellertruppen Skrål og Skrammel. Truppen har siden 2015 reist rundt med fortellerforestillinger med utgangspunkt i samiske og kvenske fortellinger og eventyr, deriblant forestillingen Karhuu! Hvorfor bjørnen har så kort hals, som har vært på turné i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal.  

Skrål og Skrammels målsetting er å kunne tilby forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, med hovedvekt på den immaterielle kulturarven.

Ørjan Steinsvik er en fagutdannet skuespiller med en bachelor i Drama og teater fra Høyskolen i Volda og en treårig fagskoleutdanning i skuespill for film og TV fra Norsk Skuespillerinstitutt.


Borghild Otelie Aasebøstøl er en faglærer i drama/teater ved Høgskulen i Volda og scenekunstner med mastergrad i Estetiske fag fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 


Cornelius Borger Østlie er en strengeinstrumentalist med en bachelorgrad i musikk fra Høgskulen i Volda.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Skrål og Skrammel

Publikumskommentarer