Tilbake
Foto Kristin Nicolaysen
Foto Kristin Nicolaysen
Foto Kristin Nicolaysen
Foto Kristin Nicolaysen
Foto Kristin Nicolaysen
Foto Kristin Nicolaysen
Foto Kristin Nicolaysen

Kven er du? Bestillingstilbud for 6. trinn

Kven er du?

I det nye prosjektet IMMKven skal kulturforskere fra UiT Norges arktiske universitet sammen med Varanger museum/Ruija Kvenmuseum og dokumentarfilmskaperen Kristin Nicolaysen utforske videreføring av kvensk og norskfinsk kultur.

Museumspedagogen tar elevene med på en vandring i vandreutstillingen som dreier seg om å se på hvordan språk, natur og steder har betydning for videreføring av kvensk og norskfinsk kultur. Gjennom oppgaver og diskusjon blir elevene kjent med kvenenes samtid og begreper som kulturarv, identitet og tilhørighet. Undervisningsopplegget dekker flere av punktene i læreplan for samfunnsfag, og gir elevene en minnerik opplevelse. Mer informasjon om opplegget vil komme i forkant av opplegget.


Kompetansemål i samfunnsfag etter 7. trinn som helt eller delvis dekkes i dette opplegget:

  • «samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
  • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
  • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
  • utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag»

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Norges arktiske universitetsmuseum

Publikumskommentarer