Tilbake
Foto: Njål Guldbrandsen
Foto: Njål Guldbrandsen
Foto: Njål Guldbrandsen

Nordlysets arv - Bestillingstilbud 8.-10. trinn

Guovssahas – Nordlysforskning, historie og mytologi

Guovssahas er det samiske ordet for nordlys og noen mener at det betyr «lyset som høres». Kan nordlyset lage lyd og kan vi høre det i joiken? Tenk å få oppleve nattemørket og nordlyset mitt på lyse dagen, i den nye moderne nordlysutstillingen. Mens nordlyset beveger seg over deg, blir du fortalt om myter og historier knyttet opp mot nordlyset. Du blir tatt med på en reise i tiden fra gamle forestillinger til ny forskning.

Nordlyset har i all tid påvirket oss her i nord, spredd begeistring, glede og frykt. Dette kan vi se nærmere på gjennom tekst, bilder, lyder og kunsten. Elevene får en visuell, auditiv og interaktiv opplevelse i møte med nordlyset i forskning, historie og mytologi.


Kompetansemål som kan brukes til forarbeid og etterarbeid

Naturfag (NAT01‑04) etter 10. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • ​analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • ​bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
  • ​gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • ​utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen

Samfunnsfag (SAF01‑04) etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • utforske hvordan teknologi har vært og fortsatt er en endringsfaktor, og drøftede innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø Museum

Publikumskommentarer