Tilbake
Foto: Mari Karlstad

Hillesøy i vikingtiden - Fast tilbud/ Bestillingstilbud for 5.-6. trinn

Hvordan vet vi noe om vikingenes levesett? I vårt pedagogiske skuespill laget av studentene på årsstudiet i drama, får elevene møte Hillesøyfolket som levde for 1200 år siden og arkeologene som fant dem i 2017.

Hillesøyfolket og arkeologiske utgravninger gjennom skuespill og praktiske oppgaver

Gjennom små korte teaterstykker får elevene bli kjent med Hillesøy og se en rekke hendelser, i tillegg til utgravningen av den mest bevarte vikinggraven i Nord-Norge. Elevene blir tatt med tilbake til den tiden da menneskene i graven levde, og de vil få kunnskaper om levesettet for 1200 år siden.

Ved hjelp av praktiske oppgaver skal de selv også bli kjent med hvilke ulike fagfolk som knyttes til en utgravning og få mulighet til å utføre elementer i arbeidet ulike fagfolk gjør - før, under og etter utgravningen. Vi diskuterer hvilke kunnskaper vi kan være rimelig sikre på, hvilke som er gjetninger og hvilke feilkilder som finnes. Kanskje de plutselig selv sitter i en virkelig utgravning?

Noen grupper i Hillesøy i vikingtiden inngår som en del av de faste tilbudet i kulturarv for 5. trinn. De resterende gruppene er bestillingstilbud for 5.-6. trinn.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø Museum

Publikumskommentarer