Tilbake

Arkitektur - tegning og modellbygging

Kunstner Pia Krabberød starter DKS verkstedet med fem minutters innledning om arkitektur. Der elevene blir presentert for noen utvalgte bygg fra historien. Bygg som viser store forskjeller og som åpner opp samtalen om de bakenforliggende behovene og ideene som er styrende for arkitekturen.

Elevene får så tegne sitt eget fantasibygg. Dette skal omsettes til en plantegning som angir størrelser og proporsjon. På bakgrunn av sin plantegning lager elevene først en prøve i bølgepapp før elevene skal bygge huset i arkitektpapp i målestokk 1:1.

Underveis i arbeidet vil samtalen styres inn på spørsmål om hvilken betydning arkitektur har.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Pia Krabberød
  • I samarbeid med: Pia Krabberød, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Pia Krabberød

Om kunstner / utøver / gruppe

Pia Krabberød er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, der hun avsluttet sin master i 2004. Hun jobber med ulike medier som tegning, foto og papirarbeider/skulptur. Hun jobber til daglig med egne prosjekt i sitt atelier på Troms Fylkeskultursenter. Pia har ved siden av sitt virke med kunstnerisk arbeid jobbet deltid i kulturskolen i 12 år.

Publikumskommentarer