Tilbake
Tone Holmen

Hvilket dyr vil du redde fra klimakrisen?

Klimakrisen formidlet gjennom kunst. Elevene får lære hvordan uttrykke seg gjennom kunst ved å bruke et hverdagslig produkt som plastposer til å skape et dyr eller figur de har et forhold til. Ved hjelp av gamle håndverksteknikker lærer de å skape en 3D form ved hjelp av hønsenetting, sette sammen farger, mønster, knyteteknikker, etc.

Dette DKS verkstedet ønsker å bidra til debatten og bevisstgjøringen om hvilken effekt bl.a. plast har på vår klode. Kunstner vil snakke om hvordan vi som kunstnere kan bevisstgjøre samfunnet ved at dyr lider og dør pga. forurensning. Kunstner ønsker å åpne opp for samtale rundt ulike spørsmål som:

Hvor klimaendringene kan føre oss?

Hva vil skje med det dyret/figuren vi nettopp laget i fremtiden? Vil de overleve?

Hva kan vi som enkelt mennesker gjøre?

Hva kan vi sammen gjøre?

Elevene velger et dyr de har et forhold til. Elevene sitter i grupper slik at de kan samtale og inspirere hverandre i ideskaping- og gjennomføringsprosessen. Resirkulerte plastposer klippes i strimler og ved hjelp av gammel tekstil knyteteknikk festes plaststrimlene til hønsenettingen. Så formes produktet til et dyr/figur de ønsker å redde fra klimakrisen?

I dette verkstedet har kunstner valgt å bruke plasthandleposer som er et stort tema for tiden. Kunstner vil vise hvordan et hverdagslig produkt bevisst kan brukes til å skape kunst med et budskap.

Målsettingen er å sette i gang en tankeprosess på hvor klima-endringen kan føre oss samt få en bevissthet rundt eget forbruk som er med på å øke eller minske klimakrisen. Hva kan vi gjøre sammen for å endre på dette?

Hva vil skje med det dyret de nettopp har laget? Vil det overleve? Hvordan uttrykke seg? F.eks. vil de la dyret framstå som veldig søtt eller vil de f.eks. ødelegge det dyret de nettopp har laget? Diskusjon om hva er den beste uttrykksmåten?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tone Holmen
  • I samarbeid med: Tone Holmen, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Tone Holmen

Om kunstner / utøver / gruppe

Tone Holmen har sin utdannelse i Fine Art fra Universitetet i Brighton (BA), Can.mag i samfunnsvitenskap fra UiT samt kuratorstudiet ved Høgskolen i Telemark. Etter mange år som kunstner i England bor og arbeider hun nå i Tromsø.

Publikumskommentarer