Tilbake
TMU
TMU
TMU
TMU

STEINALDER i NORD - Bestillingstilbud 3. trinn

Nord-Norge ble tidlig bebodd - de eldste spor av mennesker i Norge er funnet i Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på Træna i Nordland. Formidlinga er knytta til forhistoria til Nord-Norge og spesielt til Tromsø-området.

Bli kjent med steinalderen i Nord-Norge gjennom aktivitetstema med bruk av arkeologikassa ute, flint som redskap, og helleristning. De fleste aktivitetene ute.

Elevene får være med på en utgravning i arkeologikassen, og må forske på hva gjenstandene vi finner kan være. De vil få prøve seg på ulike typer steinalderteknologi. Likeså vil de bli kjent med helleristninger og jakt– og fangstmetoder. I utstillingen vil de få se gjenstander fra steinalderen.

Elevene får prøve seg på ulike aktiviteter knyttet til tidsperioden:  bruk av flintkniv, avtegning av helleristninger.Lærerveiledning

Forarbeid i klassen

Vedlagt studieark kan brukes til forarbeid med klassen før besøket.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø museum universitetsmuseet
  • Produsent: Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Publikumskommentarer