Tilbake
Nordnorsk vitensenter
Nordnorsk vitensenter

Når nettene blir lange, og mørket faller på - bestillingstilbud 1.-2. tr.

Når nettene blir lange og mørket faller på, da er tiden inne til å se på stjernene.

Hva er et stjernebilde? Lager egentlig stjernene bilder? Hvorfor snakker vi i Norge om Karlsvogna, når de i England kaller de samme stjernene for Plogen?

Med utgangspunkt i noen av de mest kjente stjernebildene forteller vi eventyr som har gitt opphav til navnene. Vi er innom både samiske, nordiske og greske myter og sagn.

Hva annet kan vi se på nattehimmelen? Vi ser etter Melkeveien og planeter slik de ses fra jorda. Og til slutt tar vi en reise ut i solsystemet for å besøke noen av de andre planetene som går i bane rundt vår sol.

Tilknytning til læreplanen

Overordnet del, Identitet og kulturelt mangfold
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.

Kompetansemål, Naturfag
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.

Planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk vitensenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Nordnorsk vitensenter er et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter på universitetscampus ved Universitetet i Tromsø. Senteret er et møtested der barn og voksne kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi på en morsom og engasjerende måte

Publikumskommentarer