Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
Rekonstruksjon Utøya
Produksjonsliste
Program

Rekonstruksjon Utøya

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Rekonstruksjon Utøya er en film om å overleve og om å leve videre med traumatiske minner fra den mest omfattende og brutale fascistiske terrorhandlingen som har funnet sted i Europa etter andre verdenskrig. Utøya-overlevere Rakel, Mohammed, Jenny og Torje gjenforteller sine historier i et tomt svartmalt filmstudio. I løpet av to uker rekonstruerer de sine opplevelser fra 22.juli i 2011. Sammen med et filmteam og 12 andre ungdommer, og uten andre rekvisitter enn hvit tape til å merke gulvet med, gjenskaper de dagen som forandret livene deres. Dagen da morgendagens makthavere skulle bli et offer for et fascistisk korstog mot det åpne, demokratiske og flerkulturelle samfunnet.

I denne dokumentarfilmen vender av de overlevende tilbake til minne fordi de er overbevist om at det er viktig for dem selv, for oss, for samtiden og for fremtiden.

Det vil bli laget et undervisningshefte. 

I forkant av visningen for elevene ber vi om at alle skolene sender en eller flere lærere til lærervisningen 19. september kl. 13 på Aurora Kino Fokus, sal 2. 

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

Punkt 1.1 Menneskeverdet

Punkt 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Punkt 1.6 Demokrati og medvirkning

Kjerneelementer hentet fra læreplan i Samfunnsfag:

 • Undring og utforskning
 • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Kjerneelementer hentet fra læreplan i KRLE: 

 • Livssyn 
 • Religiøst mangfold 
 • Filosofi og etikk 

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Tromsø kommune
 • Kunstnere/grupper: Vildabomben/Polarfox

Om kunstner / utøver / gruppe

Regissør Carl Javer, Produsent Fredrik Lange fra Vildabomben. 
​​​​​​​John Arvid Berger Norsk medvirkning i produksjonen, Fra Polarfox AS

Multimedia og vedlegg

Bilder

Rekonstruksjon Utøya_1.jpeg
Rekonstruksjon Utøya_2.jpeg
Rekonstruksjon Utøya_3.jpeg
Rekonstruksjon Utøya_4.jpeg

Video/Lyd

Film
Trinn: 10 - 10
Læreplanens overordnede del:Punkt 1.1 MenneskeverdetPunkt 1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthetPunkt 1.6 Demokrati og medvirkningKjerneelementer hentet fra læreplan i Samfunnsfag:
 • Undring og utforskning
 • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
 • Identitetsutvikling og fellesskap
Kjerneelementer hentet fra læreplan i KRLE: 
 • Livssyn 
 • Religiøst mangfold 
 • Filosofi og etikk 
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Tromsø DKS: 
dks@tromso.kommune.no
​​​​​​​Tel: 900 75 317 
Programlengde
135 minutter
Arena / rom
Aurora kino Fokus
Tekst til ukeplan
Alle 10. trinnselevene i Tromsøskolen skal se filmen Rekonstruksjon Utøya i perioden 14.-18 oktober. I forkant har lærerne sett filmen, og det er laget et pedagogisk opplegg i forbindelse med visningene. Skolene har også anledning til å følge opp filmvisningen i etterkant, med besøk på skolen av relevante faginstanser. 
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune