Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
SEI - SAKS - PAPIR
Produksjonsliste
Program

SEI - SAKS - PAPIR

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Verkstedene tar utgangspunkt i mine verk "Hemisfære I og II". Elevene vil bli kjent med fiskeskinn som materiale og vil arbeide både individuelt og i fellesskap ut fra en forenklet utgave av det systemet som ligger til grunn for konstruksjonen av verkene og de mange mulighetene som ligger i det. Kunstner viser gjennom PP hvordan hun arbeider med fiskeskinn i sine verk. Elevene vil få en introduksjon til fiskeskinn som materiale, dets egenskaper og kvaliteter. 

Det blir gjennomgang av Fibonacci's tallrekke og det gyldne snitt l er utgangspunkt som er et viktig utgangspunkt når elevene skal konstruere/tegne sitt eget verk med inspirasjon fra kunstverkene "Hemisfære I og II".

Målsetting er å gi elevene innblikk hvordan kunstner arbeider for å komme frem til et kunstnerisk uttrykk, skape bevissthet rundt matematikk i naturen og i kunst som arkitektur, musikk, visuell kunst etc., og bruk av naturen og naturmaterialer.

Elevene skal jobbe individuelt og sammen om et felles prosjekt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Solveig Ovanger
  • I samarbeid med: Solveig Ovanger, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Solveig Ovanger

Om kunstner / utøver / gruppe

Solveig Ovanger har arbeider med skinn og lær i ca 40 år. I de siste årene har hun tatt i bruk fiskeskinn som materiale. Solveig Ovanger bruker for det meste lokale fiskeslag som torsk og sei som hun bereder ved bruk av enkle og naturvennlige metoder. Hun arbeider 3-dimensjonalt, lar seg inspirere av bevegelser i naturen. Noen ganger benytter hun speil for å skape illusjoner.


Medvirkende

  • Solveig Ovanger
  • Solveig Ovanger (Kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Hemisfære I.jpg
Foto: Solveig Ovanger
Fiskeskinn -sei.jpg
Foto: Solveig Ovanger
Mønster ved hjelp av Fibonacci tallrekke.jpg
Foto: Solveig Ovanger
Sei -saks - papir.jpg
Foto: Solveig Ovanger
Hemisfære II.jpg
Foto: Solveig Ovanger
Visuell kunst / Kunsthåndverk
Trinn: 7 - 7
Turnéplan: SEI - SAKS - PAPIR
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS koordinator Britt Hennie Halvorsen, tlf. 912 47 649e-post: britt.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no
Kontaktperson utøver
Solveig Ovanger, tlf. 95 23 21 85E-post: solveig.ovanger@online.no
Programlengde
5 timer, 09.00-14.00
Arena / rom
Kunstskolen (Kulturskolen avd. for visuell kunst), Strandveien 95, 9006 Tromsø
Er workshop
Ja
Merknad
Elevene må ta med blyant og viskelær, passer og linjal, gjerne en vinkel. Info. møtet om DKS verkstedene for skoler i høstsemesteret onsdag 12.september og for skoler i vårsemesteret onsdag 21.november -18. Møtet er fra 15.00-16.00. Møtet finner sted på Kunstskolen (Kysten), Strandveien 95 (Kysten).
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Solveig Ovanger (Kunstner)