Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Programinnmelding

Programforslag - Innmelding skoleåret 2019-20

Om du har et prosjekt du vil presentere for DKS, så ta gjerne kontakt.

I løpet av høsten 2018 vil det være mulig å sende inn et innmeldingsskjema for skoleåret 2019-20. 

Fristen for innmeling for skoleåret 2018-19 gikk ut 11. febraur 2018.
Vi tar kontakt med de forslag vi vurderer som aktuelle. Programarbeidet vårt for skoleåret 2018-19 vil være ferdigstilt i løpet av mai-18.

Vi anbefaler alle å lese om DKS Tromsømodellen, og hvilken programerklæring vi jobber etter i DKS Tromsø.

I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst og kultur spesielt rettet mot barn og unge.
Dette stiller krav til gjennomtenkte prosjekter og et program med en kunstnerisk kjerne som tar et ungt publikum på alvor.

Den kulturelle skolesekken er ikke en kommunal tilskuddsordning for søknader om produksjon eller turnéstøtte.
Men DKS har mulighet til å gå inn og bidra til å utvikle nye produksjoner, enten gjennom støtte, være med på utvikling, igangsette pilotprosjekter og lignende. 
Ta kontakt dersom du har idéer du ønker å lufte for oss.    

Tromsø kommune har i likhet med flere andre kommuner og fylker valgt å ikke bruke den nye
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken i sin helhet.

Vi kommer for skoleåret 18/19 til å følge de anbefalingene som blir gitt av KS mht. honorarenes størrelse.

I den foreløpige anbefalingen vil den nye satsen for lønnsmottakere være kr 3.035,- mens den for oppdragstakere vil være kr 3.899,- per dag.

Andre utgifter dekkes etter avtale med DKS.

For ensembler og institusjoner gjøres egne avtaler om honorering og dekning av utgifter.