Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Programinnmelding

Programforslag - Innmelding skoleåret 2017-18 - Ny frist 24. februar

Om du har et prosjekt du vil presentere for DKS, så kan du levere en prosjektbeskrivelse via vårt online-innmeldingsskjema. Send inn dine forslag innen 24. februar 2017 for skoleåret 2017-18 via linken du finner nederst på denne siden.


 

Vi tar kontakt med de forslag vi vurderer som aktuelle. Programarbeidet vårt for skoleåret 2017-18 vil være ferdigstilt i løpet av mai-17.

Vi anbefaler alle å lese om DKS Tromsømodellen, og hvilken programerklæring vi jobber etter i DKS Tromsø.

I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst og kultur spesielt rettet mot barn og unge.
Dette stiller krav til gjennomtenkte prosjekter og et program med en kunstnerisk kjerne som tar et ungt publikum på alvor.

Den kulturelle skolesekken er ikke en kommunal tilskuddsordning for søknader om produksjon eller turnéstøtte.
Det vil si at DKS Tromsømodellen har ikke midler til å utvikle prosjekter og dekke prøve- og produksjonskostnader,
men vi kan være behjelpelig med rådgiving og komme med innspill om hvordan prosjektet kan bli best mulig for DKS.

Link til innmeldingsskjema

Tromsø kommune har i likhet med flere andre kommuner og fylker valgt å ikke bruke den nye
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken i sin helhet.
Honoraret/dagsatsen for forestillingen/formidlingen baserer seg allikevel på grunnbeløpet fra
den første rammeavtalen.

Vi kommer for skoleåret 18/19 til å gjøre en ny gjennomgang og vurdering av hvilke satser
og avtaler vi kommer til å følge basert på praksis hos de andre aktørene i feltet.

Satsene som inntil videre gjelder er:

Honorarsatser selvstendige kunstnere:
Selvstendig næringsdrivende: NOK 3.323,-
Lønnsmottakere: NOK 3 .061

Andre utgifter dekkes etter avtale med DKS.

For ensembler og institusjoner gjøres egne avtaler om honorering og dekning av utgifter.