Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Programinnmelding

Programforslag - Innmelding skoleåret 2019-20

Om du har et prosjekt du vil presentere for DKS, så ta gjerne kontakt.

Frist for programminnmelding for skoleåret 2019-20 har blitt utsatt til 15. oktober. 

Frist for programinnmelding har blitt utsatt til 15. oktober. Etter dette vil  vi ta kontakt med de forslag vi vurderer som aktuelle.

Vi anbefaler alle å lese om DKS Tromsømodellen, og hvilken programerklæring vi jobber etter i DKS Tromsø.

I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst og kultur spesielt rettet mot barn og unge.
Dette stiller krav til gjennomtenkte prosjekter og et program med en kunstnerisk kjerne som tar et ungt publikum på alvor.

Den kulturelle skolesekken er ikke en kommunal tilskuddsordning for søknader om produksjon eller turnéstøtte.
Men DKS har mulighet til å gå inn og bidra til å utvikle nye produksjoner, enten gjennom støtte, være med på utvikling, igangsette pilotprosjekter og lignende. 
Ta kontakt dersom du har idéer du ønker å lufte for oss.    

I påvente av politisk behandling av den nye rammeavtalen som foreligger mellom KS og MFO vil vi forholde oss til de tidligere satsene.

Våre satser for 2018/19 og 2019/20 vil for lønnsmottakere være kr 3.035,- mens den for oppdragstakere vil være kr 3.899,- per dag.

Andre utgifter dekkes etter avtale med DKS.

For ensembler og institusjoner gjøres egne avtaler om honorering og dekning av utgifter.

PROGRAMINNMELDING GJØRES VIA DETTE SKJEMAET.