Steinerskolen i Tromsø

Steinerskolen i Tromsø

Postadresse: Inga Sparboesvei 41, 9007 Tromsø

Besøksadresse: , 9007

Telefon: 77 65 60 50

Kontaktperson: Ina Holland Nell, 77 69 88 70 , ina.holland-nell@steinerskolen.no, Tone Haugan, tone.haugan@steinerskolen.no (kulturkontakt)

Antall produksjoner: 28

  • Alle

Arkitektur/tegning og modellbygging

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Kunstner Pia Krabberød starter DKS verkstedet med fem minutters innledning om arkitektur. Der elevene blir presentert for noen utvalgte bygg fra historien. Bygg som viser store forskjeller og som åpner opp samtalen om de bakenforliggende behovene og ideene som er styrende for arkitekturen.Elevene får så tegne sitt eget fantasibygg. Dette skal omsettes til en plantegning som angir størrelser og proporsjon. På bakgrunn av sin plantegning lager elevene først en prøve i bølgepapp før elevene skal bygge huset i arkitektpapp i målestokk 1:1.Underveis i arbeidet vil samtalen styres inn på spørsmål om hvilken betydning arkitektur har.

Byvandring: jødisk historie og kultur i Tromsø - bestillingstilbud 8.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Ny byvandring som viser en lite kjent del av Tromsøs historie!
Hvordan har den lille jødiske befolkningen preget bybildet i Tromsø? Hvilke spor finner man av jødisk liv i Tromsø i dag? Hva er en snublestein? Kan man trekke paralleller mellom den jødiske minoritetens erfaring og andre minoriteter? 

I Perspektivet Museums store bildesamling finner man kun ett familieportrett av en jødisk familie i Tromsø, samt tre bilder av forretninger drevet av personer med jødisk opphav. Hvorfor er det så lite materiale i samlingen?I denne byvandringen i sentrum av Tromsø ønsker Perspektivet Museum å sette fokus på jødisk historie, kultur og tradisjoner, som har vært en underkommunisert del av byhistorien. Sentralt i vandringen står en formidler som tar elevene med på en historisk reise og oppdagelsesferd i byen.Mye av aktiviteten og livet til Tromsø-jødene før andre verdenskrig var sentrert rundt nettopp bykjernen. Det var her de bodde og drev forretninger, og hadde interimsynagoge. Sammen med formidler vil elevene utforske områder og bygninger som til sammen vil danne et bilde av den jødiske historien i deres by.

Eventyret om Beethoven - Bestillingstilbud 1.-4. trinn

Musikk, Trinn: 1-4
Velkommen til konsert fra Minken Fosheims serie for barn om de klassiske komponistene!I Beethoven-året 250 år etter hans fødsel har vi gleden av å presentere «Eventyret om Beethoven».Dukken Rosenstjert, spilt av Helene Byhring, og sopran Isa Katharina Gericke synger og forteller, i samspill med Beethovens vakre komposisjoner, spilt av Arktisk Filharmoni. Isa Katharina Gericke er en av landets mest allsidige sanger med et repertoar som spenner fra barokk til samtid, via cabaret og romanser.  Isa samarbeidet med Minken Fosheim ved flere anledninger, blant annet som skuespiller og sanger i «Eventyret om Kirsten Flagstad».Helene Byhring Fosheim har fulgt Dukken Rosenstjert gjennom hele eventyrserien om de klassiske komponistene. Hun har vært engasjert ved Riksteatret, Annes Dukketeater og Minkens Barne- og Ungdomsteater.Fortellingen om Ludwig van Beethoven starter når han som barn lekte med tangentene. Fra han som åtteåring begynte å turnere, til han ble komponisten vi kjenner til som voksen. Kom og bli kjent med Ludwig van Beethoven fredag 27. november 2020.
Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. Per nå er det kapasitet til 200 personer per forestilling. Dette kan endres fortløpende.

Hillesøy i vikingtiden - Fast tilbud 5. trinn (noen bestillingsplasser)

Kulturarv, Trinn: 5-6
Hvordan vet vi noe om vikingenes levesett? I vårt pedagogiske skuespill laget av studentene på årsstudiet i drama, får elevene møte Hillesøyfolket som levde for 1200 år siden og arkeologene som fant dem i 2017.Hillesøyfolket og arkeologiske utgravninger gjennom skuespill og praktiske oppgaverGjennom små korte teaterstykker får elevene bli kjent med Hillesøy og se en rekke hendelser, i tillegg til utgravningen av den mest bevarte vikinggraven i Nord-Norge. Elevene blir tatt med tilbake til den tiden da menneskene i graven levde, og de vil få kunnskaper om levesettet for 1200 år siden.Ved hjelp av praktiske oppgaver skal de selv også bli kjent med hvilke ulike fagfolk som knyttes til en utgravning og få mulighet til å utføre elementer i arbeidet ulike fagfolk gjør - før, under og etter utgravningen. Vi diskuterer hvilke kunnskaper vi kan være rimelig sikre på, hvilke som er gjetninger og hvilke feilkilder som finnes. Kanskje de plutselig selv sitter i en virkelig utgravning?


Hva er lyd? Bestillingstilbud 3.-4. trinn

Musikk, Trinn: 3-4
Velkommen til konsert,  fredag 23. oktober!Grusomme lyder, vakre lyder, stillhet, støy.Hva er egentlig lyd, og når blir lyd til musikk? Forestillingen er utformet i samarbeid med Vitensenteret i Tromsø. Den erfarne realfagspedagogen Astrid Wara formidler sin store kunnskap på engasjerende vis. Musikerne er forsøkskandidater for ulike lydeksperiment samtidig som de spiller flott musikk. Det blir lærerikt, spektakulært, spennende og morsomt.Her blir det både flammer og smell, ulyder og vakker musikk.Konserten finner sted på Kulturhuset - hovedscenen, etter gjeldende smittevernregler. Per dags dato er det plass til maks 200 per forestilling, etter gjeldende smittevernsregler. Dette kan endre seg fortløpende.

KAIVANDRING I ISHAVSBYEN

Kulturarv, Trinn: 5-7
Gjennom kaivandringen vil elevene få møte ulike fortellinger fra Tromsø som ”Porten til Ishavet”, også sett fra barns synsvinkel—for eksempel gjennom aktiviteter som barn gjorde på kaia, på sjøen, i nærheten av kaia.Hvordan var byen da ishavsskutene dro, eller når de kom tilbake fra Østerisen og Vestisen? Hva var aktivitetene på kaia og i båtene?TMU tar dere med på en vandring fra langs kaia fra nord til sør i byen eller omvendt (med forbehold om byggeaktivitet på kaiene).

Litteraturprogram for elever på 8. trinn

Litteratur, Trinn: 8
Litteraturprogrammet for elever på 8. trinn er et årlig tilbud til alle elver på trinnet. Mandag 21. september, kl.13-15 er det informasjonsmøte for kontakt- og norsklærerne der programmet i sin helhet presenteres.Bokprat
I ukene 40 - 42 kommer elevene klassesvik til biblioteket der profesjonelle bokpratere presenterer ny og aktuell ungdomslitteratur som skal inspirere til å lese litteratur i ulike sjangre. Etter bokpraten har elevene anledning til å låne.Verksted
Det er inngått avtale med flere forfattere om å holde skriveverksted i løpet av høst- og vårse,estere. Verkstedene med forfatterpresentasjon, tid for gjennomføring og påmelding presenteres på nettet og det åpnes for påmelding etter programslipp våren 2020.Bokbad
For tredje skoleår på råd invitres noen skoler til å være med i fordypnoingsprogrammet bokbad. Norsklærere og skolebibliotekarer ved skolene som er med deltar på¨metodekurset Barnebokbad som arrangeres onsdag 13.1.2021. Kurset er en innføring i metoden filosofisk samtale og gir praktisk veiledning hvordan elevene i fellesskap forbereder forfattermøte/bokbadet som arrangeres i uke 7. Dette skoleåretbokbader elevene Michael Stilson, aktuell med ungdomsromanen Bare spille ball og oppfølgeren Alene gjennom (2020)

Luther øre - reformasjonens kirkekunst gjenskapes med nåtidens 3D-teknologi. Bestillingstilbud 8.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Gud bevare meg vel! Hva har samer, trolldom og kunst med reformasjonen å gjøre?På Tromsø Museum - Universitetsmuseet får elevene svaret mens de utforsker moderne og gamle kunstuttrykk i skjønn forening. Elevene blir tatt med på en reise tilbake i tid, der gapestokker og kirkehammere truer de som ikke følger med. Reisen tar for seg den spennende historien om hvordan den lutherske lære røsket opp i et samfunn der kirka hadde all makt, og eneste vei til Guds ord var gjennom kunsten.Med bruk av 3D-penner får elevene selv illustrere hvordan gammel historie kan bli gjort ny. Tromsø Museum - Universitetsmuseet bruker gammel kunst og ny teknologi, musikk, kostymer og dramaturgi for å formidle den spennende historien om reformasjonen i Nord-Norge.

Mitt språk, min arv - Bestillingstilbud 5. - 10. trinn

Kulturarv, Trinn: 5-10
Hva er ditt hjertespråk, eller ditt gollegiella (gullspråk)? I Norge, i vårt multikulturelle land, er vi så heldig å ha 300 språk. Utstillingen «Mitt språk, min arv» forteller om dette mangfoldet. Hva har språket å si for identitet? Hvilket innvandrerspråk snakkes det mest av i Tromsø? Er det positivt eller negativt å snakke flere språk i barndommen? Dette er noen av flere spørsmål som blir besvart i vårt undervisningsopplegg knyttet til Nordens, Norges og spesielt Nord-Norges språkarv.Undervisningen og utstillingen bygger på forskningsarbeid i regi av forskningsgruppe AcqVA ved UiT Norges arktiske universitet og Norges naturvitenskapelig-tekniske universitet, som studerer både flerspråklighet og språk som en grunnleggende del av menneskesinnet – en mental grammatikk. 
Undervisningsopplegget dekker kompetansemål innenfor de fleste språkfag og samfunnsfag. For å nevne noen:
Samfunnsfag (SAF0104) etter 10. trinnMål for opplæringa er at eleven skal kunneredegjøre fornorskingen av samene og de nasjonale minoritetene og uretten de har vært utsatte for, og reflektere over hvilke konsekvenser det har hatt og har på individ- og samfunnsnivåreflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold
Norsk (NOR0106) etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunneforklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dagutforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter
Norsk for elever med samisk (NOR0304) etter 10. trinn
utforske det språklige mangfoldet i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere over egen og andres språksituasjon
Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF0101) etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunneundersøke og reflektere over ulike sider ved kvensk/norskfinsk kultur og historie og ulike sider ved «tre stammers møte»
Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR0802)Nivå 1Mål for opplæringen er at eleven skal kunnereflektere over sin egen flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunnNivå 2reflektere over sin egen og andres flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunnkjenne til grunnleggende sider ved kulturen i land der morsmålet brukes, og sammenligne med norsk kulturNivå 3utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk, kultur og identitet både i Norge og i land der morsmålet brukes
Fremmedspråk (FSP0102) nivå IMål for opplæringen er at eleven skal kunneutforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
Fremmedspråk (FSP0102) nivå II utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn

Møte med Filmskaper: KUNSTNEREN OG TYVEN (avlyst)

Film, Trinn: 9
Om filmen:
Noen historier er så utrolige at dokumentarfilm er best for å yte dem full rettferdighet. En slik historie er den om kunstneren og tyven. Når to verdifulle malerier av kunstneren Barbora Kysilkova blir stjålet fra et galleri på Frogner i Oslo, finner politiet tyven etter noen få dager, men kunstverkene blir derimot ikke funnet. Barbora oppsøker rettssaken i håp om å finne ledetråder, men i stedet ender hun opp med å spørre tyven om hun kan male ham. Dette blir starten på et helt uvanlig vennskap. Over tre år følger kinodokumentaren den utrolige historien om kunstneren som leter etter sine stjålne malerier, samtidig som hun gjør kunsttyven om til kunst.

Om filmskaper:
Benjamin Ree er en norsk dokumentarfilmskaper. I begynnelsen av sin karriere jobbet han for BBC og Reuters. I dag lager han prisbelønte korte og feature-length dokumentarfilmer. Rees første dokumentarfilm, “Magnus”, er en fortelling om oppveksten til et moderne geni, Magnus Carlsen, verdens beste sjakkspiller.Rees andre helaftens kinodokumentar, Kunstneren og Tyven, vant World Cinema Documentary Special Jury Award for Creative Storytelling på Sundance Film Festival 2020! Filmen hadde premiere på åpningsdagen.Benjamin Ree jobber for å få sjelden tilgang til fascinerende mennesker. Han ønsker å fortelle historier som er viktige og underholdende, og som når ut til så mange som mulig.Om opplegget:
Vi begynner med filmvisning av dokumentarfilmen 'Kunstneren og Tyven' (1 time og 42 minutter). Etter filmvisningen blir det påfølgende 30-45 minutters foredrag om filmens bakgrunn fra idé til verdenspremiere på Sundance Filmfestival 2020. Benjamin svarer også på eventuelle spørsmål.

Benjamin vil fortelle om begynnelsen sin som filmskaper. 'Kunstneren og Tyven' er hans andre kinodokumentar. 
Han tar oss gjennom opplevelsen av å lage denne filmen, fra intervju-teknikk til klippe-prosess og det å jobbe proffesjonelt med film i Norge idag. Hvordan har filminteressen til Benjamin banet vei til et yrke?Foredraget skal inspirere elevene ved å skape refleksjoner rundt filmskaping, fra idé til ferdig lansert film.
Dette vil øke mediakompetansen, gi elevene filmfaglig innsikt og et endelig inntrykk av hvordan det er å være filmskaper før at de selv skal innom Tvibit senere i skoleåret for å lage film gjennom 'Film På Tvibit'.

Nordlysets arv - Bestillingstilbud 4.-10. trinn

Kulturarv, Trinn: 8-10
Kan nordlyset lage lyd? Hvorfor beveger nordlyset seg som det gjør? Og kan det påvirke oss mennesker? Sammen med elevene undrer vi oss, og utforsker nordlyset fra ulike perspektiver. Forskning, teknologi og kunst går hånd i hånd når vi skal gjøre det mektige og uforståelige nordlyset til noe vi kan forstå. Vi vil dele en spennende og nyskapende utstilling om nordlysforskning med elevene i et tverrfaglig undervisningsopplegg på Norges arktiske universitetsmuseum.I utstillingen kan man bli til en solvind og få nordlyset til å blafre. Man kan lytte til en symfoni som er både inspirert og laget av lyden av nordlyset eller drømme seg bort i en partikkelstorm.Kom til oss og opplev fortiden, nåtiden og fremtiden under nordlyset. Opplegget, som er beregnet for elever i ungdomskolen, er laget i samarbeid med ungdomsskoleelever.Elevene vil sitte igjen med svar på følgende spørsmål:
Hvordan skapes nordlyset?
Hvordan har menneskenes syn på naturfenomener endret seg gjennom tidene?
Hvordan bruker kunstnere forskning og teknologi til å lage kunst?
Hvordan påvirker nordlyset kommunikasjon og navigasjon, og kan dette få konsekvenser for oss i fremtiden?Den nye læreplan etter 10. trinn forSamfunnsfag:
  • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.
Naturfag:
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar.
  • Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser.
Kunst og håndtverk:
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter.

Når nettene blir lange, og mørket faller på - bestillingstilbud 1.-2. tr.

Kulturarv, Trinn: 1-2
Når nettene blir lange og mørket faller på, da er tiden inne til å se på stjernene.Hva er et stjernebilde? Lager egentlig stjernene bilder? Hvorfor snakker vi i Norge om Karlsvogna, når de i England kaller de samme stjernene for Plogen?

Med utgangspunkt i noen av de mest kjente stjernebildene forteller vi eventyr som har gitt opphav til navnene. Vi er innom både samiske, nordiske og greske myter og sagn.Hva annet kan vi se på nattehimmelen? Vi ser etter Melkeveien og planeter slik de ses fra jorda. Og til slutt tar vi en reise ut i solsystemet for å besøke noen av de andre planetene som går i bane rundt vår sol.

Tilknytning til læreplanenOverordnet del, Identitet og kulturelt mangfold
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.Kompetansemål, Naturfag
Mål for opplæringen er at elevene skal kunneOppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.Planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året.

Rasmus og Verdens Beste Band

Musikk, Trinn: 1
Årets førsteklassinger skal på konsert med Rasmus og Verdens Beste Band!Rasmus og Verdens beste band ble etablert i 2007. Bandet kommer fra Trondheim, og har utgitt 5 plater og musikken til NRK supers serie om Kosinus. Bandet har fått 3 spellemannpriser, flere kulturpriser deriblant Teskjekjerringprisen. Flere av sangene deres har blitt til teaterstykker - Puppan te pappa - musikal på Trøndelag Teater i 2014, og Snøhula - en juleforestilling på Turneteatret i Trøndelag i 2017. Bandet kombinerer fengende popmusikk og morsomme tekster med dypt alvor, som feks i sangene om Farmor og mormor, Verdens fineste katt, Snøhula og Gutten på Stranda. Bandets siste plate Banjo på badet ble utgitt i 2017 og produsert av Kåre Vestrheim. Musikken ligger ute på Spotify og YouTube, og bandets nettside finnes herRasmus og Verdens beste band vil gjerne at elevene hører på og/eller ser videoen til sangen "Gutten på stranda", og lærer seg refrenget til "Ballongsangen" på forhånd. Lenke til video og sangtekst finner dere i kolonnen til høyre.

Readymade

Visuell kunst, Trinn: 5-7
Readymade er et DKS verksted hvor kunstner Andrè Enger Aas vil introdusere elevene for kunstformen readymade. Det vil være et fokus på offentlig rom og gjenbruk. Kunstner Andre Enger Aas vil introdusere elevene til sin egen kunstneriske praksis hvor han bruker radeymade og bearbeider dette om til skulpturer. Skulpturene plasseres og monteres ute i offentlig rom.Dagen vil begynne med at kunstner forteller og viser bilder av hva readymades er og kan være, litt historikk og hvordan det brukes som kunstuttrykk i dag. Etter dette vil kunstner vise egne arbeider og fortelle litt om sin prosess mot et kunstnerisk uttrykk, teknikk og komposisjon og tankeprosessen rundt. Kunstner vil også snakke om gjenbruk.Kunstner introduserer ulike materialer som han har samlet inn på forhånd (bilderammer, tallerkener, nips, speil, elektrisk avfall etc.). Elevene oppfordres til å ta med egne objekter/ting som gamle leker eller nips hjemmefra som de kan jobbe med. Kunstner Andre Enger Aas vil også vise dem ulike andre materialer som leire, gips, fugeskum, isopor og trevarer som elevene også kan benytte. Når elevene har laget sine skulpturer vil vi sammen gå litt rundt i nærområdet hvor de kan dokumentere sine arbeider ute på et sted de selv har valgt. Målet med kurset er å gi elevene en ny opplevelsa av hva kunst er og kan være, samt gi dem en materialforståelse og et fokus på gjenbruk.

Rekonstruksjon Utøya

Film, Trinn: 10
Rekonstruksjon Utøya er en film om å overleve og om å leve videre med traumatiske minner fra den mest omfattende og brutale fascistiske terrorhandlingen som har funnet sted i Europa etter andre verdenskrig. Utøya-overlevere Rakel, Mohammed, Jenny og Torje gjenforteller sine historier i et tomt svartmalt filmstudio.
I løpet av to uker rekonstruerer de sine opplevelser fra 22.juli i 2011. Sammen med et filmteam og 12 andre ungdommer, og uten andre rekvisitter enn hvit tape til å merke gulvet med, gjenskaper de dagen som forandret livene deres. Dagen da morgendagens makthavere skulle bli et offer for et fascistisk korstog mot det åpne, demokratiske og flerkulturelle samfunnet.I denne dokumentarfilmen vender av de overlevende tilbake til minne fordi de er overbevist om at det er viktig for dem selv, for oss, for samtiden og for fremtiden.Det vil bli laget et undervisningshefte. I forkant av visningen for elevene ber vi om at alle skolene sender en eller flere lærere til lærervisning. Dato for denne kommer snart.

SAMEKULTUREN - Bestillingstilbud 1-3. trinn

Kulturarv, Trinn: 1-3
Bli med inn i samisk eventyrverden og lær om duodjiI den nye versjonen av dette populære DKS- tilbudet får elevene bli med inn i en samisk eventyrverden. Gjennom teater blir elevene deltakere i en spennende historie om samejenta som var på jakt etter stallos gull.Etter at eventyropplevelsen er ferdig får elevene en omvisning i utstillingene "Sábmi - en nasjon blir til". Som en fin avslutning ser vi nærmere på samisk håndarbeid - duodji.Gjennom tægerarbeid og gjenstander av tre, bein og horn, fortelles hvordan samene utnyttet naturressurser. Den bløte duodjien, som klesdrakt i stoff og skinn, kan si mer om hvordan husdyr som sau, geit og rein ikke bare ble brukt som mat, men utnyttet i sin helhet.Elevene får selv prøve seg på duodji. De får lære seg å lage nøkkelringer som de kan ta med seg hjem som et minne om den spennende dagen på museet.

Sangskatten 2021

Musikk, Trinn: 3
Synger dere fortsatt de gamle barnesangene? Kan unger i dag de samme sangene som deres besteforeldre lærte da de var barn?Det er ikke uten grunn at NRK.supers «Sangfoni» er blitt en suksess. Ta en slitesterk barnesang, pakk den inn på nytt og la ungene leke med den. Hvor mange barneprogrammer klarer å fenge både null- og nittiåringer og samtidig bli en snakkis blant voksne. Noe av svaret ligger i den gode følelsen av fellesskap sang gir, i tillegg til sprudlende lek og glede som overstråler programserien.Vi har latt oss begeistre, og inviterer til allsangkonsert. Kom og syng Alle fugler, Blåmann bukken min, Vi har en grevling i taket og mange flere, sprekt arrangert, akkompagnert av et sprudlende orkester og med et topptrent barnekor i front.Ingen er for små og ingen er for gamle til å ha glede av SANGSKATTEN. Dette er konserten som sender deg syngende hjem, der du straks leter fram den gamle sangboka og planlegger familiekor.

Med forbehold om endringer knyttet til den pågående covid19-pandemien - vi følger gjeldende smittevernregler for arrangementer. 

Skriv og tegn en drøm

Litteratur, Trinn: 8
Tegneserieskaperen og kunstneren Anneli Furmark og forfatteren Monika Steinholm holder  halvdags verksted/skrivekur der elevene jobber to og to i lag og lager en tegneserie over hverandre drømmer. I starten forteller Monika om hvordan man kan bygge spenning i teksten og Anneli forteller om hvordan man best mulig velger ut hvilke deler som skal illustreres Monika og Anneli forteller også  om arbeidet med tegneserieromanen Nærmere kommer vi ikke m(2018). Mer info om det hele:
Monika har skrevet ungdomsromanen Nærmere kommer vi ikke (2016). Denne har Anneli laget en tegneserieadapsjon av. Kunstnerne viser  bilder fra tegneserien på storskjerm og fortelle litt om hvordan den ble til. Elevene vil få et tverrfaglig møte med visuell kunst gjennom illustrasjoner og litteratur gjennom tekst.Etter presentasjonen forteller Monika om konflikter i litteraturen, og hvordan man kan bruke dem til å lage spenning i teksten. Anneli forteller om sitt arbeid med tegneserier. Tegneserie er et format der man kan ha med færre detaljer i handlingsforløpet enn i vanlige romaner. Dramartugien kan vises gjennom illuatrasjoner eller tekst, og Anneli vil snakke litt om hvordan man balanserer dette. Hva er viktig å ha med for å fortelle historien.I skaperdelen jobber elevene sammen i par der de forteller hverandre om en drøm. Etterpå skal de lage en tegneserieside der de tegner hverandres drøm. På denne måten blir hver tegneserieside et samarbeid mellom den som har hatt drømmen og den som skal feste den til papir. Dette kan være enklere enn å tegne sin egen drøm, siden man ikke vil føle seg låst av drømmebildene.Vi ønsker at elevene skal sitte igjen med skaperglede både visuelt og litterært. Vi ønsker at de skal få kjennskap at samspillet mellom tekst og illustrasjoner kan skape nye, vakre og kanskje uventede konsellasjoner.De to somholder verkstedene:
​​​​​​Anneli Furmark (1962) er født og oppvokst i Umeå. Hun er maler, illustratør og tegner av grafiske romaner. I 2002 ble Anneli Furmarks første grafiske roman Labyrinterna och andra serier, utgitt. Det er en oppvekstskildring fra et lite sted i
Nord Sverige. Beskrivelser av landskap, folk, og musikk i tekst og bilder går igjen i forfatterens utgivelser. Hun samarbeidet med Monika Steinholm om tegenserieformanen Nærmere høst etter å ha lest romanen med sine fascinerende beskrivelser av nordnorsk naturm og folkelynne. Nærmere høst ble nominert til beste svenske originalseriebok i 2018.Monika Steinholm (1983) bor i Tromsø. Hun har tatt en toårig forfatterstudium ved universitetet i Tromsø, og jobber deltid på ARK ved siden av å skrive. Monika Steinholm debuterte i 2015 med ungdomsromanen Fuck verden der handlingen utspiller seg i Tromsø. Romanen ble godt mottatt og barne- og ungdomsbøkene til Monika Steinholm er populære blant barn og unge i hele landet. Monika har i en årrekke turnert med DKS i hele landet og hun har i flere år holdt skriveverksted for elever på 8. trinn.

SPEEDMONSTER- bestillingstilbud 5. trinn

Visuell kunst, Trinn: 5
Lag ditt eget speedmonster!
Design og lag ditt eget speedmonster! Her tar vi opp de gamle tradisjonene med selvlagde mekaniske leker. Den gang var det ikke som nå at man bare kan gå i butikken og kjøpe en ferdig leke. Og det var nok ekstra morsomt når man klarte å lage en leke som kunne ”gjøre noe”. Speedmonster er vår moderne versjon av en tradisjonell hjemmelaget mekanisk leke.
I løpet av prosjektet vil elevene bli presentert for* En innføring i hva teknologi og design er* Læring om mekanikk og energi (teoridel)* Problemstillinger underveis som stiller krav om faglig kunnskap i bl.a. matemtikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnsfag* Leketøysteknologi og -historieTilknytning til læreplanenKompetansemål, Kunst og håndverk, 7. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunnebruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.(Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt)(Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk)Målene i parentes dekkes av for- og etterarbeid.

STEINALDER i NORD - Bestillingstilbud 3. trinn

Kulturarv, Trinn: 3
Nord-Norge ble tidlig bebodd - de eldste spor av mennesker i Norge er funnet i Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på Træna i Nordland. Formidlinga er knytta til forhistoria til Nord-Norge og spesielt til Tromsø-området.Bli kjent med steinalderen i Nord-Norge gjennom aktivitetstema med bruk av arkeologikassa ute, flint som redskap, bueskyting som jaktmetode og helleristning. De fleste aktivitetene ute.Elevene får være med på en utgravning i arkeologikassen, og må forske på hva gjenstandene vi finner kan være. De vil få prøve seg på ulike typer steinalderteknologi. Likeså vil de bli kjent med helleristninger og jakt– og fangstmetoder. I utstillingen vil de få se gjenstander fra steinalderen.Elevene får prøve seg på ulike aktiviteter knyttet til tidsperioden: bueskyting, bruk av flintkniv, avtegning av helleristninger.

TIFF JR - Binti ( bestillingstilbud 4.-5. trinn)

Film, Trinn: 4-5
Binti 12 år gamle Binti er født i Kongo og bor papirløs i Belgia sammen med sin far. Hun er en gladjente som har en drøm: bli kjent "vlogger" på Youtube.Så en dag kommer politiet for å sende dem ut av landet; livet snus på hodet og de må rømme til landsbygda. Ting begynner å se lysere ut når Binti møter Elias og moren hans. Hun fikser en youtubekanal for Elias sin “redd-opiokaklubb” - og kanskje hun også kan fikse det sånn at faren og mammaen til Elias forelsker seg, så de kan bli i Belgia?En herlig, og kul girl-power-film for hele familien.

TIFF JR - En helt almindelig familie (bestillingstilbud 5.-7. trinn )

Film, Trinn: 5-7
En helt alminnelig familie: Emma (11) har en helt alminnelig familie, spiller fotball, småkrangler med storesøstra og henger med venner. Helt til en dag, da faren hennes forteller at han er transkjønnet. Emmas verden er snudd på hodet – hun ante ikke engang at det gikk an å skifte kjønn. Kan Thomas, som fra nå av heter Agnete, fortsatt være pappa’n hennes?
Et dansk feelgood-drama basert på regissørens egne opplevelser, med sterke skuespillerprestasjoner.

TIFF JR - Jacob, Mimmi and the talking dogs (bestillingstilbud 3.-4. trinn )

Annet, Trinn: 3-4
Jacob, Mimmi and talking dogs (norske tekster)Jacob bor i byen og drømmer om å bli arkitekt slik som hans pappa. Han veldig god fantasi og han bruker dagene på å tegne, og å drømme seg bort. Når pappaen hans må på en lengre jobbreise, må Jacob bo sammen med den sjefete kusinen sin, Mimmi. En høyblokk blir bygget rett ved parken der Mimmi bor, og de to barna bestemmer seg for å stoppe byggingeprosessen. Det viser seg at de skal få god hjelp fra en gjeng med lokale hunder...som kan snakke! En vakker håndanimert film, basert på boken av Luize Pastore "Dog Town".

TIFF JR - Too far away 5.-7. trinn

Film, Trinn: 5-7
Vennskap og kjærlighet til fotball, på tvers av kulturer.Ben (11) og familien må flytte. Han må forlate skolen hvor han er populær og fotballaget der han er toppskårer. Nå er han plutselig en outsider og blir satt på benken på det nye laget. Det erikke bare Ben som er ny. Tariq (12) fra Syria er også fersk pålaget, men han blir populær meden gang og tar Bens plass på banen.
De bitre konkurrentene har kanskje mer til felles enn de først tror? Konkurranse og sjalusi utvikler seg til et varmt vennskap.

TIFF JR - Tottori - sommeren da vi var alene (bestillingstilbud 1.-2. trinn)

Annet, Trinn: 1-2
Tottori, sommeren vi var alene: De to søstrene, Vega (8) og Billlie (4) drar sammen med pappa på fjelltur. En ulykke intreffer; pappa ramler ned i en fjellsprekk og skader seg. Dermed må jentene dra på ferd i ødemarken alene for å forsøke å finne hjelp. På veien møter de små og store utfordringer, ville dyr og noen voksne som ikke klarer å hjelpe dem. Søstrene må ta saken i egne hender, finne sine egne "superkrefter" og forsøke å redde pappa!

TIFF JR- Dokumentar: Acasa, my home (bestillingstilbud 5.-7. trinn)

Film, Trinn: 5-7
Acasa, My home:I ett av verdens største urbane naturreservater, med innsjøer og hundrevis av ulike planter og dyrearter, levde ni barn og foreldrene deres i en hytte i ødemarken av Bukarets-deltaet, i 20 år. Når dette området blir omgjort til en nasjonalpark bestemmer myndighetene seg for å jage familien ut. Barna som pleide å bade og fiske i innsjøen blir tvunget til å tilpasse seg et nytt liv i Romanias hovedstad.Fiskestenger blir erstattet av mobiltelefoner og ettermiddagene tilbringes på skolebanken. Familien kjemper for å opprettholde sin identitet og følelse av frihet  i den moderne tilværelsen.

Vinter i fangsthytta - Bestillingstilbud 4. trinnet

Kulturarv, Trinn: 4
"En må kunne alt, være like god snekker som baker, smed, skytter, skomaker - det er de tusen håndverksfag. Og likevel er ikke dette nok(...)," sa fangstmann Henry Rudi.

Overvintring på Svalbard var for mennesker som var eventyrlystne, kunne tåle ensomheten i isødet og likte jakt og fangst.

Det harde arbeidet innebar planlegging, tilrettelegging av fangsthytta, innsanking av ved, klargjøring av feller og det å ta vare på fangsten. Hvilke dyr de fanget og kunnskapen om disse var viktig for fangstmannen/kvinna. I tillegg til de vanlige gjøremålene innomhus. Farene ved livet i ensomheten var en annen ting. Historien om Henry Rudi og Wanny Woldstad fra Tromsø blir fortalt.

Dette og flere spennende historier vil dere få høre om på Polarmuseet. Vi kommer også inn på dyreetikk.

Årsutstillingen 2020 og Flagg Tromsø 2015-2020 (AVLYST PÅ GRUNN AV PÅGÅENDE SMITTESITUASJON I TROMSØ)

Visuell kunst, Trinn: 7
KOMBINASJONSBESØK I UTSTILLINGENE HOS NORDNORSK KUNSTMUSEUM OG TROMSØ KUNSTFORENINGSom en del av fordypningen i visuell kunst som elever på 7. trinnet får, inngår besøk med omvisning i en kunstutstilling. I år kombinerer vi besøk i Årsutstillingen 2020 som Nordnorsk kunstmuseum er vertsskap for, med utstillingen Flagg Tromsø 2015-2020 hos Tromsø kunstforening. Se turnéplan for dato og tidspunkt for din skole, og send oss en bekreftelse på oppmøte.
ÅRSUTSTILLINGEN 2020:Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst.Den første utgaven av Årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Slik fikk utstillingen en helt sentral plass i det kommende kunstnerstyrte formidlingsarbeidet. Det var her man skulle vise det nye norske kunsthåndverket fra år til år, med fokus på bredde, kvalitet og eksperimentering innen faget.Det første tiåret ble den vist ved ulike regionale museer og gallerier. Det neste tiåret ble den sentralisert til Kunstindustrimuseet i Oslo, før den ambulerte en periode mellom kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim. Nå vises utstillingen ved landets store museer over hele landet, med mål om å tilby publikum et kontinuerlig bilde av utviklingen i feltet samtidig som at produksjonen møter ulike profesjonelle fagmiljøer i Norge.Norske Kunsthåndverkere samarbeider i år med Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø om produksjon av Årsutstillingen, som gjester Nord-Norge for første gang siden 1981!
FLAGG TROMSØ 2015 - 2020:Prosjektet 'Flagg Tromsø 2015 - 2020' tematiserer statsborgerskap og stiller spørsmål om identitet og nasjonalitet. Flagg er sterke symboler på makt som blir brukt i både krigføring og feiring, med mange ritualer knyttet til seg. Den symbolske verdien i å reise eller brenne flagg er nærmest universell. Bruken av farger og symboler i flagg har en lang og kompleks historie, som er studert i feltet vexillologi. Kunstnerne som er involvert i dette prosjektet tar stilling til disse problemstillingene når de utforsker flagg som medium, parallelt med at de inkluderer temaer fra sine individuelle praksiser.Siden 2015 har flaggstanga i Muséparken utenfor Tromsø Kunstforening hver måned vist et nytt flagg av en ny kunstner. Dette prosjektet avsluttes i 2020 med en utstilling som viser alle de 70 flaggene av 77 kunstnere. Prosjektet er kuratert av Randi Grov Berger.
Uttrykksform
Åpne filter