Tilbake

Barnebokbad - filosofisk samtale, metodekurs for lærerne - litteraturprogram 8. trinn

Barnebokbad - filosofisk samtale - metodekurs for lærerne
Innføring i metoden filosofisk samtale og praktisk om undervisningsopplegg i forkant av barn ebokbadet med Sigrid Agnethe Hansen.
​​​​​​​
Metoden bak barnebokbad er et pedagogisk verktøy, som ikke begrenser seg til arbeid med barn. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3). Høytlesing, uavhengig av alder, er i utgangspunktet et ufravikelig prinsipp i arbeidet med denne metoden – av flere grunner. Dette er både for å sikre at alle har samme utgangspunkt før samtalene og at alle har de samme referansene. I tillegg handler det om å la elevene slippe å måtte ta stilling til om de har lyst til å lese eller ikke, slippe å måtte konfronteres med at de ikke kan lese, og ikke minst: eliminere muligheten for at de ikke mestrer.

Metoden ​​​​​​​bidrar til:

  • positive erfaringer med litteratur uavhengig av leseferdigheter
  • erfaring med å være et forberedt og kompetent publikum
  • å dykke dypere inn i tekst
  • å utvide teksten gjennom andres perspektiv
  • å Inspirere til tettere samarbeid mellom bibliotek og skole
  • å skape mer meningsfylte møter mellom forfattere og deres publikum (gjennom f.eks. DKS)

Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus. Kurset er gjennomgående praktisk og gir deltakerne det de trenger for å fungere som samtaleledere – samt for å planlegge og gjennomføre egne Barne- og elevbokbad. Alle får størst utbytte av kurset (også elevene i siste instans) dersom flere lærere fra samme skole deltar.
​​​​​​​
Kurset arrangeres fredag 4. februar 2022 og det er et heldags kurs.
Bokbadene med Sigrid Agnethe Hansen gjennomføres i uke 9 (1., 2. og 3. mars) på Tromsø bibliotek i Fokus kvartalet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord

Om kunstner / utøver / gruppe

Pål Brekke Indregard (f. 1977) har jobbet som filosofisk samtaleleder i mange år med barn og unge i barnehage/skole, bibliotek, samt voksne på oppdrag av NAV. Han liker godt å hjelpe folk til å stole mer på seg selv og sine tanker, og tror at samtaler om kunst og litteratur er et godt hjelpemiddel for å oppnå det. Les også Samtaler om litteratur i «Les Meg: Håndbok i litteraturformidling» (2016) der Pål Brekke Indregard viser hvordan han prøver å skape et godt samtaleklima med egne samtaleregler når han skal ha filosofiske samtaler med klasser på ungdomstrinn og videregående.

Vilde Kamfjord (f.1974) er produsent og prosjektutvikler, med hovedvekt på litterære produksjoner for barn og unge. Hun har bakgrunn som rådgiver for DKS i Oppland fylkeskommune, og hun har tatt Forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt. Vilde Kamfjord har vært med i utviklingen av konseptet Barnebokbad som ble arrangert for første gang på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Les også Formidling i Den kulturelle skolesekkenr i «Les Meg: Håndbok i litteraturformidling» (2016) der Vilde Kamfjord skriver om kunst- og kulturformidling i skolen.

Publikumskommentarer