Tilbake
Biblioteket i Sparebanken
Biblioteket i Sparebanken
Grand hotel Storgata rundt århundreskiftet
Baptistkirken i Tromsø 1903
Biblioteket i Odd Fellow

Byvandring: Følg biblioteket gjennom Tromsø bys historie (Bestillingstilbud for 5.-7. trinn)

Tromsø bibliotek og byarkiv markerer bibliotekets 150 års jubileum med utstilling og historisk byvandring.

Gjennom å vandre i bibliotekets fotspor får elevene innblikk i bibliotekets og byens historie de siste 150 årene. I forbindelse med vandringen er det lagt opp til forskjellige aktiviteter for elevene.

Guidet, historisk byvandring med stoppesteder ved bygningene Tromsø bibliotek har holdt til i gjennom tidene. På hvert stoppested er det et oppslag (QR-kode) med anekdoter og små fortellinger fra bibliotekets historie. Stunt og opplesning i lokalene vi besøker.

Vandringen ender opp i Fokus, der Tromsø bibliotek og byarkiv har holdt til siden 2005. Der blir det omvisning i jubileumsutstillingen og diverse aktiviteter på biblioteket. Elever som deltar får også være med i Tromsø biblioteks jubileumskonkurranse.​​​​​​​

Høsten 2021 (uke 40/41)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø bibliotek og byarkiv

Publikumskommentarer