Tilbake

Guovssahasa hálddus/ Fanget av nordlyset - Bestillingstilbud for samiskspråklige elever 1.-7. trinn (Beaivváš Sámi Našunálateáhter)

Sámi musikála Nils Gaup bokte

Bártnáš guhte hárddii guovssahasa lea dološ cuvcca ođastuvvon hámis ja lea dan birra go muhtin nieiddaš vuolgá ohcat unna vieljaža maid Guovssahas lea váldán iežas háldui.

Dáhpáhus álggahuvvo hui dábálaš bearraša luhtte 2020’s. Sii leat eadni, áhčči, nieiddaš ja unna vieljaš. Stuoraoabbá lea viežžame unnavieljaža ruoktot muhtin skábmaeahkeda go unnavieljaš fuobmá hárdigoahtit Guovssahasa, go son lea oahppan ahte juoga dáhpáhuvvá go muhtin hárdá dan. Nieiddaš gal ii jáhke dasa ja lohka dan dušše dološ diidan,  iige beroš hehtet su. Muhto imáš dáhpáhuvvá dan seammás go Guovssahas libaidišgoahtá ja dohppe bárehuočča iežas lusa. Ii oktage jáhke nieiddažii go son muitala dáhpáhusa birra, muhto áddjá gal velá muitá maid vuorasolbmot lávejedje máinnastit go son lei unnin. Nieiddaš šaddá čađahit ovddolaš mátki gávnnahan dihte mot beasašii Guovssahasa lusa.


En samisk musikal av Nils Gaup.

Dette er det gamle sagnet “Gutten som terget nordlyset” i modernisert versjon, og er historien om en jente som må gjennom en mytisk reise for å finne lillebroren som ble tatt av Nordlyset.

Det hele starter hjemme hos en helt vanlig familie anno 2020, med mor, far, datter og lillebror. Jenta blir sendt ut for å hente hjem lillebroren, og når de er på vei hjem i vintermørket, bestemmer lillebroren seg for å erte nordlyset. Han har nemlig hørt at noe vil skje hvis man gjør det. Jenta tror at dette bare er gammel overtro, og gjør ingenting for å hindre ham i å erte Nordlyset og ja, det merkelige skjer: Nordlyset flammer voldsomt til og rykker gutten opp til seg, han blir borte, og ingen tror på jenta når hun forteller hva som skjedde. Men bestefar husker fremdeles hva de gamle fortalte da han var liten. Jenta må gjennomføre en gåtefull reise for å finne ut hvordan man kommer seg opp til Nordlyset.


Scenespråket er nordsamisk. Tilbudet gis til samiskspråklige elever på barneskolen.

Lærerveiledning

Last ned:
Forslag til før- og etterarbeid

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Om kunstner / utøver / gruppe

Av: Nils Gaup
Dramaturg: Knut Walle
Instruktør: Nils Gaup
Koreograf: Marte Fjellheim Sarre
Komponist: Roger Ludvigsen
Scenograf: Ole Thomas Nilut
Kostymedesign: Sara Ellen Anne Buljo Eira
Lysdesign: Øystein Heitmann
Maskedesign: VBA
Video/film: Andreas Ausland
Skuespillere: Marte Fjellheim Sarre, Elin Kristina Oskal, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre

Publikumskommentarer