Tilbake
Randi Grov Berger/Entrée

Flaggprosjektet

Prosjektet 'Flagg Tromsø 2015 - 2020' tematiserer statsborgerskap og stiller spørsmål om identitet og nasjonalitet. Flagg er sterke symboler på makt som blir brukt i både krigføring og feiring, med mange ritualer knyttet til seg. Den symbolske verdien i å reise eller brenne flagg er nærmest universell. Bruken av farger og symboler i flagg har en lang og kompleks historie, som er studert i feltet vexillologi. Kunstnerne som er involvert i dette prosjektet tar stilling til disse problemstillingene når de utforsker flagg som medium, parallelt med at de inkluderer temaer fra sine individuelle praksiser.

Siden 2015 har flaggstanga i Muséparken utenfor Tromsø Kunstforening hver måned vist et nytt flagg av en ny kunstner. Dette prosjektet avsluttes i 2020 med en utstilling som viser alle de 70 flaggene av 77 kunstnere. Prosjektet er kuratert av Randi Grov Berger.»

Hva kan et flagg være?

I denne flagg-workshopen som springer ut fra prosjektet Flagg Tromsø 2015 - 2020, vil eleven få i oppgave å tenke ut et flagg

1. Kort introduksjon om hva et flagg er, deres funksjonen og hvilke elementer et tradisjonelt flagg ofte inneholde. Samtale utenfor (og innenfor) boksen om hva et flagg kan være

2. Elevene får i oppgave å skisse og notere sin idé til et eget flaggdesign. Skissene lages med enkle midler, fargeblyanter og tusj, gjerne med tekstforklaring.

3. Vi snakker om hver enkelt idé. Tanken bak står i fokus, hva forteller forskjellige uttrykk? Man må ikke være såkalt flink å tegne for å formidle noe i en tegning.

Kunstner Inger Emilie Solheim har jobbet med formidling hos TKF siden 2017. Hun avsluttet master ved Kunstakademiet i Tromsø i 2019. Hun har tidligere holdt DKS-workshop for 8.trinn med vekt på konseptkunst der elevene lagde hver sin idé, og hvor samtalen og diskusjonen etterpå sto i fokus.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • I samarbeid med: Tromsø kunstforening, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Inger Emilie Solheim i samarbeid med Tromsø Kunstforening

Om kunstner / utøver / gruppe

Kunstner Inger Emilie Solheim har jobbet med formidling hos TKF siden 2017. Hun avsluttet master ved Kunstakademiet i Tromsø i 2019. Hun har tidligere holdt DKS-workshop for 8.trinn med vekt på konseptkunst der elevene lagde hver sin idé, og hvor samtalen og diskusjonen etterpå sto i fokus.

Publikumskommentarer