Tilbake
Foto: Tromsø museum
Foto: Tromsø museum
Foto: Tromsø museum
Foto: Tromsø museum

Mitt språk, min arv - Bestillingstilbud 5. - 10. trinn

Hva er ditt hjertespråk, eller ditt gollegiella (gullspråk)? I Norge, i vårt multikulturelle land, er vi så heldig å ha 300 språk. Utstillingen «Mitt språk, min arv» forteller om dette mangfoldet. Hva har språket å si for identitet? Hvilket innvandrerspråk snakkes det mest av i Tromsø? Er det positivt eller negativt å snakke flere språk i barndommen? Dette er noen av flere spørsmål som blir besvart i vårt undervisningsopplegg knyttet til Nordens, Norges og spesielt Nord-Norges språkarv.

Undervisningen og utstillingen bygger på forskningsarbeid i regi av forskningsgruppe AcqVA ved UiT Norges arktiske universitet og Norges naturvitenskapelig-tekniske universitet, som studerer både flerspråklighet og språk som en grunnleggende del av menneskesinnet – en mental grammatikk. 


Undervisningsopplegget dekker kompetansemål innenfor de fleste språkfag og samfunnsfag. For å nevne noen:


Samfunnsfag (SAF0104) etter 10. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

redegjøre fornorskingen av samene og de nasjonale minoritetene og uretten de har vært utsatte for, og reflektere over hvilke konsekvenser det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå

reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold


Norsk (NOR0106) etter 10. trinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag

utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter


Norsk for elever med samisk (NOR0304) etter 10. trinn

utforske det språklige mangfoldet i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere over egen og andres språksituasjon


Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF0101) etter 10. trinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

undersøke og reflektere over ulike sider ved kvensk/norskfinsk kultur og historie og ulike sider ved «tre stammers møte»


Læreplan i morsmål for språklige minoriteter (NOR0802)

Nivå 1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

reflektere over sin egen flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunn

Nivå 2

reflektere over sin egen og andres flerspråklige situasjon og språklige utvikling i et flerkulturelt samfunn

kjenne til grunnleggende sider ved kulturen i land der morsmålet brukes, og sammenligne med norsk kultur

Nivå 3

utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk, kultur og identitet både i Norge og i land der morsmålet brukes


Fremmedspråk (FSP0102) nivå I

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn


Fremmedspråk (FSP0102) nivå II 

utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø Museum - Norges arktiske universitetsmuseum

Publikumskommentarer