Tilbake

En jord der blomster gror

Danseverksted som er inspirert av sangen En himmel full av stjerner, Barn av regnbuen. Denne sangen er utrolig aktuell nå i disse klima kris tider. Greta Thunbergs skolestreik for miljøet har inspirert mange skoleelever over hele verden som har deltatt i deres lokale skolestreiker. Tematikken vil altså omhandle miljøet, hvordan ta vare på jorda og hverandre? Sangen vil bli sunget av elevene som en del av forestillingen og vil også inspirere til å lage deres egne danser og tekster i fht tematikken. Vi vil lytte oss inn til hvilken spesifikk tematikk rundt miljøet som elevene på 4 trinnet er opptatt av; vindmølleparker, gruvedrift med havdeponi i Repparfjorden, plastikken i havet, grønn energi, klimakrisen-oppvarmingen, lakseoppdrett? Vi ønsker ikke å pådytte dem noen tematikk, men være åpen til å høre hva de tenker. Verkstedet varer i 4 dager.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Anne Katrine Haugen og Maya Mi Samuelsen

Publikumskommentarer