Tilbake

Musikk og dans fra Nordområdene

I dette to-dagers verkstedet får elevene lære triks, regler, danser og sanger av erfarne instruktører. De som ønsker det får spille i orkester. 

Gjennom verkstedet får elevene oppfylt mange av kompetansemålene som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering. De får synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykke og fremføre sanger og viser fra endre og nyere tid. Elevene lærer også norske folkedanser med litt ny vri. Verkstedet avsluttes andre dag med en fremvisning på skolen. 

Verkstedet ledes av Anne Nymo Trulsen, Lene Larsen og Sigurd Johan Heide

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Anne Nymo Trulsen, Lene Larsen, Sigurd Johan Heide

Publikumskommentarer