Tilbake

WoluM 2020-2021

WoluM er et improvisasjons- og musiseringsverksted der elevene blir kjent med og får bruke digitale verktøyer som instrumenter. Det benyttes iPad`er og software-synther der musikerne på forhånd kan programmere de klangfarger og skalaer det skal jobbes med. Som fundament spiller musikerne en jazz/rock sjanger for å underbygge elevenes improvisasjon. Ved hjelp av de samme verktøyene kan elevene bruke effektapper til å underbygge musikken.

Gjennom verkstedet er elevene innom kompetansemål i musikk som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk og tempo. De får improvisere der utgangspunktet er rytme, melodi og harmonikk. Elevene får lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Kjetil Andreassen / Mikael Pedersen Jacobsen / Ida Karoline Nordgård
  • Produsent: DKS og Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Kjetil Andreassen

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer