Tilbake
Andre Enger Aas
Andre Enger Aas
Andre Enger Aas

Readymade

Readymade er et DKS verksted hvor kunstner Andrè Enger Aas vil introdusere elevene for kunstformen readymade. Det vil være et fokus på offentlig rom og gjenbruk. Kunstner Andre Enger Aas vil introdusere elevene til sin egen kunstneriske praksis hvor han bruker radeymade og bearbeider dette om til skulpturer. Skulpturene plasseres og monteres ute i offentlig rom.

Dagen vil begynne med at kunstner forteller og viser bilder av hva readymades er og kan være, litt historikk og hvordan det brukes som kunstuttrykk i dag. Etter dette vil kunstner vise egne arbeider og fortelle litt om sin prosess mot et kunstnerisk uttrykk, teknikk og komposisjon og tankeprosessen rundt. Kunstner vil også snakke om gjenbruk.

Kunstner introduserer ulike materialer som han har samlet inn på forhånd (bilderammer, tallerkener, nips, speil, elektrisk avfall etc.). Elevene oppfordres til å ta med egne objekter/ting som gamle leker eller nips hjemmefra som de kan jobbe med. Kunstner Andre Enger Aas vil også vise dem ulike andre materialer som leire, gips, fugeskum, isopor og trevarer som elevene også kan benytte. Når elevene har laget sine skulpturer vil vi sammen gå litt rundt i nærområdet hvor de kan dokumentere sine arbeider ute på et sted de selv har valgt. 

Målet med kurset er å gi elevene en ny opplevelsa av hva kunst er og kan være, samt gi dem en materialforståelse og et fokus på gjenbruk.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Andre Enger Aas
  • I samarbeid med: Andre Enger Aas, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Andre Enger Aas

Om kunstner / utøver / gruppe

Andre Enger Aas er født i 1987, Tønsberg. Ferdig med Master ved Kunstakademiet i Tromsø desember 2015. Har sprayet graffiti og drevet med Street art siden 2001. Jobber til daglig som kunstner og har studio ved Kysten, fylkeskultursenter.

Publikumskommentarer