Tilbake
Cappelen Damm

Hva står på spill? Skrivekurs på 90 minutter

Bruk av modelltekst i tillegg til noen gitte rammer/begrensninger, er en effektiv og populær måte å skape skrivelyst på. . Kjenner elevene i tillegg et engasjement, et følelsesmessig trykk før de starter, er det morsomt å skrive. 

Om skrivekurset:
1. Elevene velger et blant fire navn. Klassen får så presentert en alvorlig konflikt ved en skole der disse elevene(navnene)  er involvert. Forfatteren leser høyt om denne konflikten.

2. Med utgangspunkt i navnet de har valgt, skriver elevene videre på konflikten. Dette gir et eierskap til historien og skaper fellesskap i klassen, siden alle kjenner til forhistorien. Samtidig vil flere av elevene også skrive med utgangpunkt i en person de kanskje selv ikke ville valgt. De må altså gjøre ting på en litt ny måte.  Forfatteren setter rammen for hvor elevene skal starte, og hvor langt i historien de skal komme, hun gir også tilleggsoppgaver underveis, og deler ut kort. Poenget er ikke å skrive ferdig historien ferdig, men å bli bedre kjent med hovedpersonen og miljøet rundt ham/henne. Den siste delen av kurset blir brukt på å gjennomgå noen av tekstene til del 2. Et slags rollespill i klassen.

3. og 4. Etterarbeid, forslag til videreføring.
Læreren kan videreutvikle dette opplegget etter at forfatteren har reist, og f.eks ende opp med å skrive hele historien ferdig. 

Kort om hva Lærerveiledningen inneholder

Mulighet for for- og etterarbeid dersom skolen har tid og anledning. Selve kurset er ikke avhengig av om de velger å bruke tid på dette. Men det kan gjøre opplevelsen rikere og gi elevene større utbytte av skriveoppgavene.   

Om forfatteren
​​​​​​​Tania Kjeldset (f.1960) er oppvokst i Oslo. Hun debuterte i 1995 med bildeboken Eplemadammen og har gitt ut en rekke bøker for barn og ungdom. Ungdomsromanen Juli ble nominert til UPrisen i 2010 og er oversatt til svensk, fransk og tysk. Halloween (2017)er hennes første bok for voksne.

Kjeldset er utdannet illustratør ved SHKS i Oslo og har illustrert en rekke bilde- og barnebøker. Hun underviser barn og ungdom i kreativ skriving, og er også tilknyttet kulturskolen i Sørum samt skrivekunstlinjen ved Nansenskolen.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tania Kjeldset

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer