Tilbake
Irene Rasmussen
Irene Rasmussen

Fra leire til landart

DKS verkstedet ” Fra leire til landart” spenner over en kunsthistorisk periode fra renessansen til samtidskunsten. I DKS verksted jobber og utforsker elevene leire som skulpturelt materiale med utgangspunkt i klassiske skulpturelle teknikker. I løpet av en dag får elevene innføring i å skape tredimensjonal form gjennom modellering med leire og ved å hogge og smi ut figur fra en leirblokk.  Avslutningsvis finner elevene frem til et egnet sted i/ utenfor verkstedet der arbeidet skal presenteres. Utarbeidelse av inspirasjonsforedrag blir referanse for det praktiske arbeidet underveis i verkstedet.

DKS verkstedet starter med en en powerpoint som inspirasjonsintro der kunstner starter med utgangspunkt i 500 års skulpturhistorie fra Michelangelo, via modernismen, Henry Moore og Texmon Rygh til en ender med Olafur Eliassons installasjon av stein, leire og vann. En viktig del av formidlingen blir å se på hvordan kunsten skapes i forhold til tiden den er skapt i og hvordan vi endrer vår opplevelse av de ulike kunstverkene over tid. En aktuell problemstilling i dag er store miljømessige landskapsinngrep.  Synlige innhogg i fjellandskapet i Carrarra, Italia er resultat av århundrer med utvinning av den hvite marmoren. Dette leder frem til dagens klima og miljødiskursjoner, som også preger samtidskunsten i dag. Dermed sluttes sirkelen fra den hvite marmoreren til stein og grusinstallasjon på kunstmuseum.

I verkstedet skal elevene jobbe med grunnleggende tredimensjonale teknikker der de modellerere og hogger/ smir i tørket leire.

Når elevene etter hvert har arbeidet med de ulike skulpturelle teknikkene, samles alt restmaterialet sammen. Avslutningsvis danner dette grunnlaget for et kort landartprosjekt i uterom/ skolegård, der de elevene som ønsker det, kan teste utforming på bakken med biter av leire og støv. Vi avslutter verkstedet med en felles visning av figurer/ arbeider.  Elevene utfordres til å finne egnede steder/ rom for visning av sine ting utenfor verkstedet og vurdere hvor og hvordan det de har laget, best kan stilles ut. Kunstner vil holde en kort intro om ulike strategier og tenkemåter for hvordan hun som kunstkonsulent sammen med flere vurderer egnede steder for plassering av kunst i offentlige bygg og uterom. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Irene Rasmussen
  • I samarbeid med: Irene Rasmussen, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Koordinator for visuell kunst Brith Halvorsen.Tlf. 912 47 649E-post: brith.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no

Om kunstner / utøver / gruppe

Irene Rasmussen

Publikumskommentarer