Tilbake
Knut Aage dahl

Bare spille ball - Ungdomsskoleelever bokbader forfatteren Michael Stilson

Bli kjent med forfatteren Michael Stilson

Med utgangspunkt i romanene Bare spille ball og Alene gjennom  forteller Michael Stilson fra en middelmådig fotballkarriere og en forfatterdrøm bremset av forlagsredaktører som ikke lot seg overbevise. Publikum får være med når et ungt menneske som bygger selvfølelsen basert på andres aksept oppdager at språket er et verktøy til å ikke bare forstå verden, men også til å skape den. Og i den prosessen oppstår en helt annen selvfølelse, verden endrer seg, uavhengig av andres blikk.

Elevene har lest boka Bare spille ball i forkant, som høytlesing i klassen. Det pedagogiske opplegget til
metodekurset bokbad/filøosofisk samtale er utgangspunktet for arbeidet. Når forfattermøtet skjer vil elevene i etterkant av forfatterens foredrag bokbade forfatteren. 

Litteraturen som inngang til språk og livsmestring er vesentlig i formidlingen, og det er tematikken i bøkene Bare spille ball og Alene gjennom som er sentrale. Blant annet handler bøkene om ensomhet, ambisjoner, glede og det å tørre å stå for noe i møte med alle de som ønsker å påvirke deg.

Det er ønskelig at arbeidet med boken og bokbadet skal ta for seg de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, samt demokrati og medborgerskap. Elevene utfordres til å se hovedpersonen Fredriks utfordringer i et større perspektiv. Hvilke valg er det unge mennesker står i, og hvordan kan disse påvirke både invividet og samfunnet?

Arbeidet i forkant og gjennomføring av bokbad skal stimulere til muntlig aktivitet, samt arbeid med litteratur, og bidra til å utvikle en forståelse for hvordan litteratur er en inngang til å forstå våre egne liv.

Forfatteren
Michael Stilson (f. 1987) fra Trondheim er tidligere profesjonell fotballspiller og utdannet lærer. Han har laget tv-serie for NRK om livet som fotballspiller. Bare spille ball er debutboka hans. For Bare spille ball fikk Michael Stilson Uprisen 2019 og Trollkrittet. Våren 2020 kom oppfølgeren Alene gjennom i det som skal bli til en trilogi om unge menneskers valg i livet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune

Publikumskommentarer