Tilbake
Mark Ledingham
Mark Ledingham

Litteratur fordypning. Metodekurs for lærere: Bokbad/filosofisk samtale

Kurset arrangeres onsdag 13.1.2021 og er obligatorisk for norsklærere i klassene som får bokbade Michael Stilson i uke 7.

Gjennom et praktisk heldagskurs for de voksne, vil elevenes utbytte av kunstmøter i DKS, kunne heves betraktelig. Metoden er enkel å implementere i arbeid skolen allerede gjør, og verktøy metoden byr på har vist seg å ha stor overføringsverdi, både til andre fag, i tillegg til å kunne brukes i forberedelser til møter med andre kunstuttrykk enn litteratur. Metoden korresponderer for øvrig svært godt med ambisjonene i fagfornyelsen.

Barnebokbad/filosofisk samtale er betegnelsen på et arrangement der barn eller ungdom intervjuer en forfatter. Selve arrangementet kan være et forfatterbesøk i klasserommet i regi av DKS, eller som programpost på en festival.

Det er dog ikke arrangementet i seg selv, eller størrelsen på dette, som er viktig, men prosessen i forkant – og det er dette de lærer på kurset.

Metoden bak Barnebokbad er et pedagogisk verktøy, som ikke begrenser seg til arbeid med barn. Metoden legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3).

Høytlesing, uavhengig av alder, er i utgangspunktet et ufravikelig prinsipp i arbeidet med denne metoden – av flere grunner. Dette er både for å sikre at alle har samme utgangspunkt før samtalene og at alle har de samme referansene. I tillegg handler det om å la elevene slippe å måtte ta stilling til om de har lyst til å lese eller ikke, slippe å måtte konfronteres med at de ikke kan lese, og ikke minst: eliminere muligheten for at de ikke mestrer.

Målet med metoden er å gi en positiv opplevelse med litteratur, uavhengig av leseferdigheter og uavhengig av om du som leser liker boken eller ikke. I tillegg er det et mål å heve kvaliteten på litterære samtaler, der teksten – både hva den handler og dreier seg om – står i fokus.

Kurset er gjennomgående praktisk og gir deltakerne det de trenger for å fungere som samtaleledere – samt for å planlegge og gjennomføre egne Barne- og elevbokbad. Alle får størst utbytte av kurset (også elevene i siste instans) dersom flere lærere fra samme skole deltar – gjerne sammen med (skole)bibliotekar.


Meld dere på til  susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard

Publikumskommentarer