Tilbake

Lærerkurs: Bokbad - litteratursamtale

Dette er et metodekurs for norsklærere hvor de får innblikk i en måte å jobbe med bøker på som engasjerer hele elevmassen. Vi har gjennomført dette for elever og lærere på Tromstun med svært fine resultater – i evalueringen ble det sagt at:

«Bokbad er en metode som åpner for dybdejobbing med litteratur. Det er veldig viktig og ofte vanskelig å få til, men funket veldig bra her!»


Nå har vi noen ledige plasser på kurset som arrangeres 12. september – vi anbefaler at norsklærere er med på dette – elevene på Tromstun sa selv at  


•          de likte å jobbe på denne måten og kan tenke seg å gjøre det flere ganger

•          det var positivt å fordype seg i en tekst på denne måten

•          det ikke var vanskelig å bidra med egne spørsmål

•          de lærte noe gjennom metoden filosofisk samtale

•          de synes bokbadet var vellykket


Meld dere på til  susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Vilde Kamfjord og Pål Brekke Indregard

Publikumskommentarer