Tilbake

Making form og Aage Gaup

Velkommen til kombinasjonsomvising i utstillingene Hábmet hámi/ Making Form og Savioprisvinner Aage Gaup! 

Utstillingen Making Form på Tromsø kunstforening fokuserer på kunst som er knyttet til materialitet, form og praktisk kunnskap, samtidig som den gir oppmerksomhet til metafysiske, åndelige eller immaterielle verdier. Det er kunst som kan tenkes sammen med samiske og andre nordlige folks livsformer, kunstpraksiser og verdensanskuelser.

Mindre identitets- og realpolitisk reaktiv er dette en kunst som beveger seg andre veier enn de vestlige hegemoniske institusjonene og kampen mot dem. I stedet er det en kunst som frigjør kraft i en slags politisk sanselighet og som her undersøker en type motstand. Making Form viser kunst som er mer enn den sier, som søker seg mot det sanselige og det fenomenologiske sanne mer enn det epistemologiske korrekte. Kanskje synliggjør Making Form en formens etikk i samisk (og arktisk-nordlig) modernisme.

Aage Gaup (f. 1943) er en markant billedhugger og skulptør i norsk kunst, særlig kjent for sine monumentale skulpturer i tre. Helt siden 70-tallet har hans poetiske, politiske og personlige kunstverk vekket følelser, undring og engasjement. Han har kombinert moderne og klassisk kunst med samiske tradisjoner, både håndtverksmessig og tematisk. Han ble tildelt Savioprisen for 2019, og i den anledning er det en glede for DKS og Nordnorsk kunstmuseum å kunne vise et utvalg av hans kunstverk i vårt kunstnerrom.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø kunstforening og Nordnorsk kunstmuseum

Publikumskommentarer