Tilbake
DKS

Musikk og dans fra nordområdene 2019-2020

Den nordnorske musikktradisjonen er ikke bare forbeholdt tippoldemor. I to -dagers verkstedet Musikk og dans fra nordområdene får elevene lære triks, regler, dans og sang av erfarne instruktører. De som ønsker det får spille i orkester. Sammen med elevene lager de en forestilling som fremvises siste dag for foresatte og medelever på skolen.

De som tar elevene med i denne historien er danseren Sigurd Johan Heide og musikerne Lene Larsen og Anne Nymo Trulsen.

Læreplanmål

Gjennom verkstedet får elevene oppfylt kompetansemålene i musikk som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering. De får synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk og fremføre sanger og viser fra eldre og nyere tid. Elevene lærer norske danser og de får delta i fremføring med sang, spill og dans.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Sigurd Johan Heide, Lene Larsen, Anne Berit Buvik/Anne Nymo Trulsen
  • Produsent: DKS og Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Sigurd Heide, Lene Larsen, Anne Nymo Trulsen

Om kunstner / utøver / gruppe

Anne, Lene og Sigurd har lang erfaring med arbeid i DKS. Alle er utdannet pedagoger og jobber blant annet freelanc som musiker, sanger og danser på høyt nivå.

Publikumskommentarer