Tilbake
Ulla Hansen

WoluM 2019 - 2020

Wolum er et improvisasjons- og musiseringsverksted der elevene blir kjent med og får bruke digitale verktøyer som instrumenter. Det benyttes iPad`er og software-synther der musikerne på forhånd kan programmere de klangfarger og skalaer det skal jobbes med. Som fundament spiller musikerne en jazz/rock sjanger for å underbygge elevenes improvisasjon. Ved hjelp av de samme verktøyene kan elevene bruke effekt-app`er til å underbygge musikken

Gjennom verkstedet er elevene innom kompetansemål i musikk som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk og tempo. De får improvisere med instrumenter der utgangspunkt er rytme, melodi og harmonikk. Elevene får lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonen. De får komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy.Eleven får digitale ferdigheter og lærer å benytte disse i en musikalsk sammenheng.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Kjetil Andreassen, Ida Karoline Nordgård/Mikael Pedersen Jacobsen
  • Produsent: DKS og kulturskolen, Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Ide og opplegg til WoluM er laget i et samarbeid mellom Kjetil Andreassen, Kjetil Dalland og Ole Morten Indigo Larsen

Om kunstner / utøver / gruppe

Kjetil Andreassen, Ida Karoline Nordgård og Mikael Pedersen Jakobsen har lang erfaring som frilans musikere og pedagoger.

Publikumskommentarer