Tilbake
DKS

Jorda Rundt 2019 - 2020

Jorda Rundt tar elevene med på en musikalsk reise der de blir kjent med musikk og dans fra flere land og kontinenter. Gjennom samspill, sang og dans lærer elevene et bredt repertoar som siste dag blir vist fram for medelever og foresatte. Verkstedet går over to hele skoledager.

I verkstedetperioden  er eleven innom komptansemålene i musikk som å oppfatte og anvende puls, rytme, form, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering. De får synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk, og fremføre sanger og viser fra eldre og nyere tid. De får delta i fremføring med sang, spill og dans.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Øyvind Nilsen, Tore Nedgård, Sigbjørn Sigurdsson
  • Produsent: DKS og Kulturskolen Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Øyvind Nilsen, Tore Nedgård, Sigbjørn Sigurdsson

Om kunstner / utøver / gruppe

Øyvind Nilsen, Tore Nedgård og Sigbjørn Sigurdsson er alle utøvende musikere som også har lang erfaring innenfor DKS-arbeidet. De jobber også som frilans-musikere og pedagoger.

Publikumskommentarer