Tilbake
Mari Karlstad - Tromsø museum universitetsmuseet
Mari Karlstad - Tromsø museum universitetsmuseet
Mari Karlstad - Tromsø museum universitetsmuseet

Lag din egen kirkekunst ( Bestillingstilbud 8.-10. trinn)

Lag din egen kirkekunst 
 
1400-tallets Jesus var skjeggete og radmager. Noen hundre år senere hadde han stor mage og et nybarbert ansikt. Hvordan ville Jesus sett ut i dag?

 
Vi inviterer ungdomsskoleelever til å gjenskape gammel kirkekunst med nåtidens øyne. Det å leke seg med gamle og nye kunstformer har vært et viktig driv i kunstens utvikling, og viser oss hvordan vår historiefortelling blir preget av tiden vi lever i. I dette opplegget gir vi elevene en morsom og kreativ måte å jobbe med religionshistorie og kildekritikk.  
Elevene får presentert et lite utvalg av gjenstander fra før og etter reformasjonen som viser hvordan én historie kan bli fremstilt på ulike måter. De får låne hver sin 3D-penn, og med den skal de gjenskape denne kunsten med sin egne moderne vri.  


I dette opplegget får elevene selv merke hvordan historien blir preget av den tiden den fortelles i. Et opplegg i kildekritikk med utgangspunkt i historien om reformasjonen.  
 
 
Dette tverrfaglige opplegget dekker mål fra læreplan i 


Samfunnsfag (nye læreplan)
 
«Mål for opplæringa er at eleven skal kunne reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst» 
 
KRLE 
«Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag, forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon, drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv, beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen» 
 
Kunst og håndarbeid 
«Mål for opplæringa er at eleven skal kunne Kunst. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur» 
 
 

Lærerveiledning

Last ned:
Studieark

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø museum universitetsmuseet

Om kunstner / utøver / gruppe

Tromsø Museum - Universitetsmuseet 

TMU er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872. I 1976 ble museet en del av UiT Norges arktiske universitet. Hovedoppgavene er forskning og forskningskommunikasjon, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, formidling, forvaltning og undervisning. 

Norges arktiske universitetsmuseum består av tre museer og en botanisk hage: Norges arktiske universitetsmuseum, hovedmusem, Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage.

Publikumskommentarer