Tilbake
Mari Karlstad - Tromsø museum universitetsmuseet
Mari Karlstad - Tromsø museum universitetsmuseet
Mari Karlstad - Tromsø museum universitetsmuseet
Mari Karlstad - Tromsø museum universitetsmuseet

Luther øre - reformasjonens kirkekunst gjenskapes med nåtidens 3D-teknologi. Bestillingstilbud 8.-10. trinn

Gud bevare meg vel! Hva har samer, trolldom og kunst med reformasjonen å gjøre?

På Tromsø Museum - Universitetsmuseet får elevene svaret mens de utforsker moderne og gamle kunstuttrykk i skjønn forening. Elevene blir tatt med på en reise tilbake i tid, der gapestokker og kirkehammere truer de som ikke følger med. Reisen tar for seg den spennende historien om hvordan den lutherske lære røsket opp i et samfunn der kirka hadde all makt, og eneste vei til Guds ord var gjennom kunsten.

Med bruk av 3D-penner får elevene selv illustrere hvordan gammel historie kan bli gjort ny. Tromsø Museum - Universitetsmuseet bruker gammel kunst og ny teknologi, musikk, kostymer og dramaturgi for å formidle den spennende historien om reformasjonen i Nord-Norge.

Lærerveiledning

Last ned:
Nordnorsk kirkekunst og historie

Danmark-Norge var den staten i Europa som innførte den strengeste og mest ortodokse lutherske-evangeliske læren. Etter at kong Christian III hørte Martin Luthers tale i Worms, ble Danmark-Norge reformert på rekordtid. For de som ikke ville følge den nye trosretningen, ble det alvorlige konsekvenser. Men Nord-Norge var i en særegen posisjon. Landsdelen overgang fra den katolske til den protestantiske kirke blir kalt den langstrakte reformasjonen. I de nordnorske kirkene ble mye av den katolske kirkekunsten stående, derfor er mye av den bevart på museum. Når vi sammenligner kirkekunstgjenstander fra før og etter reformasjonen, kan vi se effekten av dette viktige skillet i historien vår. Både store tanker og europeisk storpolitikk nådde helt ut til de små samfunnene i 1500-tallets Nord-Norge, inn i hver kirke og i hvert hjem, ja, inn i hvert enkelt menneske. Måten å tenke om tro og bibel på ble aldri den samme igjen. Reformasjonens etterdønninger førte til en heksejakt på samer som holdt på den gamle religionen.

Boktrykkerkunsten, som også kom på samme tid, ble viktig for å bringe Luthers lære ut til folket. Her på Tromsø Museum-Universitetsmuseet gir vi elevene muligheten til å utforske vår tids «boktrykkerkunst», og de får i oppgave å bringe kunnskapen om reformasjonens ulike historiske kjennetegn til liv gjennom 3D-teknologi.  Elevene får øve på å utforske, oppleve og fremstille historie på en ny måte med dette tverrfaglige opplegget, som trekker inn ulike elementer fra kunst og håndverk, musikk, historie og religion

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø museum universitetsmuseet

Om kunstner / utøver / gruppe

Tromsø Museum - Universitetsmuseet 

TMU er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon, etablert i 1872. I 1976 ble museet en del av UiT Norges arktiske universitet. Hovedoppgavene er forskning og forskningskommunikasjon, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, formidling, forvaltning og undervisning. 

Norges arktiske universitetsmuseum består av tre museer og en botanisk hage: Norges arktiske universitetsmuseum, hovedmusem, Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage.

Publikumskommentarer