Tilbake
Kunstskolen
Kunstskolen
Kunstskolen

Animasjon m Elin Fagertun

Et verksted der eleven gjennom eget arbeid lærer det grunnleggende om animasjon. Praktisk arbeid i små grupper. Vi jobber i kasser/scene med bevegelse bilde for bilde, foran kamera; iPad på stativ. På slutten av dagen, vises resultatet av dagens arbeid; en liten animasjons-film-snutt.

Verkstedet starter med en kort grunnleggende teoretisk innføring i animasjon: bevegelses-forståelse, med eksempler på storskjerm, men animasjons-verkstedet blir i hovedsak praktisk arbeid. Hovedsakelig vil vi jobbe med plastelina i kasser. Første praktiske del, vil fokusere på karakter-utvikling, fargebruk, lys og scene. Elevene forbereder en liten animasjons-scene, mens de lager hver sin karakter. Vi vil bruke multiplas glassbord på en av stasjonene, der det blir mulighet for å jobbe mere fritt kunstnerisk, og med andre typer materialer: objekter, Cut-out, sand osv. Lærer vil gjennom hele dagen være tett på stasjonene/elevene med veiledning.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Elin Fagertun
  • I samarbeid med: Elin Fagertun, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Elin Fagertun

Om kunstner / utøver / gruppe

Elin Fagertun. Grafisk formgiver og Animatør. Erfaring med prof. animasjons-film-produksjon, Leder for Animasjons-avdelingen ved "Atelier Nord" Elektroniske Kunstverksted (Oslo), eget Animasjons-verksted og kursleder for Asker Kulturskole i 4 sesonger. Cv er levert ved tidligere kurs, 2016.

Publikumskommentarer