Tilbake
Kunstskolen
Kunstskolen
Kunstskolen

Street Art

På dette DKS verkstedet vil kunstner/ street art kunstner André Enger Aas gi deg et grunnleggende ferdigheter og kunnskaper om Street Art.

Street Art har sitt utspring fra graffitibevegelsen, og nå ser man influenser av Street art i alt fra samtidskunst til populærkultur.

Street art er en flott mulighet til å ytre sine meninger på et kreativt og estetisk vis, samtidig som at det er blitt en god arena for debatt rundt politikk, kunst, religion og samfunnskritikk.

DKS verkstedet starter med et lite foredrag for å gi deg innblikk og inspirasjon.
Foredraget vil omhandle street art, sett i et kunsthistorisk perspektiv samt hvilken innflytelsen street art har hatt på populærkultur/kunst. Foredraget vil også gi deg en forståelse for forskjellene mellom street art og graffiti. Der graffiti kun handler om en estetisk markering, ser man at street art har en tendens til å være mer enn bare dette.  Street art kan være så mye, en måte å uttrykke sine meninger på en estetisk måte, politisk engasjerende, eller bare en estetisk kommentar til bybildet. Etter foredraget ønsker jeg at du sammen med de andre elevene og kunstner kan debattere litt rundt temaet. Det blir kjempe spennende finne ut av hva som engasjerer dere og hva du ønsker å formidle i din street art pice.

Med utgangspunkt i debatten med dere jobber hver og en med å utvikle en ide på hva du ønsker å formidle. På verkstedet går dere fra debatt til å utvikle idéer til hva du ønsker å formidle. Her vil dere få mulighet til å jobbe med skisser basert på tidligere debatt eller annet engasjement de måtte ha. Samtidig vil dere også få prøve ut hvilke teknikker du kunne tenkt seg å jobbe med videre. Enden på visa er at du på slutten av dagen lager din egen street art pice på lerret som du kan ta med deg hjem.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Andre Enger Aas
  • I samarbeid med: Andre Enger Aas, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Andre Enger Aas

Om kunstner / utøver / gruppe

Kunstner Andre Enger Aas begynte med graffiti i 2001 og senere street art. Han har Bachelor fra kunstakademiet i Trondheim og Master fra Kunstakademiet i Tromsø. Andre Enger Aas jobber mye med stedsspesifikke skulpturer og malerier som omhandler offentlig rom. Enger Aas underviser ved Kunstskolen, og har tidligere gjennomført prosjekter med DKS.

Publikumskommentarer