Tilbake
Tone Holmen
Tone Holmen

Hvilket dyr vil du redde fra klimakrisen?

Klimakrisen formidlet gjennom kunst. Elevene får lære hvordan uttrykke seg gjennom kunst ved å bruke et hverdagslig produkt som plastposer til å skape et dyr eller figur de har et forhold til. Ved hjelp av gamle handverksteknikker lærer de å skape en 3D form, sette sammen farger, mønster etc.


Dette DKS verkstedet ønsker å bidra til debatten og bevisstgjøringen om hvilken effekt bl.a. plast har på vår klode. Kunstner ønsker å åpne opp for samtale rundt ulike spørsmål som:

Hvor klimaendringene kan føre oss?

Hva vil skje med det dyret/figuren vi nettopp laget i fremtiden? Vil de overleve?

Hva kan vi som enkelt mennesker gjøre?

Hva kan vi sammen gjøre?


Elevene velger et dyr de har et forhold til. Elevene sitter i grupper slik at de kan samtale og inspirere hverandre i ideskaping- og gjennomføringsprosessen. Elevene former dyret i hønsenetting. Resirkulerte plastposer klippes i strimler og ved hjelp av gammel knyteteknikk festes til hønsenettingen. Så formes produktet til et dyr/figur de ønsker å redde fra klimakrisen. Hvordan kan eleven gjennom sitt valgte dyr/figur uttrykke dette?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tone Holmen
  • I samarbeid med: Tone Holmen, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Tone Holmen

Om kunstner / utøver / gruppe

Tone Holmen har sin utdannelse i Fine Art fra Universitetet i Brighton (BA), Can.mag i samfunnsvitenskap fra UiT samt kuratorstudiet ved Høgskolen i Telemark. Etter mange år som kunstner i England bor og arbeider hun nå i Tromsø.

Publikumskommentarer