Tilbake

Skogseventyr (RuNo Teater)

Det er verksted som har sitt mål å skape og framstille en forestilling i musikalgenren. Verkstedet skal vare i fire dager, på den fjerde dagen gjennomføres forestillingen. Barn deltar direkte i arbeid med iscenesettelses- og spilleprosessen, i forberedelse av kostymer og scenografi..

Prosjektets kunstnerisk idé er å involvere barn i en prosess av skapning av en sammensatt tverrkunstnerisk forestilling og direkte deltakelse i den.
Gjennom det scenekunstverkstedet får elevene mulighet å utvikle kreativ tenkning, sine grunnleggende ferdigheter i scenekunst, dans, sang og instrumentspill. I tillegg fører det til å danne evnen hos barn/ungdom å kunne stå på scenen, samarbeide i gruppen med et felles mål. Takket være dette prosjektet oppdager elevene nye sider ved seg selv og medelevene som deltar, ikke minst på tvers av klassetrinn.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: RuNo Teater

Om kunstner / utøver / gruppe

Norsk-russisk teater RuNo (Tromsø, Norge) er et privat teater som har mål å utvikle det internasjonale teatermiljøet i Tromsø. I den kunstneriske utviklingen fokuserer teatret på å skape og fullføre flerspråklige og tverrfaglige prosjekter. 

Publikumskommentarer