Tilbake

Usensurert - dagboksjangeren 9.-10. trinn

I USENSURERT tar vi for oss en av de eldste litterære stilretningene innenfor litteraturen, nemlig Dagboka.

Dagboka – denne boken med blanke ark som du selv er forfatteren til. Tanker og refleksjoner, erfaringer og opplevelser fra et individuelt livsløp – en tekst uten annen mottaker enn forfatteren selv. Eller er den alltid det? Hva skjer f.eks. når den går fra å være en låst utgave i nattbordskuffen til en blogg på verdensveven? Hvordan vurderer man troverdigheten til forfatteren? Eller hva skjer når man bruker dagboksjangeren for å skrive en fiktiv historie? Har bloggere og dagbokforfattere et eksponeringsbehov eller et ytringsbehov? osv.

Dagboksjangeren gir i det hele tatt et ypperlig utgangspunkt for refleksjon.

Gjennom et variert utdrag dagboktekster berører vi kjennetegn, elementer og virkemidler som brukes i de ulike sjangre og reflekterer rundt disse. Gjennom kreative oppgaver skal elevene selv produserer noe tekst. Vi vil vende blikket både innover og utover.

Praktisk sett deles en klasse i to denne dagen, hvorav den ene møter på Nordnorsk kunstmuseum og den andre møter på Perspektivet Museum. Etter gjennomført opplegg hver plass, så bytter de.

På NNKM vil kunstens mange uttrykksformer gi et godt utgangspunkt for refleksjon rundt bla. Iscenesettelse, personlige erfaringer og betraktninger. En selfie eller et portrett kan også være en form for dagbok.

På PEM tas hele huset i bruk på en ny og annerledes måte når vi presenterer elevene for dagboktekstene. Stoppestedene vil ledsages av kreative oppgaver. Tanken er at elevene skal sitte igjen med et fysisk objekt etter endt besøk – en slags «dagbok» som kan fungere som en påminner om tematikken de har blitt introdusert for på NNKM og PEM.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Perspektivet museum og Nordnorsk kunstmusem

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer